- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Broliai Biržiškos amžinojo poilsio atgulė tėvynės žemėje

Iškilminga eisena. Nuotr. iš LRV kanceliarijos archyvo.

Vilniuje, senosiose Rasų kapinėse, trečiadienį buvo perlaidoti Vasario 16-osios akto signataro Mykolo Biržiškos, jo žmonos Bronislavos Biržiškienės bei brolių Vaclovo ir Viktoro Biržiškų palaikai.

DALYVAVO KRAŠTIEČIAI
Iš Jungtinių Amerikos Valstijų parvežti Biržiškų palaikai buvo pašarvoti Šv. Jonų bažnyčioje. Trečiadienį šv. Mišių metu susirinkusieji buvo kviečiami melstis už šią iškilią šeimą – į Lietuvą sugrįžusius tautos vaikus.
Į ceremoniją buvo pakviesti ir šv. Mišiose dalyvavo mūsų savivaldybės atstovai: mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Viekšnių seniūnas Kornėlijus Kryžius, Biržiškų draugijos vadovė Aušrelė Gurauskaitė, kiti Viekšnių bendruomenės nariai.
Ceremonijos metu senosiose Rasų kapinėse kalbėjęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis brolius Biržiškas palygino su trimis broliais iš lietuviškų pasakų, kurios visada baigiasi laimingai. Jo manymu, ir Biržiškų sakmė taip baigėsi – jie sugrįžo amžiams ilsėtis ten, kur ir norėjo.
M. ir B. Biržiškų anūkai Vytas Barauskas, Venta Barauskaitė-Leon ir Danutė Mažeikienė padėkojo visiems, kas prisidėjo prie Biržiškų palaikų perkėlimo į gimtąją šalį, paragino jaunimą kurti tokią ateitį Lietuvai, kad ji būtų žinoma visame pasaulyje kaip dora ir kilni valstybė.

LIETUVAI NUSIPELNĘ KRAŠTIEČIAI
Vasario 16-osios akto signataras M. Biržiška – lietuvių literatūros, tautosakos ir kultūros istorikas, paskelbęs nemažai mokslo straipsnių, parašęs populiarų knygelių iš istorijos, kultūrologijos studijų, vadovėlių. Jis buvo Lietuvos mokslų akademijos narys, Vytauto Didžiojo universiteto ir Latvijos universiteto garbės daktaras. Jo žmona B. Biržiškienė – visuomenės, kultūros ir politinė veikėja.

Amžinojo poilsio kraštiečiai atgulė Rasų kapinėse.

Mykolo brolis Vaclovas Biržiška – bibliografas, kultūros istorikas, „Lietuviškos enciklopedijos“ rengėjas, lietuvių rašytojų biografijų rinkinio „Aleksandrynas“ autorius, Viktoras Biržiška – inžinierius, matematikas, parašęs nemažai vadovėlių aukštosioms mokykloms.
M. Biržiška buvo vienas iš Lietuvių konferencijos iniciatorių ir organizatorių. Šioje konferencijoje jis buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą. 1918 metų vasario 16 d. M. Biržiška kartu su kitais signatarais pasirašė nutarimą dėl Lietuvos nepriklausomybės.
1944 metais M. Biržiška su žmona ir vaikais pasitraukė į Vakarus. Iki 1949 metų jis dėstė Vokietijos universitete, vėliau kartu su šeima persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas.
Vasario 16-osios akto signataras mirė 1962-ųjų rugpjūtį Los Andžele. Savo testamente M. Biržiška išreiškė norą būti palaidotas Vilniuje.

SKIEPIJO PAMATINES VERTYBES
V. Barauskaitė-Leon interviu Lietuvos radijui sakė, kad M. Biržiška iki pat mirties nepaleido idėjos sugrįžti į Lietuvą: „Jis kasdien dirbo jos naudai, galvojo, rašė. Tai jam buvo labai svarbu.“
Pasak anūkų, senelis jiems daug ką rodė savo pavyzdžiu. „Jis mums įskiepijo, kad švietimas, mokslas yra svarbiausias dalykas gyvenime“, – pasakojo V. Barauskas.
Signataro anūkė akcentavo, kad būtent senelis skatino nepamiršti lietuvių kalbos. Ir netgi gudravo – nors pats mokėjo 12 kalbų, vaikaičiams sakė, kad yra per senas išmokti kalbėti angliškai.
„Todėl namuose visi turėjome kalbėti lietuviškai. Kai man buvo 16 metų, pastebėjau jį parduotuvėje netoli mūsų namų, priėjau ir išgirdau, kad jis laisvai kalbėjo angliškai.
Supratau – jeigu jis mums būtų leidęs namuose kalbėti angliškai, mes būtume visai pamiršę lietuvių kalbą. Tikrai esu dėkinga, kad dar moku kalbą, kurią myliu“, – tvirtino V. Barauskaitė-Leon.

SAUGO ATMINIMĄ
Viekšniškiai saugo garsios kraštiečių šeimos: daktaro Antano Biržiškos bei jo žmonos muzikės, pedagogės Elžbietos Biržiškienės ir trijų sūnų – atminimą.
1995 m. Viekšnių centre atidengtas paminklas Biržiškų šeimai (skulptorius Česlovas Pečiukas).
Prieš dešimtmetį Viekšniuose buvo atstatytas namas, kuriame gyveno Biržiškų šeima, pagal turimą senojo namo planą, ant senųjų pamatų, palikus dalį autentiškų medžiagų. Čia įsikūrė Viekšnių biblioteka, įrengta profesorių Biržiškų memorialinė ekspozicija.
Sekmadienį, liepos 8-ąją, Viekšnių šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Biržiškų šeimą.
Į Viekšnius atvykę M. Biržiškos anūkai ir proanūkiai: V. Barauskaitė-Leon, D. Barauskaitė-Mažeika su sūnumi Konradu, V. Barauskas su dukra Ona – dalyvavo šv. Mišiose, apsilankė buvusiuose prosenelių ir senelių namuose, apžiūrėjo jiems skirtą ekspoziciją, aplankė A. ir E. Biržiškų kapą senosiose miesto kapinėse.