Aplinkos ministras įtvirtino statybos leidimų išdavimo kontrolę

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Nuo šiol visi statytojai gali kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos, kad ji išduotų statybos leidimą, jeigu tokio leidimo savivaldybės administracija galbūt neteisėtai neišduoda ar vilkina procesą. Nustačiusi, kad dokumentas neišduodamas be pateisinamų priežasčių, VTPSI jį išduos pati.

Mažės savivaliavimo?

Tokios naujovės yra nustatytos aplinkos ministro Valentino Mazuronio patikslintame techniniame reglamente, skirtame statybą leidžiantiems dokumentams.
„Mes įtvirtiname statybos leidimų išdavimo kontrolę ir sumažiname savivaldybių valdininkų norą stumdyti žmones ir savivaliauti neišduodant statybą leidžiančių dokumentų. Statybos leidimai nebepriklausys nuo kažkieno kaprizų ar savanaudiškų paskatų“, – pranešime spaudai cituojamas V. Mazuronis.
Patikslintasis STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustato atvejus, kada statytojas turi teisę prašyti VTPSI išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

Galės pasinaudoti teisėmis

Tokia teise jis gali pasinaudoti, jeigu mano, kad jo savivaldybės administracijai pateiktas prašymas išduoti statybos leidimą nepriimamas ar neregistruojamas neteisėtai – per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų pateikimo dienos.
Kitas atvejis – jeigu mano, kad užregistravus prašymą ir patikrinus statinio projektą, statybą leidžiantį dokumentą atsisakoma išduoti neteisėtai – per 10 darbo dienų nuo atsisakymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą dienos.
Jeigu užregistravus prašymą informacinėje sistemoje „Infostatyba“ per nustatytą terminą statybą leidžiantis dokumentas nebuvo išduotas ir apie jo neišdavimo priežastis statytojas nebuvo informuotas per 20 darbo dienų nuo statinio projekto patikrinimo termino pabaigos dienos, jis irgi gali kreiptis į VTPSI.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*