Atlyginimų rokiruotė palanki ne visiems(6)

Jeigu politikai nuspręs Savivaldybės administracijos vadovams mokėti priedus, kasmet iš rajono biudžeto į jų pinigines nukeliaus apie 60 tūkst. litų. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Dėl naujų teisės aktų nuo sausio gerokai mažėja rajono Savivaldybės gydymo įstaigų vadovų atlyginimai. Politikai ir eiliniai gydytojai tvirtina, kad reguliuoti vadovų atlyginimus buvo būtina, nes kai kurie uždirbdavo daugiau nei rajono vadovai. Galbūt dėl to užsimota nemažais priedais padidinti Savivaldybės administracijos vadovų atlygį.

Atlyginimai – vieni didžiausių

„Santarvė“ ne kartą yra rašiusi apie „nekorektiškai“ didelius Savivaldybės gydymo įstaigų vadovų atlyginimus. Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro, Mažeikių ligoninės ir Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriai gauna didžiausius atlyginimus iš visų Savivaldybės įstaigų ir jos kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų – jų priskaičiuotasis atlyginimas – kone 8   tūkstančiai litų.
Mažeikiškiai uždirba kur kas daugiau negu jų kolegos, vadovaujantys panašaus lygio gydymo įstaigoms.
Greitosios medicinos pagalbos centro direktorės Virgos Domeikienės atlyginimas – didžiausias iš visų rajono Savivaldybės įmonių vadovų. Praėjusių metų pirmojo ketvirčio duomenimis, kurie skelbiami įstaigos tinklalapyje, direktorė per mėnesį uždirbdavo per aštuonis tūkstančius litų.

Atlyginimus nustatė  politikai

Prieš keletą metų į šalies gydymo įstaigų vadovų atlyginimus dėmesį atkreipė ir Seimo Sveikatos reikalų komitetas. Surinkta informacija parodė, kad kai kurių atlyginimai pernelyg dideli. Buvo paminėtas ir Mažeikių rajonas.
Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas nurodė, kad tokia situacija ir privertė valstybės mastu reguliuoti medicinos įstaigų vadovų atlyginimus. Dėl to buvo parengtos Sveikatos  priežiūros įstatymo pataisos, kurios įsigaliojo sausio mėnesį.
Iki tol viešųjų įstaigų vadovų atlyginimus nustatydavo steigėjai. Mūsų rajone jis buvo susietas su įstaigos darbo užmokesčio vidurkiu. Pavyzdžiui, Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro direktorius gaudavo 3,5, Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovas – 3,6, Mažeikių ligoninės direktorius – 4,4 vidutinių įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio dydžio pareiginį atlyginimą.

Nustatyti atlyginimo koeficientai

Priimta Sveikatos priežiūros įstatymo pataisa numatė didelius pokyčius apskaičiuojant viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimus. Savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėja Rima Podelienė paaiškino, kad nuo sausio mėnesio šių vadovų atlyginimai susidės iš dviejų dalių – pastoviosios ir kintamosios.
Pastoviąją dalį lemia viešosios gydymo įstaigos vadovo atlyginimo koeficientas, kuris, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, svyruoja nuo 6 iki 13,8. Pagal jį gydymo įstaigų vadovų darbo užmokesčio pastovioji dalis atitinkamai keičiasi nuo 2 700 iki 6 210 litų.
Mūsų rajone yra penkios viešosios gydymo įstaigos. Be jau minėtų trijų, veikia Sedos ir Židikų pirminės sveikatos priežiūros centrai. Visos jos, išskyrus Mažeikių ligoninę, patenka į kategoriją, kurioje nustatytas vadovo atlyginimo koeficientas 7,4. (Įstaigose dirba nuo 11 iki šimto darbuotojų.)
R. Podelienė paaiškino, kad nustatant vadovų atlyginimo pastoviąją dalį, koeficientas dauginamas iš bazinio pareiginio atlyginimo dydžio, kuris šiuo metu yra 450 litų. Pagal tokią skaičiuotę, mažiausiai nukentėtų Mažeikių ligoninės, kurioje dirba per 500 darbuotojų, direktoriaus Albino Lidžiaus atlyginimas – pastovioji dalis siektų 6 210 litų, kitų įstaigų vadovų – 3 300.

