Informacija apie referendumą – Vyriausybės svetainėje

Gegužės 12 dieną vyksiančiame referendume dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo turėsime atsakyti į vieną Valstybės ir Tautos gyvenimui itin svarbų klausimą – ar sutinkame, kad Lietuvos piliečiams, kurie įgyja kitos europinės ar transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, būtų leista išsaugoti ir Lietuvos Respublikos pilietybę.

Kviečia daugiau sužinoti

Pilietybė – tai asmens nuolatinis teisinis ryšys su valstybe, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis. Šis ryšys nurodo ne tik teises (politines, ekonomines, socialines, kultūrines ir pan.), kuriomis naudojasi konkrečios valstybės pilietybės turėtojas, bet ir pareigas, kurios jam tenka ir kurias jis privalo atlikti (karo tarnyba, mokesčiai ir kt.).
Artėjant referendumui, LR Vyriausybės kanceliarija kviečia piliečius susipažinti su pagrindine informacija apie referendumą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo ir jo svarbą. Ją galima rasti Vyriausybės svetainėje www.lrv.lt
Turintieji papildomų klausimų kviečiami kreiptis į Vyriausybės kanceliariją elektroniniu paštu pilietybesvarbu@lrv.lt
Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas nustato, kad privalomasis referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašą.

Dažniausiai pateikiami klausimai

Kuo skiriasi pilietybės išsaugojimas nuo dvigubos ar daugybinės pilietybės?
Šiuo referendumu spręsti pateiktas klausimas yra ne dėl dvigubos ar daugybinės pilietybės įteisinimo, o dėl jau teisėtai įgytos ir turimos pilietybės išsaugojimo.
Referendumu sprendžiamas klausimas, ar leisti Lietuvos pilietybę turintiems Lietuvos piliečiams, kurie išvyko į Vakarų Europos šalis, JAV ir Kanadą, išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę.
Tikslus europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančių valstybių sąrašas būtų nustatomas konstituciniu įstatymu.
2018 m. rugsėjo 20 d. Seime užregistruotas Lietuvos Respublikos pilietybės konstitucinio įstatymo projektas, kuriame nurodyti šie europinės ir transatlantinės integracijos kriterijai:
• valstybės narystė Europos Sąjungoje ir (ar) valstybės dalyvavimas Europos ekonominės erdvės susitarime;
• valstybės narystė Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje;
• valstybės narystė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje.
Ar referendumas sukurs papildomų privilegijų gyvenantiems užsienyje?
Jokių privilegijų referendumas nesukurs. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos piliečiai turi ne tik teises, bet ir pareigas, tarp jų – atlikti karo prievolę ir kt. Kitos valstybės pilietybės turėjimas Lietuvos piliečių neatleidžia nuo pareigų Lietuvos Respublikai visa apimtimi vykdymo.
Ar pilietybę išsaugoję asmenys įgytų papildomų socialinių garantijų?
Asmens socialinės išmokos ar pašalpos priklauso ne nuo asmens turimos pilietybės, o nuo jo gyvenamosios vietos. Pensijos dydis taip pat priklauso ne nuo pilietybės, o nuo to, kaip ilgai žmogus dirbo ir kokio dydžio buvo jo pajamos.
Daugybinės pilietybės įteisinimas Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo sistemai esminės įtakos neturės. Lietuvos piliečiai, įgiję vienos ar daugiau valstybių pilietybę, neprarastų savo teisių ir pareigų.
Kiek pastaraisiais metais Lietuvos Respublikos piliečių neteko Lietuvos Respublikos pilietybės dėl to, kad įgijo kitos šalies pilietybę?
2016 m. – 744; 2017 m. – 720; 2018 m. – 982.
Kokių kitų šalių pilietybę įgijo tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie įgydami kitos šalies pilietybę neteko Lietuvos Respublikos pilietybės?
2018 metais Lietuvos Respublikos pilietybės netekę buvę Lietuvos Respublikos piliečiai įgijo šių valstybių pilietybę: 284 įgijo Norvegijos pilietybę; 175 – Vokietijos pilietybę; 121 – Švedijos pilietybę; 99 – Jungtinės Karalystės pilietybę; 48 – JAV pilietybę; 39 – Airijos pilietybę.
Jei spręsti referendumu dėl pilietybės išsaugojimo pateiktam klausimui būtų pritarta, tokie asmenys ateityje galėtų išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę.
Pagal LR Vyriausybės pateiktą inf. parengė
Asta ŠILAITYTĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*