- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

***Karštas interviu.*** Apie patvirtintą rajono biudžetą

Penktadienį Savivaldybės taryba balsų dauguma patvirtino svarbiausią šių metų dokumentą – rajono biudžetą.
Darbo užmokesčio fondas ir įmokos fondas suplanuotas tik vienuolikai šių metų mėnesių, biudžeto išlaidos pajamas viršija net septyniais milijonais litų.
Prieš tokį biudžetą balsavo nepriklausoma Tarybos narė Daiva Šideikienė, opozicijai atstovaujantys Alvydas Balčiūnas, Sigitas Kaktys, Aldona Štilinienė, Paulius Auryla ir Rimantas Norkus – susilaikė.
Santarvei.lt politikai  išsakė savo balsavimo argumentus, kas nulėmė vieną ar kitą jų pasirinkimą.

 

Aldona Štilinienė. Sigito STRAZDAUSKO Nuotrauka

Aldona Štilienė, Tarybos narė:
– Susilaikiau, reaguodama į sunkią eilinių žmonių situaciją. Dirbu Darbo biržoje ir matau, kad žmonės nori dirbti, bet nėra galimybės. Ypač sunki situacija kaimiškose seniūnijose. Jiems į miestą atvykti jokių galimybių nėra – dirbant už minimalią algą, beveik visi pinigai išeitų važinėjimams.
Susiduriu, kad yra ir grįžtančių žmonių iš užsienio. Jie tikrai norėtų dirbti, kurti savo verslą. Bet iš tikrųjų jiems sunku, nes pagalba menka. Turėtų būti bent mokesčiai sumažinti.
Tarybos posėdyje buvo įvardinta smulkiajam verslui paremti skirta suma – 42 tūkstančiai litų. Tai labai juokinga suma.
Ir Seimas į tai turėtų atkreipti dėmesį. O dabar susidaro įspūdis, kad viešosiomis erdvėmis rūpinamasi labiau nei žmogumi. Ar neateis toks laikas, kad sutvarkysime tas viešąsias erdves, bet nebeliks kam jomis džiaugtis. Juk sensta žmonės, jų mažėja, ypač kaimuose.
Suprantu, kad reikalinga ir puoštis, ir pritraukti tų investicijų, bet labai svarbus ir tų darbo vietų kūrimas.

 

Alvydas Balčiūnas. Sigito STRAZDAUSKO Nuotrauka

Alvydas Balčiūnas, Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis:
– Kodėl susilaikiau? Todėl, kad opozicija visiškai neprisidėjo prie biudžeto formavimo. Nei mes pilnai dalyvaujame jo vykdyme, nei jo planavime. Antra, trūksta skaidrumo, kaip yra išlaidaujama, kaip yra taupoma. Jokio akcento nebuvo per biudžeto pristatymą, kaip galima daugiau sutaupyti, kokios taupymo priemonės taikomos.
Pagrindinis dalykas – tai, kad mes tvirtiname deficitinį biudžetą. Nors turime Savivaldybės įmones, visiškai nekeliamas reikalavimas, kad jos dirbtų pelningai, kad jos į biudžetą mokėtų dividendus.
Kalbama, kad imti dividendus – negarbinga. Čia garbės nėra, yra ekonomika. Buhalterinėje apskaitoje nėra tokios eilutės, yra pajamos, išlaidos – jos susijusios su tiesiogine įmonės veikla. Ir pelnas bei dividendai.
Jeigu tokį reikalavimą keltume, ką turėtume? Efektyviai veikiančią įmonę, patektų pinigėlių į rajono biudžetą, kuriuos galėtume skirti galbūt mokytojams, kultūrai, laisvalaikiui. Dabar mes to nesiekiame, o atsakinga už tai – valdančioji dauguma.

Laima Nagienė. Sigito STRAZDAUSKO Nuotrauka

Laima Nagienė, Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkė:
– Galima tik pasidžiaugti, kad šiemet biudžetas geresnis negu pernai. Mažeikiai atsikratė „donorystės“ statuso, o tai jau didelis pasiekimas.
Šiais metais atlyginimų fondas, palyginti su pernykščiu – penkiais milijonais litų didesnis. Tai didelis pliusas. Nors buvo pasakyta, kad vidutiniškai dengiame tik 75 procentus visų biudžetinių įstaigų išlaidų, tačiau manau, kad metų viduryje turėsime viršplaninių lėšų ir biudžetą subalansuosime. Tuo labiau kad dabar gyventojų pajamų mokestis mums grąžinamas šimtu procentų.
Jeigu biudžetą subalansuosime, galbūt galėsime padengti bent dalį kreditorinio įsiskolinimo ir biudžetinėms įstaigoms skirti lėšų ūkinėms išlaidoms. Graudu sakyti, bet kol kas neskiriame.
Ir dar labai svarbus momentas. Matau perspektyvą, kad gali likti socialinėms išmokoms skirtų pinigų. Tai priklausys nuo to, kaip dirbs seniūnijos, socialiniai darbuotojai. Tinkamas viešųjų darbų organizavimas turėtų būti. Pirmas mėnuo parodė, kad tokių galimybių yra.
Kitas dalykas – labai svarbu peržiūrėti dirbančiųjų pagal darbo sutartį atlyginimus. Tai yra darbuotojai, specialistai, kurie, palyginti su valstybės tarnautojais, uždirba mažai. Manau, kad gegužės mėnesį galėsime perskirstyti biudžetą. Tik reikia susidėlioti prioritetus.

Irena Macijauskienė. Sigito STRAZDAUSKO Nuotrauka

Irena Macijauskienė, Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė:
– Biudžete antra vieta po švietimo įstaigų tenka socialinėms reikmėms ir socialinėms paslaugoms apmokėti. Mūsų komitetas drauge su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis analizavome problemas. Žmonėms galima pasakyti, kad stabilizavosi darbo užmokestis, tačiau nėra dar toks, koks turėtų būti. Nes socialinių paslaugų sferoje darbas neretai būna ištisą parą. Tik tiek gerai, kad šiemet jiems užtikrinamas darbo užmokestis visus metus.
Aišku, norėtųsi, kad socialinės įstaigos gautų daugiau lėšų kitoms reikmėms. Tačiau šiuo momentu yra kaip yra, įstaigų vadovai susitaikė su esama padėtimi. Reikia tikėtis, kad šie metai bus stabilesni  ir biudžetas dar bus peržiūrimas ir toms įstaigoms teikiamas prioritetas. Kaip ir visoms kitoms biudžetinėms įstaigoms.
Manau, jog biudžetą bet kokiu atveju būtina patvirtinti, kad galėtume normaliai dirbti. Dabar trūksta vienokių sumų, metų eigoje jos gali pasikoreguoti gaunant viršplaninių lėšų. Taip būna visados.