Kintamoji  dalis – politikų  rankose

Tiesa, Sveikatos priežiūros įstatymo pataisos leidžia viešųjų įstaigų steigėjams nustatyti papildomą, t. y. kintamąją atlyginimo dalį. Iš pradžių buvo nutarta leisti skirti iki 20 procentų pastoviosios dalies, bet kilus vadovų nepasitenkinimui, ši dalis padidinta iki 40 procentų.
Šie priedai skiriami iš medikų uždirbtų, o ne Savivaldybės pinigų. Tačiau koks bus jų dydis, turės nuspręsti politikai. Sprendimą dėl rajono gydymo įstaigų vadovų numatyta priimti rytoj vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje.
Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Irena Macijauskienė „Santarvei“ teigė, kad svarstant sprendimo projektą, kilo aštrios diskusijos, Tarybos narių nuomonės išsiskyrė.
Iš penkių posėdyje dalyvavusiųjų, vienas siūlė nustatyti 20 proc. kintamąją dalį, vienas susilaikė, trys balsavo už 10 procentų.
Toks skaičius, ko gero, bus įrašytas ir į Tarybos posėdžiui teikiamą sprendimo projektą, nes Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narių nuomonės dėl kintamosios atlyginimo dalies išsiskyrė ir lemiamas žodis buvo perleistas Sveikatos komitetui.

Atlyginimai daugeliui sumažėtų

Jeigu Tarybos nariai pritars Sveikatos komitetui, tai nuo sausio mėnesio keturių viešųjų gydymo įstaigų vadovų „popierinis“ atlyginimas sieks tik 3 666 litus. Kur kas daugiau gauna kai kurie eiliniai mažeikiškiai gydytojai. Netgi taikant maksimalų 40 procentų dydžio priedą, arba kintamąją atlyginimo dalį, darbo užmokestis būtų apie 4 600 litų, o tai kur kas mažiau negu iki šiol. Mažesni turėtų būti ir jų pavaduotojų atlyginimai, kurie priklauso nuo vadovų atlyginimo.
Mažiausią skriaudą dėl atlyginimo reformos pajus Mažeikių ligoninės direktorius. Prie pastoviosios atlyginimo dalies pridėjus 10 procentų priedą, priskaičiuotasis atlyginimas siektų 6 800 litų, arba būtų tik 700 litų mažesnis už gautąjį anksčiau (lyginta su įstaigos internete paskelbtais duomenimis). Pritaikius maksimalų 40 procentų priedą, jo atlyginimas apie tūkstančiu litų net padidėtų.

Nuo   gegužės – nauji  skaičiavimai

Nuo gegužės 1 dienos įsigalios Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas aprašas dėl sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimų kintamosios dalies skyrimo. Todėl Tarybos patvirtinta kintamoji dalis galios tik iki gegužės.
Sveikatos komiteto pirmininkė I. Macijauskienė paaiškino, kad vėliau kintamosios dalies, kitaip tariant, priedo, dydį lems ministro įsakymu patvirtinti kiekybinių ir  kokybinių rodiklių vertinimo kriterijai.
„Vadovų atlyginimų kintamoji dalis bus skaičiuojama susumavus šių rodiklių balus ir nustatoma pagal balų sumai priskirtiną procentinę išraišką. Tačiau maksimalus dydis išliks 40 procentų“, – patikslino pašnekovė.
Bus vertinami veiklos finansiniai rezultatai, įstaigos sąnaudos, darbo užmokesčio dalis, valdymo išlaidos, papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas. Tarp kokybinių – pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis, skundų tendencijos, kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis, darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis, prioritetinių paslaugų teikimo dinamika ir  informacinių technologijų įdiegimo ir vystymo lygis.
„Tačiau įsakyme griežtai parašyta, jeigu veiklos finansinis rezultatas neigiamas, tos kintamosios dalies nebus galima skirti. Nauja atlyginimų skaičiavimo metodika įstaigų vadovus privers mąstyti apie geresnius rodiklius“, – akcentavo I. Macijauskienė.
Praėjusiais metais visos penkios viešosios gydymo įstaigos dirbo pelningai, ir jų vadovai gali pretenduoti į vienokius ar kitokius priedus.

