Kibernetinio saugumo tarybą papildys atstovai iš švietimo, žiniasklaidos, energetikos ir savivaldos sektorių

Nuotrauka iš Krašto apsaugos ministerijos archyvo

Atnaujinama ir praplečiama Kibernetinio saugumo tarybos sudėtis – į ją įtraukiami atstovai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Interneto žiniasklaidos ir Lietuvos savivaldybių asociacijų bei energetikos įmonių grupės UAB „EPSO-G“.
Tokiam Krašto apsaugos ministerijos pasiūlytam projektui balandžio 24 d. pritarė Vyriausybė.

Tikslas – mažinti grėsmių poveikį, užtikrinti švietimą

Praplėtus Kibernetinio saugumo tarybos sudėtį, sudaroma galimybė padidinti svarstomų klausimų apimtį, susijusių su kibernetinio saugumo kultūros skatinimu, kibernetinio saugumo užtikrinimu savivaldybių institucijose ir įstaigose, žiniasklaidos priemonėse ir energetikos sektoriuje.
Didžiausius interneto naujienų portalus vienijančios Interneto žiniasklaidos asociacijos atstovo įtraukimu į tarybą įgyvendinamas dar 2018 m. Krašto apsaugos ministerijos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ir interneto žiniasklaidos priemonių pasirašytas Bendradarbiavimo susitarimas.
Kibernetiniai incidentai ir atakos vis dažniau pažeidžia ne tik viešąjį ir privatų sektorius, bet ir žiniasklaidos priemones, todėl bendradarbiavimas su žiniasklaidos priemonių atstovais yra ypač svarbus siekiant mažinti kibernetinių grėsmių poveikį žiniasklaidai.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo įtraukimas į tarybos veiklą yra labai svarbus, siekiant užtikrinti kokybišką ir darbo rinkos poreikius atitinkantį kibernetinio saugumo švietimą aukštosiose, bendrojo lavinimo mokyklose ir darželiuose, taip pat pedagogų kvalifikacijos kėlimą. Kartu bus įgyvendinamas Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos vienas iš svarbiausių tikslų – kibernetinio saugumo kultūros ir inovacijų plėtros skatinimas.

Būtina apsaugoti paslaugų sektorių

Pastarųjų metų Nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaitose buvo pažymimos kenkimo programinės įrangos grėsmingos paplitimo tendencijos gyvybiškai svarbiuose sektoriuose, nuo kurių priklauso nepertraukiamas paslaugų teikimas gyventojams ir šalies ūkiui.
Energetikos ministerijos siūlymu į Kibernetinio saugumo tarybą papildomai įtraukiamas ir energetikos sektoriui atstovaujančios bendrovės UAB „EPSO-G“ atstovas.
Po pakeitimų Kibernetinio saugumo tarybos narių skaičius padidės nuo 24 iki 27 viešojo ir privataus sektorių bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovų.
Kibernetinio saugumo taryba yra nuolatinė kolegiali nepriklausoma patariamoji institucija, analizuojanti kibernetinio saugumo užtikrinimo būklę Lietuvoje ir teikianti kibernetinio saugumo politikos formavimo ir įgyvendinimo institucijoms, kibernetinio saugumo subjektams, mokslo ir studijų institucijoms ir informacinių technologijų srityje veiklą vykdantiems verslo subjektams pasiūlymus dėl kibernetinio saugumo užtikrinimo būklės gerinimo.
Ankstesnė tarybos institucinė sudėtis nekito nuo jos įsteigimo 2015 metais.
Parengta pagal Krašto apsaugos ministerijos inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*