- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Miesto plano pristatymas visuomenei vyko… be visuomenės

Vaivos SOVAITĖS nuotr.

Pirmadienį vyko viešas susirinkimas, skirtas visuomenei supažindinti su Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais. Tačiau į jį atėjo vos keturi gyventojai.
Be miesto seniūno, Mažeikių planas nesudomino nei savivaldos vadovų, nei Tarybos narių.
Bendrovės „Atamis“ atstovė, projekto koordinatorė Eleonora Grablevskienė informavo, kad bendrajame plane išnagrinėta Mažeikių miesto administracinė teritorija (1623 ha), urbanizuota jos dalis ir prieigos, o taip pat – teritorijos plėtros tendencijos.
Šiuo metu galioja 2009 metais patvirtintas miesto bendrasis planas.
„Jo koregavimo tikslas – keisti ar naujai integruoti kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius į Mažeikių miesto teritorijos dalį. Didinti kraštovaizdžio vertę, išsaugoti mieste esančius žaliuosius plotus, kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą.
Turėjome numatyti kraštovaizdžio savitumo, gamtos, kultūros paveldo išsaugojimą“, – pagrindinius plano koregavimo tikslus paaiškino koordinatorė.

Plačiau skaitykite ketvirtadienio laikraštyje.