- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Mažeikiuose buvo padidėjęs oro užterštumas

Nuotr. iš redakcijos archyvo

Įvairiose Lietuvos vietovėse įrengtos oro kokybės matavimo stotelės pastaruoju metu fiksuoja padidėjusią taršą kietosiomis dalelėmis.
Paskutiniais Aplinkos apsaugos agentūros oro monitoringo duomenimis, praėjusią savaitę kietųjų dalelių koncentracijos ore norma buvo viršyta ir Mažeikiuose.

Pastaruoju metu vyraujančios oro sąlygos yra palankios kietųjų dalelių koncentracijos ore didėjimui. Kadangi oras sausas, vėjas nesunkiai pakelia dulkes nuo žemės, nuo neišvalytų ar nepakankamai po žiemos išvalytų gatvių bei kelkraščių.
Pagal teisės aktus, ribinė kietųjų dalelių vertė negali būti daugiau nei 50 mikrogramų kubiniame metre (toliau tekste – μg/m³). Praėjusį ketvirtadienį Mažeikiuose kietųjų dalelių ore koncentracija buvo 53 μg/m³. Tačiau jau kitą dieną, velykinį savaitgalį, šis rodiklis buvo sumažėjęs ir leistinos normos neviršijo.
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, balandžio 23–24 dienomis lietaus nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo pietryčių krypties vėjas.
Vyraujant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, išlieka tikimybė, kad kietųjų dalelių koncentracija ir ateityje gali viršyti leistiną normą.
Padidėjus oro taršai kietosiomis dalelėmis patariama atsisakyti sportinių užsiėmimų, pasivaikščiojimų lauke.
Plačiau – penktadienio laikraštyje.