- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Labdara – ne tik maistas, bet ir higienos reikmenys

Šią savaitę Mažeikių miesto ir rajono gyventojams pradėta dalinti labdara maisto produktais. Pirmą kartą mažeikiškiai gaus ne tik maisto, bet ir higienos priemonių: skalbimo, prausimosi ir dantų valymo reikmenų.

Per kalendorinius metus maisto produktai bus dalinami šešis, o asmens higienos priemonės – du kartus. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistai primena, kad prašymai maisto produktams gauti yra priimami nuo sausio 1 dienos visus metus.
Vasario mėnesį (pirmas dalinimas) labdara maisto produktais buvo išdalinta 3502 asmenims. O birželio mėnesio (trečias dalinimas) sąraše jau yra įtraukti 4269 asmenys.
Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Andrulaitienė informavo, kad maisto produktus šiais metais gali gauti tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį, tai yra 183 eurų. Esant objektyvioms priežastims, parama gali būti skiriama ir kitais atvejais, tačiau vidutinės mėnesinės asmens pajamos negali viršyti 268,40 euro per mėnesį.

Visas rašinys – „Santarvės“ laikraštyje.