- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Premjero padėka – ir mažeikiškiui kalviui

Sauliaus Kronio nuotr.

Mažeikių rajone dirbantis kryždirbys, 2013 metų „Aukso vainiko“ konkurso laureatas Virgilijus Mikuckis dalyvavo Vyriausybės rūmuose Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus surengtame naujų koplytėlių ir kryžių kompozicijos prie Vilniaus televizijos bokšto autorių priėmime.
Kryždirbiams Premjeras padėkojo už darbą, įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanas.

1991 metų sausio 13-osios naktį prie Vilniaus televizijos bokšto žuvo dvylika laisvės gynėjų. Kaip padėką jų atminimui Lietuvos žmonės niekieno neraginami drožė ir televizijos bokšto prieigose statė kryžius, rūpintojėlius, – iš viso buvo pastatyta per dešimt medžio dirbinių.
Laikui bėgant kryžiai sutrūnijo, sunyko, kai kurie nuvirto, tad Vyriausybės kanceliarijos iniciatyva kai kurie kryžiai bus restauruoti, o šalia jų sukurta naujų kryžių bei koplytėlių kompozicija. Taip tarp kitų šios kompozicijos darbų atsirado ir V. Mikuckio nukaldintas kryžius.

Plačiau apie tai – antradienio laikraštyje.