Sumažinus priežiūros institucijų skaičių, laimės ir vartotojai, ir verslininkai

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis sako, kad nuo kitų metų sausio 1 d. sujungus dvi verslą prižiūrinčias institucijas – Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą –  vartotojams bus paprasčiau ginti savo teises.

Gaišina ir neduoda efekto

Sujungus šias institucijas bus įsteigta Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT).
„Konsolidavus šias dvi institucijas į vieną, vartotojams būtų paprasčiau ginti savo teises, nes šiandien nagrinėjant vartotojų ir verslininkų ginčus ar tiriant pažeidimus persipina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos funkcijos. Tokia reforma palanki ir verslininkams, kadangi pažeidimų nagrinėjimo ir jų konsultavimo procesai bus spartesni“, – sako teisingumo ministras.
Abi šios institucijos yra įtrauktos į bendrus procesus rinkos priežiūros ir vartotojų bei verslininkų ginčų sprendimų srityse, todėl tarp jų vyksta nuolatinis susirašinėjimas, kuris ilgina administracinius ir ginčų sprendimo procesus, neefektyviai naudoja darbuotojų išteklius ir didina administracinių ir ginčų sprendimų procedūrų administracinius kaštus.
Vartotojai ir verslininkai yra priversti atskirai gilintis į šių institucijų kompetenciją ir bendrauti su skirtingomis institucijomis skirtinguose proceso etapuose.

Sumažės valdymo išlaidų

Konsoliduota institucija centralizuotai atliktų ir bendrąsias funkcijas (veiklos planavimas, personalo administravimas, finansinių išteklių apskaita ir ataskaitų rengimas ir kt.) bei turėtų teritorinių padalinių tinklą, kurį sudarytų sujungti VVTAT ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos teritoriniai padaliniai. Konsolidacijos proceso metu planuojama mažinti pareigybių, vykdančių bendrąsias funkcijas, ir vadovaujančių pareigybių skaičių.
Šiuo metu ne maisto produktų priežiūrą atlieka Valstybinė ne maisto prekių inspekcija. VVTAT pavesta koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių produktų saugą, įgyvendinimą, atlikti produktų saugos priežiūros duomenų analizę pagal jai priežiūros institucijų teikiamą informaciją, skelbti informaciją apie iš rinkos šalinamus pavojingus produktus, pagal priežiūros institucijų pateiktus patikrinimų protokolus nagrinėti ir skirti nuobaudas už teisės aktų pažeidimus.
VVTAT taip pat atlieka vartotojų ir verslininkų ginčų ne teismo tvarka nagrinėjimą. Ginčų nagrinėjimo proceso metu VVTAT nuolat bendradarbiauja su Valstybine ne maisto produktų inspekcija, kuri teikia išvadas dėl vartotojų ir verslininkų ginčų objektų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*