- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Politinėms intrigoms – ne!

Sigito STRAZDAUSKO nuotr. iš redakcijos archyvo

Kiekvienais metais, kai artėja rinkimai į savivaldybės tarybą, prasideda politinės kovos, politikų ir juos remiančiųjų savireklamos akcijos, padaugėja įvairiausių politinių intrigų. Šie metai irgi ne išimtis – kaip būdavo ir anksčiau, pigaus populiarumo ieškantys vietiniai politikai pradeda ypač „rūpintis“ gyventojų interesais, tad UAB „Admituras“, teikianti daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo paslaugas, atsiduria dėmesio centre. Juk nemažą dalį rinkėjų sudaro būtent daugiabučių namų gyventojai, o UAB „Admituras“ administruoja beveik 80 procentų daugiabučių namų Mažeikių mieste, taip pat visus daugiabučius Viekšniuose. Sėkmingai šioje srityje dirbame jau 14 metų, įgyvendinome 42 namų renovacijos projektus. Nieko nuostabaus, kad konkurentams tai nelabai patinka, todėl daromas įvairiausias poveikis vietos politikams, stengiantis kompromituoti mūsų bendrovę.
Pastaruoju metu, šiurkščiai pažeidžiant galiojančius teisės aktus, tam pasitelkiamas savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas, vadovaujamas opozicijos atstovo Pauliaus Aurylos. Šis komitetas yra tapęs „aktyvaus mažeikiškio“ Virginijaus Sungailos įrankiu, stengiantis tenkinti galbūt iš užkulisių diriguojančių asmenų interesus. Keista, kad jau pernai prasidėjęs ir tebesitęsiantis iki šiol Kontrolės komiteto savivaliavimas neįdomus savivaldybės tarybai, kuriai šis komitetas atskaitingas. Rezultatas – visuomenės informavimo priemonės kuria ne tik blogą mūsų bendrovės įvaizdį, bet kelia abejones ir dėl savivaldybės institucijų veiklos. Pavyzdys – neatitinkanti tikrovės, šiurkščiai iškraipanti faktus informacija, pateikta internetiniame portale 15min.lt. Jau pats pavadinimas „Mažeikių valdininkai imasi už galvos…“ rašant apie Kontrolės komiteto posėdį, tarp kurio narių nėra nė vieno valdininko (valstybės tarnautojo), o tik politikai – savivaldybės tarybos nariai, klaidina skaitytojus. Į šį posėdį (vos ne kaip kaltinamieji) buvo pakviesti ir UAB „Admituras“ atstovai. Neprivalėjome dalyvauti, bet dalyvavome, nes gerbiame rajono gyventojų išrinktą tarybą – juk komitetas – jos organas.
Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad Kontrolės komiteto funkcijos yra nustatytos Vietos savivaldos įstatyme, jis dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir atsiskaito už savo veiklą tarybai. Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 dalyje pateiktas baigtinis šio komiteto kompetencijai priklausančių spręsti klausimų sąrašas, kuriame net užuominos nėra apie galimybę nagrinėti privačių juridinių asmenų veiklą, kviesti į posėdžius ir reikalauti ataskaitų. Įstatymas numato, kad Kontrolės komitetas gali savo iniciatyva išklausyti institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo. Kaip žinia, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba turi teisę audituoti tik savivaldybės kontroliuojamas įmones, biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra savivaldybė. Nekreipdamas dėmesio į šią įstatymo nuostatą, Kontrolės komitetas, ne tik kad neturėdamas kontrolės ir audito tarnybos išvadų, bet ir išvis neturėdamas teisės į privačių juridinių asmenų veiklą, imasi nagrinėti „aktyvaus mažeikiškio“ skundus, tuo menkindamas savo autoritetą (o gal įsivaizduojamai