Mažeikių poskyris jau sulaukia šauktinių

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Po šauktinių į Lietuvos kariuomenę parašų paskelbimo į rajono Karo prievolės ir komplektavimo poskyrį atvyko pirmieji mažeikiškiai, savo pavardes radę sąraše.

Atvyko apie pusšimtis jaunuolių

Sausio 9-ąją Krašto apsaugos ministerijoje buvo sudaryti šių metų karo prievolininkų (šauktinių) sąrašai – į juos įtraukti 38 427 jaunuoliai nuo 18 iki 23 metų įskaitytinai. Iš jų į tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose bus pašaukti 3828 karo prievolininkai.
Pernai į karo prievolininkų sąrašus buvo įtraukti 31 068 jaunuoliai, iš jų į tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose bus pašaukti 3827 karo prievolininkai.
„Po sąrašų paskelbimo į mūsų poskyrį jau atėjo apie pusšimtis jaunuolių, kurie savo pavardes rado šauktinių sąrašuose. Sutikriname jų duomenis, dokumentus, papildome, ko trūksta, ir siunčiame į medicinos komisiją Panevėžyje arba Klaipėdoje. Iš viso šiais metais mūsų poskyryje privalo pasirodyti 1043 šauktiniai“, – informavo Mažeikių karo prievolės ir komplektavimo poskyrio viršininkas Mindaugas Jokubas.
Pernai į karinius dalinius išvyko tarnauti apie šimtas mažeikiškių, iš jų keturios – merginos.

Įvestos naujovės

Šiemet šaukime į privalomąją karinę devynių mėnesių tarnybą įvestos dvi naujovės – sumažintas šaukimo amžius ir į sąrašus įtraukiami studentai.
Krašto apsaugos ministerija informavo, kad, siekiant daryti tarnybą patogesnę, taip pat paskatinti jaunuolius atlikti pilietinę pareigą pabaigus mokyklas, prieš karjeros pradžią ar šeimos kūrimą, šaukimo amžius Seimo sprendimu sumažintas nuo 19–26 iki 18–23 metų.
Nauja šiemet tai, kad į sąrašus taip pat buvo įtraukiami ir aukštųjų mokyklų studentai. Patekę tarp šauktinių, studentai turės apsisprendimo laisvę – sustabdyti studijas ir atlikti 9 mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karinę tarnybą, arba nenutraukus studijų pasirinkti – jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (trejus metus) ir tokiu būdu atlikti privalomąją pradinę karinę tarnybą, arba studijuoti ir tarnauti Krašto apsaugos savanorių pajėgose (trejus metus) ir tokiu būdu atlikti privalomąją pradinę karinę tarnybą.
Nepasirinkus nei vieno iš minėtų tarnybos būdų, karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje bus atidėta tarnyba, šaukimas bus pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai (bet ne ilgiau nei vienerius metus po studijų baigimo). Pabaigę studijas jaunuoliai vieną kartą turės galimybę patekti į šaukiamųjų sąrašus.
Sudarius ir paskelbus karo prievolininkų sąrašus, į juos nepatekę vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų ir toliau galės teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Už neatvykimą – atsakomybė

Kariškiai primena, kad į sąrašus patekusiems karo prievolininkams šaukimo nurodymai paštu nėra siunčiami. Visa karo prievolininkui aktuali informacija yra pateikta internete, adresu: www.karys.lt. Ją taip pat bus galima sužinoti paskambinus nemokamu telefonu 8 800 12 340, atvykus arba paskambinus į regioninius Karo prievolės ir komplektavimo skyrius ir poskyrius. Karo prievolininkams už nurodymų nevykdymą gali būti taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.
Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą 2020 m. metinį šaukimo planą, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atliks devyniolikoje kariuomenės dalinių. Dalis karių tarnybą pradės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje, kur per pirmuosius du tarnybos mėnesius išeis bazinį karinį rengimą, o likusius septynis mėnesius tarnaus priskirtame dalinyje ir atliks kolektyvinį rengimą.
Praėjusių metų mažeikiškių šauktinių didžioji dalis tarnybą atlieka daliniuose Radviliškyje, Palangoje, Zokniuose ir Tauragėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*