2015-ieji paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio metais

Mykolas Kleopas Oginskis

Seimas 2015-uosius paskelbė Mykolo Kleopo Oginskio metais.

Įtraukė į svarbių sukakčių sąrašą

Seimas įvertino tai, kad kitais metais sukanka 250 metų, kai gimė iškilus valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, kompozitorius M. K. Oginskis, ir į tai, kad šią sukaktį UNESCO ir valstybės narės įtraukė į pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių sukakčių sąrašą.
Už Seimo nutarimą balsavo visi 76 balsavime dalyvavę Seimo nariai.
Šį sprendimą parlamentas priėmė vertindamas daugeliu talentų pasižymėjusios XVIII a. pab. – XIX a. pr. asmenybės turiningą ir gausų dokumentinį, literatūrinį, muzikinį palikimą.
Seimas Vyriausybei pasiūlė iki 2014 m. liepos 1 d. parengti ir patvirtinti M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo programą. Taip pat Vyriausybei pasiūlyta 2015 m. valstybės biudžete numatyti lėšų minėjimo programai įgyvendinti.

Iškili asmenybė

M. K. Oginskis buvo politikas, diplomatas, Abiejų Tautų Respublikos Seimo narys, Vilniaus universiteto mokslo tarybos garbės narys, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sukilėlių vyriausybės – Lietuvos tautinės aukščiausiosios tarybos – narys, socialinių reformų idėjų puoselėtojas, rašytojas memuaristas, kompozitorius.
Priimtame dokumente pabrėžiamas M. K. Oginskio aktyvus dalyvavimas politinėje, valstybės valdymo, švietimo, socialinių reformų, kultūros prieinamumo didinimo ir visuomenės kūrybiškumo skatinimo, kultūrinio sąmoningumo ugdymo srityse.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*