Mažeikiškiai politikai sulaukė VTEK rekomendacijos

Tarp svarstytų keturių Tarybos narių – ir neseniai vicemere pradėjusi dirbti S. Bernotienė. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atliko tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narių Sigutės Bernotienės, Pauliaus Aurylos, Judytos Čejauskienės ir Ingridos Braziulienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatoms. Komisija pažeidimų neįžvelgė, apsiribojo tik rekomendacija.

Gavo skundą

VTEK vertino, ar minėti keturi rajono Savivaldybės tarybos nariai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimų, priimdami sprendimus dėl švietimo įstaigų, kuriose pareigas eina patys, vadovų tarnybinių atlyginimo koeficientų bei priedų nustatymo.
Kolegas apskundė Tarybos narė Daiva Šideikienė. Ji VTEK informavo, kad 2011 m. rugsėjo 30 d. Tarybos posėdyje svarstant su darbo užmokesčiu susijusius klausimus, Tarybos nariai nuo procedūros nenusišalino ir balsavo.
Tuo metu dabar mero pavaduotojo pareigas einanti S. Bernotienė dirbo mokytoja Pavasario vidurinėje mokykloje, jos sutuoktinis – mokytoju Gabijos gimnazijoje. Mokytojais dirba ir kiti trys Tarybos nariai: P. Auryla – Viekšnių gimnazijoje, J. Čejauskienė – Sodų vidurinėje mokykloje, I. Braziulienė yra Laižuvos A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos Auksodės pradinio ugdymo skyriaus mokytoja.

Rekomendavo nusišalinti

VTEK, atlikusi tyrimą, nustatė, kad šie Tarybos nariai, eidami pareigas Mažeikių rajono švietimo įstaigose, Savivaldybės taryboje sprendė klausimą dėl įstaigų vadovų atlyginimo koeficientų nustatymo.
Tarybos nariai komisijai paaiškino, kad sprendžiant klausimą dėl švietimo įstaigų vadovų koeficientų nustatymo buvo įsitikinę, kad tik formaliai patvirtina švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatytus švietimo įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo koeficientus, kurių Taryba koreguoti negalėjo.
VTEK nusprendė rekomenduoti mažeikiškiams Tarybos nariams įstatymo nustatyta tvarka nusišalinti Savivaldybei sprendžiant rajono švietimo įstaigų, kuriose eina pareigas patys, koeficientų nustatymo klausimus.

11 Atsakymų į “Mažeikiškiai politikai sulaukė VTEK rekomendacijos”

 1. ops parašė:

  tai išeitų,kad šideikienė labiau”išmano” įstatymus,nei VTEK pareigūnai.ten jų berods aštuonios personos ir sideikienei,lyginant su jų išsilavinimu dar toli,toli

 2. Daiva teisi parašė:

  Neapsimeskite ir nedurninkite nežinančių. Daiva yra teisi. Direktorių koficientą nustato, ministras, bet yra koficiento žirklės, ką ir tvirtina taryba. Vieniems maksimalų, kitiems minimalų, tai ir paanalizuokite, koks kokiam tenka ir už ką. Įdomu, o kas tuos koficientus teikia balsavimui…

 3. Juzis parašė:

  Daivute,dabar ir pačiai gręsia interesų supainiojimas,nes taryboj bus svarstomas kolumbariumo statybos klausimas.Mes labai įdėmiai tai stebėsim…….

 4. Klausimėlis parašė:

  Tai matosi,kad Daivutė,gyvendama iš socialinių pašalpų, turi marias laiko,kad tokius talmudus prirašo iš pat ryto .Ir dar peršasi išvada,kad VTEK darbuotojus Vilniuje užkniso mažeikietės nuolatiniai skundai dėl paprastų,nereikšmingų smulkmenų,nes jau kelintas Šideikienės skundas atmetamas kaip nepagrįstas.Gal Daivute pradėk rašyti tiesiai į Strazbūrą,nes Lietuvoje jau tavęs nebesupranta……… :)

 5. Tas parašė:

  Kreipiuosi į nenuilstančią svieto lygintoją:
  Tai skųsk vėl ir taps;(Mūsų dienos kaip šventė,kaip žydėjimas vyšnios) O šiaip VTEK komisija tapo protingesnė ir į tokius vėjus nebekreipia išskirtinio dėmesio ir taip siekiamų Šideikienės nuobaudų kitiems asmenims neskiria.

 6. Daiva Šideikienė parašė:

  Mažeikių raj. savivaldybės tarybos nariai Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau – Komisija) paaiškino,kad sprendžiant klausimą dėl švietimo įstaigų vadovų koeficientų nustatymo buvo įsitikinę, kad tik formaliai patvirtina Švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatytus švietimo įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo koeficientus, kurių taryba koreguoti negalėjo.
  Komisija nusprendė rekomenduoti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariams Sigutei Bernotienei, Pauliui Aurylai, Judytai Čejauskienei ir Ingridai Braziulienei įstatymo nustatyta tvarka nusišalinti savivaldybei sprendžiant rajono švietimo įstaigų, kuriose eina pareigas patys, koeficientų nustatymo klausimus.
  Šios Komisijos internetinis tinklalapis http://www.vtek.lt, rubrika sprendimai skelbia , kad Komisija jau anksčiau, t.y. 2012 m. birželio 5d. svarstė Kalvarijos savivaldybės tarybos narių E. Kabelkos ir E. Rėkaus elgesį dėl dalyvavimo Tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo koeficientų nustatymo. (Komisijos sprendimas KS-65)
  Kalvarijos savivaldybės tarybos narys E. Kabelka Komisijai teigė, kad ,, jis dalyvavo svarstant sprendimo projektą „Dėl Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų
  nustatymo“. Švietimo įstaigų vadovams nustatyti tarnybinių atlyginimų koeficientus steigėją (savivaldybę) įpareigoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo reikalavimai.‘‘

