- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Vyriausybė patvirtino Nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją

Nuotr. iš LRV kanceliarijos archyvo

ugpjūčio 10 d. Vyriausybė patvirtino Krašto apsaugos ministerijos parengtą Nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją, kuria siekiama penkerių metų laikotarpiui nustatyti svarbiausias nacionalinės kibernetinio saugumo politikos viešajame ir privačiajame sektoriuose kryptis ir perkelti Europos Sąjungos Tinklų ir informacinių sistemų saugumo (TIS) direktyvos nuostatas.

LRV kanceliarijos pranešime teigiama, kad Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija parengta įvertinus ir pastaraisiais metais Lietuvoje didėjantį kibernetinių išpuolių prieš viešąjį ir energetikos sektorių, oro uostus, žiniasklaidos tarnybas, nacionaliniam saugumui svarbių objektų infrastruktūrą, skaičių, taip pat prastėjančią viešojo sektoriaus interneto svetainių būklę, kibernetinio saugumo specialistų trūkumą ir kitas identifikuotas problemas.

Kibernetinis saugumas. Kodėl tai svarbu?
Kai kurie kibernetinio saugumo ekspertai spėja, jog pasaulyje iki 2020 metų prie interneto bus prijungti apie 200 milijardų įrenginių. Tarp jų – automobiliai, lėktuvai, namai, miestai ir net gyvūnai… Viskas programuojama ir automatizuojama, o tai keičia mūsų gyvenimo įpročius.
Ši priklausomybė kibernetinių atakų metu padaro mus itin pažeidžiamus. Būtent dėl šių priežasčių yra ypač svarbu, kad mūsų technologijos būtų saugios ir parengtos atlaikyti bet kokias atakas.

Strategijoje išskiriami penki svarbiausi tikslai: stiprinti valstybės kibernetinį saugumą ir gynybos pajėgumus, užtikrinti nusikalstamų veikų kibernetinėje erdvėje prevenciją, užkardymą ir tyrimą, skatinti kibernetinio saugumo kultūrą ir inovacijų plėtrą, stiprinti glaudų viešojo ir privataus sektorių bei mokslo institucijų bendradarbiavimą, taip pat stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje.

Patvirtindama šią strategiją, Lietuva įvykdo ES direktyvos nuostatas dėl nacionalinės tinklų ir informacinių sistemų saugumo strategijos parengimo ir priėmimo, kurias bendrai yra sutarusios priimti visos Bendrijos valstybės narės, siekiančios efektyvinti kibernetinių pajėgumų plėtrą ir kovą su nusikaltimais šioje srityje.

Lietuvos statistika
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. pirmąjį ketvirtį asmeninius kompiuterius namuose turėjo 76 proc., interneto prieigą – 78 proc. namų ūkių, tai 3 proc. punktais daugiau nei 2017 m. Mieste kompiuterius ir interneto prieigą namuose turėjo atitinkamai 79 ir 81 proc. namų ūkių, kaime – 68 ir 72 proc.
Iš namų ūkių su vaikais kompiuterius namuose turėjo 94 proc., interneto prieigą – 97 proc., be vaikų – atitinkamai 69 ir 72 proc.

Kaip praneša LRV kanceliarija, artimiausiu metu, įgyvendinant Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos uždavinius, Krašto apsaugos ministerija rengs tarpinstitucinį veiklos planą, kurį teiks tvirtinti Vyriausybei.

Krašto apsaugos ministerija, nuo 2018 m. pradėjusi formuoti ir koordinuoti valstybės informacinių išteklių, kibernetinės bei elektroninės informacijos saugos politiką, ir toliau nuosekliai stiprins valstybės kibernetinio saugumo pajėgumus, vykdys reikšmingus pokyčius tobulinant kibernetinio saugumo reikalavimus, kuriant sisteminį požiūrį į bet kurios saugumo srities užtikrinimą.

Parengė Asta ŠILAITYTĖ