Du pešėsi, kad trečias laimėtų?(9)

Ieškant bendrovės miesto želdinių priežiūrai per pastaruosius dešimt mėnesių paskelbti du konkursai ir viena apklausa. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Antradienį pagaliau pasirašyta sutartis tarp Mažeikių miesto seniūnijos ir miesto želdinius tvarkysiančios bendrovės. Nuo šiol Mažeikių apželdinimu rūpinsis kretingiškiai, dar pernai rudenį surengtame viešųjų pirkimų konkurse pasiūlę mažiausią kainą.
Tik įdomus faktas – nors paslaugos pardavėjas seniūnijai buvo pasiūlęs mažiausią kainą, savo teises jam teko ginti teisme.
Nebe pirmą kartą miesto seniūnijos rengiamuose konkursuose dalyvaujančios bendrovės vadovas stebisi mažeikiškių valdininkų nenoru taupyti ir įžvelgia norą bet kokiais būdais proteguoti „savus“.

Dalyvauja ne pirmąkart

Bendrovė „Raguvilė“ iš Kretingos mūsų miesto seniūnijos surengtame viešųjų pirkimų konkurse „Mažeikių miesto želdynų ir želdinių priežiūros paslaugos pirkimas“ dalyvavo ir pernai, ir užpernai.
2010-ųjų rudenį viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo priimtas sprendimas atmesti „Raguvilės“ įmonės pasiūlymą, nes perkančiajai organizacijai bendrovė pasiūlė per didelę paslaugų pardavimo kainą –  464 tūkst. litų.
Konkursą tarp penkių jame dalyvavusių pretendentų laimėjo AB „Orlen Lietuva“ dukterinė įmonė, bendrovė „Paslaugos tau“, pasiūliusi darbus atlikti už 155 tūkst. litų mažesnę kainą.

Pasiūlė dirbti pigiau

Seniūnijos ir bendrovės „Paslaugos tau“ sudaryta sutartis dėl miesto želdinių tvarkymo 2010–2011 metų laikotarpiui baigė galioti pernai lapkritį. Tad praėjusių metų spalio 14 dieną Mažeikių seniūnija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą miesto želdynų ir želdinių priežiūros paslaugoms pirkti.
Spalio pabaigoje Viešųjų pirkimų komisija savo posėdyje susipažino su trijų konkurso dalyvių: „Paslaugos tau“, „Raguvilės“ ir „Žemaitijos agroprekybos“ bendrovių – pasiūlymais ir nusprendė, kas nugalėtoja.
Šiandien žinoma, kad konkurse dalyvaujanti kretingiškių įmonė pasiūlė mažiausią paslaugų pardavimo kainą – 439,9 tūkst. litų, o jos konkurentė (ir konkurso laimėtoja!) Mažeikių bendrovė „Paslaugos tau“ įsipareigojo darbus atlikti už  503,3 tūkst. litų.
Bet neužbėkime įvykiams už akių…

Argumentai neapibrėžti

2011 metų lapkričio 2 d. iš Mažeikių seniūnijos išsiųstame pranešime „Raguvilės“ vadovas Virgilijus Brazauskas perskaitė, kad jų pasiūlymas… atmestas.
Seniūnas Šarūnas Armonas kretingiškius informavo: tokį sprendimą priėmė seniūnijos viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi „Raguvilės“ pateiktą pasiūlymą. Kuo vadovautasi? Tuo, kad šis pasiūlymas „neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų“, o konkrečiau – dviejų supaprastinto atviro konkurso „Mažeikių miesto želdynų ir želdinių priežiūros paslaugos pirkimas“ sąlygų punktų.
Kretingiškiai buvo informuoti:  konkurso sąlygose nurodyta, kad yra reikalingas ne mažiau kaip vienas traktorius šlaitų (griovių) pjovimui, o bendrovė tokio traktoriaus neturinti.
Kitas pretekstas –  Viešųjų pirkimų komisija nustatė, kad „Raguvilė“ neatitinka dar vieno svarbaus sąlygų punkto – 52.3. Grafoje „Neatitikimo esmė“ seniūnija įrašė: „Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.“
Jei atverstume minėto konkurso pagrindinį dokumentą, jo sąlygas,  įsitikintume, kad iš tikrųjų šis punktas nurodo kelias priežastis, dėl ko konkurso dalyvio pasiūlymas gali būti atmestas: „Pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta arba pateikta netinkama tiekėjo sąžiningumo deklaracija.“
V. Brazauskas „Santarvei“ sakė, kad seniūnija visiškai neargumentavo, kodėl manyta, jog kretingiškiai neatitinka minėtų sąlygų.
„Raguvilės“ vadovui paprašius seniūniją informuoti, ką Viešųjų pirkimų komisija pripažino konkurso nugalėtoju, lapkričio 7 d. V. Brazauskas gavo seniūnijos raštą „Dėl laimėjusio pasiūlymo“, iš kurio sužinojo, kad konkursą laimėjo mažeikiškė bendrovė„Paslaugos tau“, kurios įkainiai gerokai didesni – ji darbus atlikti siūlėsi už 63,4 tūkst. litų didesnę sumą nei „Raguvilė“.

