- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Mažeikiškiams – apie 3 mln. litų pensijų nepriemokų

Žadama, kad nuo rudens didesnes valstybines pensijas gaus ir dirbantys pensininkai. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Birželio mėnesį bus grąžintos nepriemokos pensininkams, kurie prieš daugiau nei dešimt metų dirbo ir gavo sumažintas pensijas. Nepriemokos bus grąžintos ir jau mirusių pensininkų paveldėtojams, kurie iki šių metų pabaigos pateiks reikalingus dokumentus. Žadama, kad nuo rudens didesnes valstybines pensijas gaus ir dirbantys pensininkai.

Gaus nepriemoką

Kitą mėnesį tie pensininkai, kurie prieš daugiau nei dešimt metų dirbo ir gavo sumažintas pensijas, atgaus nepriemokas.
„Tiems pensininkams, kurie 1995–2002 metais dirbo ir gavo sumažintą pensiją, birželio mėnesį bus išmokėtas negautas skirtumas. Dėl lėšų trūkumo šis mokėjimas buvo kelis kartus atidėtas. Viskas išmokėta bus ne dalimis, o iš karto“, – informavo „Sodros“ Mažeikių skyriaus direktorė Laima Nagienė.
Mažeikių rajone numatoma išmokėti apie 3 mln. litų.

Gaus paveldėtojai

Pensijų nepriemokos yra apskaičiuotos ir tiems gyventojams, kurie šiuo metu jau yra mirę.
Šios nepriemokos bus išmokamos mirusiųjų paveldėtojams.
„Paveldėtojams mirusių artimųjų nepriemokos bus išmokamos iki šių metų gruodžio 31 dienos. Jiems yra duota daugiau laiko, kad spėtų susitvarkyti reikalingus dokumentus. Vėliau, metams pasibaigus, pensijų nepriemokos už mirusius gyventojus nebebus mokamos“, – paaiškino L. Nagienė.
Kol kas vis dar neaišku, kada ir kaip bus su tomis nepriemokomis, kai pensijos buvo sumažintos prieš porą metų, prasidėjus krizei, nes nėra priimta jokio įstatymo, kuriame būtų numatytas šių pensijų nepriemokų grąžinimas.

Vyriausybė pritarė

Jei Seimas pritars, nuo rugsėjo mėnesio didesnes pensijas turėtų gauti ir dirbantys valstybinių pensijų gavėjai.
Ministrų kabinetas jau pasisakė už Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymą nuo šių metų rugsėjo 1-osios atkurti pensijų dalį dirbantiems valstybinių pensijų gavėjams, kuri buvo sumažinta sunkmečiu. Todėl jau nuo šio rudens dirbantys valstybinių pensijų gavėjai gaus didesnes pensijas.
Tai reiškia, kad valstybinių pensijų, kurių skyrimas ir mokėjimas nesiejamas su žmogaus draudžiamosiomis pajamomis, rentų buvusiems sportininkams, dirbantiems kūno kultūros ir sporto srityje, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams gavėjams minėtos išmokos nebus papildomai perskaičiuojamos, jei jie turi draudžiamųjų pajamų.
L. Nagienės teigimu, jei bus priimtos pataisos, nuo rudens nebebus kreipiamas dėmesys į dirbančio pensininko darbo užmokestį.

Nustatytos ribos

Pagal naująjį siūlymą, valstybinių pirmo ir antro laipsnių, nukentėjusių asmenų, pareigūnų ir karių, mokslininkų valstybinės pensijos dydis bei tam pačiam asmeniui priskirtos socialinio draudimo pensijos bendra suma negalės viršyti 1,5 užpraėjusio ketvirčio šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio.
„Tai yra socialinio draudimo ir valstybinių pensijų suma negalės būti didesnė nei užpraėjusio ketvirčio 1,5 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio. Pavyzdžiui, praėjusių metų IV ketvirtį  vidutinis mėnesio darbo užmokesčio dydis buvo 2 175 Lt. Jei minėta suma viršys leistinas ribas, bus mokama visa socialinio draudimo pensija ir valstybinės pensijos dalis iki 1,5 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio ribos“, – paaiškino L. Nagienė.

Mokamos kelios pensijos

Minėtus ribojimus pajus kelias pensijas gaunantys gyventojai.
„Yra tokių atvejų, kai vienas ir tas pats žmogus gauna socialinio draudimo pensiją, nes jis yra ją užsidirbęs. Dar jis gauna pareigūno pensiją, nes jis išdirbo dvidešimt penkerius metus vidaus reikalų sistemoje, bei gauna našlio pensiją. Tai tokiu atveju bus sudedamos visos pensijos ir jei ši suma neviršys 1,5 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio, tai yra apie 3 262 Lt, jis gaus visą valstybinę pensiją, priešingu atveju ji bus mažinama“, – teigė L. Nagienė.
Naujasis sprendimas atkurti pensijas dirbantiems valstybinių pensijų gavėjams palies apie 10 tūkst. šalies žmonių. Mažeikių rajone tokių žmonių būtų per tūkstantį.