Židikiškis teigė kryžius statantis dėl žmonių, o ne dėl garbės

Paskutinis Juozo Vitkausko (pirmas iš kairės) padarytas kryžius stovi jo paties sodyboje Židikuose. Nuotr. iš asmeninio archyvo

Nuo seno lietuviai jiems svarbiose vietose statydavo kryžius. Tai tarsi savotiškas apsaugos ženklas. Jų galima rasti ne tik kapinėse, bet ir prie namų.
Kryžiai statomi ir šiais laikais. Vienas iš jų statymo įsimintinose vietose iniciatorių – židikiškis Juozas Vitkauskas. Per 20 metų jis pastatė 5 kryžius. Didžioji jų dalis pastatyta senkapiuose – senuose, apleistuose kapuose.

Pradžia – prieš 20 metų

Mintis pastatyti pirmąjį kryžių J. Vitkauskui gimė dar 1998 metais. Tuomet, dar esant gyviems žmonos tėvams, buvo nutarta kryžių statyti jų gimtajame Petraičių kaime, kuris yra Židikų seniūnijoje, 4,6 km į šiaurės vakarus, tarp Židikų–Vainuodės ir Židikų–Skuodo kelių.
Petraičių kaimą nuo Skliaustės (Skuodo r.) skiria Lūšės upelis. Ankstesniais metais ten jau buvo buvę kryžiai, bet, atliekant melioraciją, jie buvo nugriauti, vietos gyventojams pavyko išsaugoti tik vieną.
Dabar Petraičių kaime stovi du kryžiai: abu žymi senkapius. Prie J. Vitkausko pastatyto kryžiaus kelerius metus iš eilės žmonės rinkdavosi į gegužines pamaldas. Šį per septynių metrų aukščio kryžių jau reikia tvarkyti.

Įtraukta į enciklopediją

Mažeikių enciklopedijoje sakoma, kad Petraičių kaimas paminėtas 1614 m. J. K. Chodkevičiaus fundacijos nuoraše Kražių jėzuitų kolegijai. Petraičių kaime yra dvejos kapinės, vadinamos markapiais. Vienos kapinės yra 0,2 km į šiaurės vakarus nuo kaimo centro. Jos įrengtos nuokalnėje į pietus. Yra vienas kryžius.
Į Mažeikių enciklopedijos duomenis yra įtraukta informacija ir apie židikiškio J. Vitkausko 1999 m. pastatytą kryžių, žymintį Petraičių kaimo senkapius.

Gyventojams atminti, o ne savo garbei

Tais pačiais metais Kultūros paveldo centro specialistai kaime žvalgė senkapio teritoriją. Rasta smulkių žmonių kaulų, sagtelė ir medalikėlis iš suardytų XVIII–XX a. kapų.
Apie Petraičių kaimą taip pat sklando legendos. Pasakojama, jog tame kaime gyveno Petraitis. Jis valdė dideles žemes ir turėjo du sūnus. Po jo mirties tas žemes perėmė valdyti sūnūs, ilgai gyvenę tame kaime. Todėl jis ir pavadintas Petraičiais.
J. Vitkauskas „Santarvei“ sakė, kad būtent Petraičių kaimo gyventojams atminti jis pastatė kryžių. Jam pačiam esą jokios pagarbos nereikia. Jo pagaminti kryžiai nėra pažymėti kokiais nors skiriamaisiais ženklais, kad būtų žinoma, jog autorius jis, o ne kas kitas.

Žymi bažnyčios vietą

Dar vienas J. Vitkausko kryžius stovi Senmiestėje. Senmiestė buvo senieji Židikai, o naujasis Židikų kaimas, kaip ir daugelis valakinių kaimų, buvo apibrėžtas kitoje vietoje – dabartinio miestelio teritorijoje.
Senmiestės kaime yra kapinaitės. Jos įrengtos ant mažos kalvelės, apaugusios medžiais. Kapinėse buvo du koplytstulpiai.
Kapelių atsiradimas siejamas su čia stovėjusia bažnyčia. Pasakojama, kad kartą sekmadienį kunigas toje bažnyčioje laikė mišias, įpuolę švedai nukirto kunigui galvą, iškapojo bažnyčioje esančius žmones ir patenkinti išdūmė. Vėliau švedai išgriovė bažnyčią, sunaikino Senmiestės kaimą.