Teismo išvada – komisija neteisi

Bendrovės „Raguvilė“ vadovas V. Brazauskas nesutiko su tokiu viešųjų  pirkimų komisijos sprendimu ir apskundė jį Šiaulių apygardos teismui.
Konkurso dalyvei pavyko įrodyti, kad jos atžvilgiu paslaugų pirkimo komisija išties pasielgė neteisingai. Teismas sutiko, kad „Raguvilės“  technika atitiko visus konkurso sąlygose numatytus reikalavimus. Antra, teismas pripažino, kad  Mažeikių seniūnija tinkamai neinformavo kretingiškių, kodėl jų įmonė neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, neišdėstė komisijos sprendimo turinio ir motyvų. Teismas konstatavo, kad Mažeikių seniūnijos viešųjų pirkimų komisija, priimdama sprendimą bei informuodama „Raguvilę“, apribojo įmonės galimybę pasinaudoti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytomis teisėmis, pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.
„Raguvilės“ ieškinys buvo patenkintas – Šiaulių apygardos teismas 2012 metų sausio 12 dienos sprendimu panaikino Mažeikių seniūnijos viešųjų pirkimų komisijos 2011-10-28 priimtus sprendimus, kuriais atmestas kretingiškių pasiūlymas ir laimėtoja pripažinta UAB „Paslaugos tau“. Be to, teismas priteisė Mažeikių rajono savivaldybei apmokėti „Raguvilės“ patirtas bylinėjimosi išlaidas – tūkstantį litų.

Dirba… „Paslaugos Tau“

Atrodytų, viskas suprantama. Mažeikių rajono savivaldybės administracija apygardos teismo sprendimo neapskundė, vadinasi, su juo sutiko. Tačiau tai dar ne viskas.
Pasak V. Brazausko, teismas priimdamas sprendimą pritaikė laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo įvykdymo. Taigi seniūnija turėjo sustabdyti visus paslaugų pirkimo procedūros procesus.
Seniūnija rado kitą sprendimą. Ji paskelbė apklausą, kreipdamasi tik į rajono įmones ir ieškodama  „laikino“ rangovo želdinių priežiūros darbams atlikti.
Po apklausos buvo pasirinkta ta pati mažeikiškių bendrovė – „Paslaugos tau“. Seniūnas Š. Armonas paaiškino, kad, kol vyko teisinis ginčas, reikėję atlikti miesto tvarkymo ir želdinių priežiūros darbus.
„Sutartis su „Paslaugos tau“ yra sudaryta vasario mėnesio 15 dieną 100 tūkstančių litų vertės darbams“, – sakė Š. Armonas. „Santarvę“ seniūnas patikino: ji nutrūksianti tada, kai bus paskelbtas naujo konkurso laimėtojas.

Neapskundė, vadinasi, sutiko

Ne tokio Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos sprendimo tikėjosi nukentėjusioji įmonė „Raguvilė“.
Bendrovės direktorius V. Brazauskas „Santarvei“ teigė gerai išmanantis Viešųjų pirkimų įstatymus ir sąlygas. Įmonė, nuo 2005 metų dalyvaujanti respublikiniuose paslaugų pirkimo konkursuose, yra pakankamai „pasikausčiusi“ ne tik technika, bet ir teisinėmis žiniomis.
„Tai, kad Savivaldybės administracija neapskundė teismo sprendimo, rodo, kad ji sutiko su visomis teismo išvadomis. Bet vykstant teisminiam procesui, turėjo būti viskas „užšaldoma“, o perkančioji organizacija privalėjo mus sugrąžinti į tą patį lygmenį, koks buvo iki neteisėto viešųjų pirkimų komisijos sprendimo, tačiau to ji nepadarė!“ –  komentavo „Raguvilės“ vadovas.

Teismo sprendimas vykdomas?

Savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjas Michail Norbutas „Santarvei“ sakė, kad teismo sprendimas buvo vykdomas ir yra įvykdytas.
Pasak juristo, buvo panaikintas seniūnijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimas. Kaip teigė M. Norbutas, Šiaulių apygardos teismo nutartis buvo gauta šių metų sausio 12 dieną, kuomet konkursas jau buvo pasibaigęs.
„Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimas baigiasi tada, kada procedūra nutraukiama arba baigiasi konkurso pasiūlymo galiojimo terminas“, – tikino M. Norbutas.
Kad teismo sprendimas buvo vykdomas, „Santarvei“ patvirtino ir seniūnijos vyresnioji specialistė Daiva Radvilienė. Tačiau, pasak specialistės, vykdomo supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų galiojimo terminas buvo nustatytas iki praėjusių metų gruodžio 30 dienos.
„Mes vykdėme visas teismo sąlygas. Bet pasiūlymų galiojimo terminas baigėsi anksčiau, nei buvo priimtas teismo sprendimas, todėl mes jau nieko negalėjome pakeisti“, – paaiškino D. Radvilienė.

Mato dirbtines kliūtis

Iki pat šių dienų, kol vyko teisminiai ginčai bei „stumdymasis“ tarp įmonės „Raguvilės“ ir Mažeikių miesto seniūnijos viešųjų pirkimų komisijos, miesto želdynų priežiūros ir apželdinimo darbus (tarp jų – ir žolės pjovimą) atliko bendrovė „Paslaugos tau“.
Kretingiškės „Raguvilės“ vadovas įsitikinęs: sukdamasi tarp užslėptų intrigų Mažeikių valdžia ir seniūnija kryptingai ieškojo priemonių, kaip išvengti jo įmonės atėjimo į Mažeikius.
O tokio valdžios nesuinteresuotumo taupyti biudžeto pinigus jam apskritai dar netekę matyti…

Pinigų vis mažiau

Šių metų  balandžio 12-ąją Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Miesto želdynų ir želdinių priežiūrai paslaugai įsigyti“. (Beje, seniūnija nepanoro „Santarvei“ įvardyti, kokiai pinigų sumai konkursas skelbtas.)
Konkurse vėl dalyvavo bendrovė „Raguvilė“.
Praėjusią savaitę seniūnas Š. Armonas „Santarvei“ tvirtino, kad šį kartą sutartis bus sudaryta 24 mėnesiams su galimybe pratęsti ją dar 12 mėnesių.
Gegužės 18 dieną įvyko viešųjų pirkimų komisijos posėdis. Anot  Š. Armono, komisijai patikrinus dalyvių kvalifikaciją, birželio 26 dieną buvo patvirtinta pasiūlymų eilė. Komisija įvardijo nugalėtoją.
Sutartis su bendrove iš Kretingos pasirašyta užvakar, dokumento detalės viešai neskelbiamos.
„Santarvės“ žiniomis, seniūnijos valdomų pinigų suma miesto „rūbui“ gražinti ir prižiūrėti gerokai sumažėjusi ir nebeatitinka anksčiau konkursui pateiktų skaičių.
Kiek pinigų iš tų 100 tūkstančių litų (be PVM), šiemet skirtų „Paslaugos tau“, jau sunaudota miesto žaliųjų plotų priežiūrai, taip pat nepavyko sužinoti.
Tegul tai bus kito rašinio tema.

Griežtai draudžiama santarvė.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Paskutiniai komentaraivisi komentarai

Tavo komentaras

*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Informuojame, kad parašius komentarą būtina įvesti saugos kodą, kuris pateikiamas ryškesnėmis raidėmis. santarvė.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Naujienos iš interneto

traffix.lt
Populiariausios paieškos frazės: avarija, Buy, Cheap, futbolas, gaisras, konkursas, krepšinis, nuomonė, nuomonės, Online, orai, Order, paroda, Pills, policija, Purchase, savaitės tema, Seda, Seimas, skaitytojo naujiena, smurtas, sveikata, vagystė, Viekšniai, šisbeitauskas. reklama, Mažeikiai, Mažeikių rajonas, mazeikiuose, santarve, mokinių registras, tatuiruotes, medaus kaina, mazeikiu darbo birza, auksinis usas, mažeikiuose, kalediniai papuosimai, mano sparnai, parkinsono liga, tattoo ant rankos, amandas paulauskas, vytautas lalasstorosios zarnos vezys, danieliaiskydliaukes vezys, filomena taunytė, logopedai, pieno tyrimai zemaitijos pienas, biodujos.