- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Seimas pritarė akcizų rūkalams didinimo planui

Nuotr. iš redakcijos archyvo

Seimas pritarė Akcizų įstatymo pataisoms, nustatydamas trejų metų akcizų didinimo planą cigaretėms, cigarams ir rūkomajam tabakui.

Pagal šį planą akcizai didės: cigaretėms kasmet vidutiniškai po 6 proc., cigarams bei cigarilėms kasmet vidutiniškai po 14 proc., rūkomajam tabakui kasmet vidutiniškai po 14 proc.
Taip pat reglamentuotas akcizų taikymas kaitinamojo tabako produktams (taikyti 68,6 euro už kilogramą tabako akcizų tarifą), nustatyti akcizai elektroninių cigarečių skysčiui, kurie iš esmės laikytini apdoroto tabako pakaitalais kartu įvertinus ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių praktikoje taikomą apmokestinimą, nustatant šiam produktui 0,12 eurų mililitrui akcizo tarifą.
Kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, dėl mokestinių veiksnių cigarečių pakelis (kuriame yra 20 vnt. cigarečių) vidutiniškai galėtų pabrangti apie 0,11 euro (pakelis pigiausių cigarečių – 0,15 euro), atitinkamo svorio cigarilių pakelis (kuriame yra 10 vnt. cigarilių) – apie 0,12 euro, o 30 gramų rūkomojo tabako – apie 0,30 euro.
Nustatytas skirtingas atskirų įstatymo straipsnių dalių įsigaliojimas. Pirmieji pakeitimai įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.
Priimtomis pataisomis taip pat nustatyta, kad asmenys, prekiaujantys elektroninių cigarečių skysčiu ir 2019 m. kovo 1 d. laikantys elektroninių cigarečių skystį, privalo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jiems nuosavybės teise priklausantį elektroninių cigarečių skystį ir pateikti inventorizacijos aktą vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais. Šioje dalyje nurodyti asmenys iki 2019 m. balandžio 15 d. privalo vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais, pateikti šiame įstatyme įtvirtintą akcizų už elektroninių cigarečių skystį deklaraciją.
Nustatyta, kad asmenys, kurie yra kiti negu akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, turintys teisę verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, ir 2019 m. kovo 1 d. laikantys kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti, privalo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. kovo 1 d. jiems nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus ir pateikti inventorizacijos aktą vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais. Šioje dalyje nurodyti asmenys iki 2019 m. balandžio 15 d. privalo vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais, pateikti šiame įstatyme nurodytą akcizų už kaitinamojo tabako produktus deklaraciją.
Akcizų įstatymo pataisos priimtos, 100 parlamentarų balsavus už, dviem – prieš ir 18 susilaikius.

Parengta pagal LR Seimo Spaudos biuro pranešimą