Didžioji dalis Juozo Vitkausko kryžių stovi ant skirtingų senkapių Židikų seniūnijoje. Nuotr. iš asmeninio archyvo

Kitame padavime pasakojama, jog pirma Židikų nebuvo, o Senmiestėje buvo bažnyčia ir kapinaitės. Kai užpuolė švedai ir nužudė kunigą, toje vietoje, kur jis žuvo, buvo pastatyta koplytėlė. Tai buvo prieš 300 m.
2011 m. Židikų pirmosios bažnyčios vietoje, dabartiniame Senmiestės kaime, pastatytas ąžuolinis kryžius, kurį ir padarė J. Vitkauskas. Jis buvo pašventintas. Pamaldoms vadovavo Židikų parapijos klebonas Egidijus Jurgelevičius.
Nepamiršo gimtojo kaimo
J. Vitkausko pagamintas kryžius stovi ir jo gimtajame Asteikių kaime. Asteikiai – kaimas 3 km nuo Židikų.
Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad ir Asteikių kaimas paminėtas 1614 m. J. K. Chodkevičiaus fundacijos nuoraše Kražių jėzuitų kolegijai. Ant Kvistės upės kranto vis dar yra malūno liekanų.
Prie Kvistės yra neveikiančios Pakvisčio (Asteikių) kapinaitės, anksčiau jos buvo archeologijos paminklu. Kapinaitės yra nuokalnėje. Nurodoma, kad čia buvo sulūžusi medinė koplytėlė, du mediniai kryžiai ir dviejų medinių kryžių liekanos. Kapinaitėse kaimo gyventojai giedodavo mojavas.
Netoli nuo čia, senkapyje, J. Vitkauskas ir pastatė savo kryžių.

Penktasis – jo sodyboje

Paskutinį kryžių J. Vitkauskas neseniai pastatė savo sodyboje Židikuose. Praėjusiais metais suradęs tinkamą ąžuolą, jį nupjovė. Medis metus laiko pragulėjo miške, o šiais metais parsivežė ir iš jo padarė kryžių.
„Kiekvienam kryžiui padaryti ateina savas laikas. Kiekvienas darbas turi subręsti. Prieš pradėdamas daryti, pasižiūriu, kaip kiti daro kryžius, kokios tendencijos kryždirbystės amate. Daug kas dar priklauso nuo to, kokių medžiagų turi“, – kalbėjo J. Vitkauskas.

Konsultavosi su dvasininkais

Du židikiškio kryžiai išsiskiria uždėtomis „karūnomis“. Tai buvę sudėtingesni darbai, kiti – kur kas paprastesni.
„Domėjausi, kokie būdingi kryžiai Žemaitijoje, kituose regionuose. Vienur ant kryžių dedamos saulės, mūsų kraštuose dažniausiai – „dievo mūkos“. Jos yra ir ant mano kryžių. Prieš darydamas kryžius kalbėdavau ir su klebonais, kaip geriau būtų. Tai dažniausiai sulaukdavau atsakymo, kad kaip padarysiu, taip ir bus gerai“, – atviravo J. Vitkauskas.
Pasak jo, kryžių statymas, jų šventinimas yra užfiksuotas ne tik nuotraukose, bet ir filmuotoje medžiagoje. Pašnekovas prisipažino vis dar galvojantis, kur tai panaudosiąs, nes tai esanti savotiška istorija.

Viskas – dėl žmonių

J. Vitkausko teigimu, neužtenka vien tik pastatyti kryžių, reikia jį dar ir prižiūrėti, kaip ir patį senkapį, kur jis pastatytas. Jis pasigenda Židikų seniūnijos bendradarbiavimo. Jo nuomone, neužtenka tik kartą per metus toje vietoje nupjauti žolę. Vyras sakė pastebėjęs, kad net ir patys senkapiai nėra visur pažymėti, nėra informacinės lentelės.
J. Vitkauskas dešimt metų buvo bendruomenės pirmininku. Jis pripažino, kad yra sunku suburti žmones bendram darbui, bendriems tikslams. Tuo labiau kad ir pati bendruomenė, kaip ir pats miestelis, nyksta.
„Gaila, bet taip yra ir tai pastebima visoje šalyje. „Traukiasi“ tiek miesteliai, tiek kaimai ir nieko čia labai nebepadarysi“, – teigė pašnekovas.
Todėl jis tikisi, kad bent kryžiai primins, kad toje vietose yra buvę kaimai, kažkada gyvenę žmonės.
„Visus kryžius dariau dėl žmonių, jų atminimui. Nė vieno nesu daręs už pinigus. Viskas yra tik gera valia“, – teigė J. Vitkauskas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*