  Kitas Kalvarijos savivaldybės tarybos narys E. Rėkus Komisijai taip pat teigė, kad ,,pagal Tarybos darbo reglamentą tarybos narių prievolė yra patvirtinti Tarybai pavaldžių švietimo įstaigų vadovų koeficientus. Šie nustatomi remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.‘‘
  Prie ,,motyvų ir teisinio įvertinimo“ Komisija sprendime KS-65 nurodė, kad E. Kabelka ir E. Rėkus būdami mokytojais turi tam tikrą suinteresuotumą šių mokyklų direktorių atžvilgiu,todėl dalyvaudami svarstant ir balsuodami už Tarybos sprendimą, kuriuo patvirtinti Kalvarijos švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai, turėjo asmeninį suinteresuotumą, nes minėtas sprendimas yra tiesiogiai susijęs su jo vadovų darbo užmokesčiu, t. y. jų gaunama turtine nauda.
  Tiek Mažeikių raj. savivaldybės tarybos nariai, tiek Kalvarijos savivaldybės tarybos nariai Komisijai teigė apie tą patį formualumą, t.y. remiantis LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu turėjo patvirtinti švietimo įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo koeficientų dydžius, tačiau Komisija tą patį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą skirtingiems asmenims,t.y. Mažeikių rajono ir Kalvarijos savivaldybių tarybų nariams, taiko skirtingai.

  Pažymėtina tai, jog 2012 m. birželio 5 d. Komisija dėl Kalvarijos tarybos narių E. Kabelkos ir E. Rėkaus nusprendė, jog jie nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2 punkte nustatytos prievolės vengti interesų konflikto ir tokiais veiksmais pažeidė šio Įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas. (sprendimas Nr.KS-65), tačiau 2012 m. lapkričio 27 d. Komisija dėl Mažeikių raj .savivaldybės tarybos narių pažeidimų neįžvelgė, todėl apsiribojo tik rekomendacija.

 7. pilietis parašė:

  Skatiko verta ta Šideikienės teisybė

 8. tam pirmam dejuojančiam... parašė:

  O mintis nekilo,kad gerb. Daivos dauguma nerinko į seimą todėl,kad nori ,jog ji toliau dirbtų mažeikiečių labui?Šaunuolė Daiva,kad viešina visas negeroves ir ieško teisybės!!!

 9. NEGRAŽU parašė:

  Ir vėl Šideikienė.Nei gėdos,nei sarmatos neturinti tarybos narė.Kur tai matyta,kai ši asaba nušilusi skundžia savo kolegas Respublikinėm instancijom,vietoj to,kad galėtų draugiškai išdiskutuoti vietoje vieną ar kitą jai aktualią situacija.Bet čia tas atvejis,kai moteriškė taip įsivaizduoja savo reitingų kėlimą rinkėjų akyse.Tai šiuo atveju mažeikiečiai visai neseniai RINKIMŲ Į SE IMĄ METU PASTATĖ JĄ Į SĄRAŠO GALĄ siųsdami Šideikienei aiškiai suprantamą signalą,kad ne tuo keliu pasukai.

 10. ui-ui parašė:

  Ir vėl Šideikienė.Nei gėdos,nei sarmatos neturinti tarybos narė.Kur tai matyta,kai ši asaba nušilusi skundžia savo kolegas Respublikinėm instancijom,vietoj to,kad galėtų draugiškai išdiskutuoti vietoje vieną ar kitą jai aktualią situacija.Bet čia tas atvejis,kai moteriškė taip įsivaizduoja savo reitingų kėlimą rinkėjų akyse.Tai šiuo atveju mažeikiečiai visai neseniai RINKIMŲ Į SE IMĄ METU PASTATĖ JĄ Į SĄRAŠO GALĄ siųsdami Šideikienei aiškiai suprantamą signalą,kad ne tuo keliu pasukai.

 11. Kostas parašė:

  DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

  2011 m. liepos 18 d. Nr. V-1315
  Vilnius
  2. N u s t a t a u, kad Apraše nurodyti koeficientai ir priedai darbuotojams nustatomi atsižvelgiant į įstaigai patvirtintą darbo užmokesčio fondą.
  ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
  II. VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMAS

  5. Ikimokyklinių įstaigų:
  5.1. Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

  Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių skaičius sausio 1 d. Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą
  Iki 13 17,95–19,95 18,8–20,9 19,7–21,9

  Tarybos nariai , balsuodami gali pasirinkti , ar koeficientas turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą , bus nuo 17,95 iki 19,95 .Tačiau krūva nesupranta , už ką ir kaip reikia balsuoti ,arba apsimeta . Ir kai jie balsuoja už koeficientą , kuris bus taikomas jiems , pasirenka sau naudingiausia .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*