Vertinimai  įvairūs

Savivaldybės meras Antanas Tenys, kalbėdamasis su „Santarve“, teigiamai vertino tai, kad viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimai priklausys nuo veiklos rezultatų. Jis tikisi, kad ateityje tokie sprendimai šalies mastu atsiras ir dėl kitų savivaldybės įmonių.
Tačiau kai komitetuose buvo svarstomas projektas dėl mėnesio algos kintamosios dalies nustatymo, meras nepritarė atlyginimų mažinimui.
„Aš savo nuomonės nepakeičiau. Nereikėtų skubėti nukirsti. Tuo labiau kad dabar yra tik tarpinis variantas. Kodėl taikyti minimalų procentą, lyg vertintume jų darbą blogai. Reikėjo palaukti praėjusių metų rezultatų, ir tada nuspręsti, kokio užmokesčio vadovai verti“, – samprotavo meras.
Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro direktorė V. Domeikienė situacijos dėl to, kad jos atlyginimas gali sumažėti beveik per pusę, nedramatizuoja. Esą juk daug yra žmonių, gaunančių dar mažesnius atlyginimus.
Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Audriaus Stankevičiaus nuomone, kai vadovų atlyginimas priklausė nuo vidutinio darbuotojų atlyginimo, buvo neblogai – tai  solidarumo  dalykai, noras stengtis, kad žmonės uždirbtų.
„Kaip visada pas mus didžiojoje politikoje: taikėsi išspręsti vieną problemą, sumažinti labai didelius pagrindinių ir didžiausių šalies gydymo įstaigų vadovų atlyginimus, o „sutvarkė“ mažųjų. Kitaip tariant, kirto vieniems, o nukirto kitiems“, – „Santarvei“ replikavo direktorius.
Anot A. Stankevičiaus, sugalvotas projektas ne iki galo parengtas. Dabar vienodas atlyginimų koeficientas taikomas tiek įstaigos, kurioje dirba 11, tiek tos, kuri turi 100 darbuotojų, vadovams.

Savivaldybės vadovams siūlo  priedus

Meras A. Tenys geranoriškas ne tik gydymo įstaigų, bet ir Savivaldybės administracijos vadovų atžvilgiu. Jis siūlo Savivaldybės tarybai visai kadencijai nustatyti pareiginės algos priemokas Savivaldybės administracijos direktoriui  Broniui Kryžiui bei jo pavaduotojams Sauliui Šiuriui ir Romaldui Paradnikui už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. Jei politikai tokiam projektui pritars, direktoriui bus  mokamas 50 proc., pavaduotojams – 40 proc. priedas.
Savivaldybės direktoriaus mėnesio pareiginė alga yra 3 910 litų, su minėtu priedu ji siektų šiek tiek per 5 800 litų. Pavaduotojo atlyginimas 3 645, pridėjus priedą jis šoktelėtų iki 5 100 litų.
Paskutinį kartą Savivaldybės administracijos direktorius 30 proc. priedą yra gavęs 2010 metais, pavaduotojams jis nebuvo skirtas. Tik 2009 metais direktoriui ir pavaduotojams buvo nustatytas 50 proc. priedas.
„Savivaldybės administracijos vadovai neturėtų gauti mažesnio atlyginimo už kai kurių skyrių vedėjus. Jų krūvis ir atsakomybė visai kitokia, daug didesnė“, – savo siūlymą argumentavo meras A. Tenys, kurio atlyginimas „popieriuje“ – apie 4 200 litų.

Griežtai draudžiama santarvė.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Paskutiniai komentaraivisi komentarai

Tavo komentaras

*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Informuojame, kad parašius komentarą būtina įvesti saugos kodą, kuris pateikiamas ryškesnėmis raidėmis. santarvė.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Naujienos iš interneto

traffix.lt
Populiariausios paieškos frazės: avarija, Buy, Cheap, futbolas, gaisras, konkursas, krepšinis, nuomonė, nuomonės, Online, orai, Order, paroda, Pills, policija, Purchase, savaitės tema, Seda, Seimas, skaitytojo naujiena, smurtas, sveikata, vagystė, Viekšniai, šisbeitauskas. reklama, Mažeikiai, Mažeikių rajonas, mazeikiuose, santarve, mokinių registras, tatuiruotes, medaus kaina, mazeikiu darbo birza, auksinis usas, mažeikiuose, kalediniai papuosimai, mano sparnai, parkinsono liga, tattoo ant rankos, amandas paulauskas, vytautas lalasstorosios zarnos vezys, danieliaiskydliaukes vezys, filomena taunytė, logopedai, pieno tyrimai zemaitijos pienas, biodujos.