didindamas?), užuot analizavęs ir sprendęs įstatyme jam numatytus klausimus. Gal kai kam taip ir geriau, kai komitetas nekontroliuoja to, ką kontroliuoti privalėtų – pirmiausia – savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą. O gal todėl, kad „aktyvusis mažeikiškis“ puikiai aprūpina savivaldybės darbuotojus skundais ir jie niekaip nepritrūksta darbo? Juk tų skundų – pačių įvairiausių – jau prirašyta šimtai, tik kažkodėl niekas nepasidomi, ar už tą „aktyvumą“ galimai niekur nedirbantis pilietis negauna iš suinteresuotų asmenų nelegalių pajamų, ar sumoka mokesčius?
Savo veiklą vykdome nelengvoje konkurencinėje aplinkoje ne tik dėl sistemingo kai kurių asmenų išpuolių skleidžiant tikrovės neatitinkančius faktus apie įmonę, bet ir dėl išskirtinių sąlygų taikymo savivaldybės kontroliuojamai bendrovei UAB „Tavo pastogė“. Matyt, kad ypatingas dėmesys šiai bendrovei rodomas ne tik už tai, kad ji moka savivaldybei „milžiniškus“ dividendus, bet ir dėl kitų priežasčių. Tokį išskirtinį dėmesį parodo ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybės kontrolės išdėstytų nuomonių nepaisymas – juk teisės aktuose aiškiai nustatyta, kad savivaldybės gali steigti ir valdyti tik tas įmones, kurių paslaugų rinkoje nėra, o jos būtinos savivaldybės gyventojams. Administravimo paslaugas teikiančių privačių įmonių Lietuvoje yra šimtai. Būtina prisiminti, kad Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja savivaldybių administracijas lygiomis sąlygomis prižiūrėti ir kontroliuoti daugiabučių namų bendrijų valdymo organus bei administratorius. Vertinant administratorių darbą neturėtų būti atsižvelgiama į tai, kad UAB „Tavo pastogė“ valdybą sudarantys savivaldybės administracijos darbuotojai yra atsakingi už bendrovės valdymą bei renka bendrovės vadovus. Galbūt pastaroji aplinkybė nulėmė faktą, jog prieš kurį laiką keleto bendrovės administruojamų namų gyventojų pageidavimas pakeisti administratorių nesulaukė tinkamo atsako savivaldybėje…
Mūsų veikla teigiamai vertinama Lietuvos būsto rūmų, esame pelnę ne vieną apdovanojimą, mus dažnai rodo pavyzdžiu, kaip organizuoti nelengvą ir atsakingą administratoriaus darbą. UAB „Admituras“ dirbo, dirba ir dirbs vadovaudamasis teisės aktais ir kiek bebūtų asmenų, per padidinamąjį stiklą stebinčių veiklą, tai nesutrikdys darnaus kolektyvo pastangų veikti gyventojų, kurie įmonei patikėjo savo namų administravimą, labui. Atsakingai pareiškiame: visada, kai namo gyventojai, prašydami remonto darbų, neišreiškia konkrečios valios dėl rangovo, vykdoma rangovų apklausa, o remonto darbai visais atvejais, koks rangovas juos bevykdytų, atliekami mažesnėmis negu rinkos kainomis. Jeigu namo kaupimo fonde trūksta lėšų, mokėjimas atidedamas metams, neskaičiuojant palūkanų.
Prisimename iš ankstesnių priešrinkiminių batalijų, kaip politinės grupuotės ir atskiri politikai bandė panaudoti mūsų administruojamų namų gyventojus savo siaurų politinių interesų tenkinimui, neleistinais metodais „medžiojo“ balsus, gausiai dalijo populistinius pažadus. Neatnešė tai sėkmės…
Mes sakome: politinėms intrigoms – ne! Nesiruošiame dalyvauti priešrinkiminėse drabstymosi purvu kampanijose, elgsimės solidžiai, savo gerą įvaizdį stiprinsime teikdami kokybiškas ir pigias paslaugas, skirsime dar daugiau dėmesio administruojamų namų gyventojų poreikių ir teisėtų interesų tenkinimui.
UAB „Admituras“ administracija

REK-16400