Rinkliavą už atliekų tvarkymą privaloma sumokėti visiems

Kaimų ir vienkiemių gyventojai jaučiasi reketuojami – reikalaujama susimokėti už atliekų tvarkymo paslaugas, kurių jie negavo.
Savivaldybės ir atliekas tvarkančių įstaigų atstovai tvirtina, kad vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą nėra traktuojama kaip paslaugos mokestis. Šiukšlių turi ir jomis atsikrato kiekvienas rajono gyventojas. Už tai ir turi sumokėti.


JAUČIASI
REKETUOJAMAS
Į redakciją kreipėsi Kentaučių kaimo gyventojas Rimantas Vaičius. Jis piktinosi, kad komunalinių paslaugų įmonė reikalauja sumokėti keliasdešimties litų atliekų tvarkymo mokestį už praėjusius metus.
Tokias pačias sąskaitas gavo ir kiti kaimo gyventojai, nors konteineris kaimo gyventojams buvo pastatytas tik šių metų balandį.
„Bet nėra už ką. Kai atvežė šiukšlinę, už tai aš sumokėjau. Pretenzijų neturiu. Bet už nepadarytą darbą kodėl aš turiu mokėti? Kas čia? Reketavimas? Be mano sutikimo. Be mano parašo. Nesuprantu, kokia čia sistema. Pagal kokį įstatymą? Tokio punkto nėra, kas mane galėtų reketuoti. Kreipsiuosi į teismą“, – skundėsi vyriškis, sodyboje Kentaučiuose gyvenantis vasaromis.
PRIVALO SUSIMOKĖTI
Kentaučių kaimo gyventojas paaiškinimo, kodėl turi apmokėti sąskaitą už praėjusius metus, kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių Bronių Kryžių. Tačiau palankaus atsakymo nesulaukė. Jam buvo pasakyta, jog nesvarbu, name kas gyvena ar ne, mokestį už atliekų tvarkymą privaloma sumokėti.
Telšių regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) atliekų tvarkymo koordinatorė Mažeikių rajone Asta Kozlovienė „Santarvei“ teigė, kad vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą nėra traktuojama kaip paslaugos mokestis.
Anot jos, vienkiemių, kaimų, priemiesčių gyventojai, kol neturėjo konteinerių, atliekas vežė maišais į miesto konteinerius arba mėtė į pakrūmes, kurias kažkas turėjo surinkti.
„Visi pyksta, kad neturėjo konteinerių ir gavo sąskaitas. Bet žmonės privalo praėjusių metų mokestį susimokėti“, – tvirtino pašnekovė.
VENGIA MOKĖTI
MOKESTĮ
Esą dar iki vietinės rinkliavos įvedimo komunalinių įmonių agentai važiuodavo per rajono gyvenvietes, eidavo per kiemus ir gyventojams siūlė konteinerius. Tačiau šie atsisakydavo sudaryti konteinerio panaudos sutartį, teigdami, kad kai kurias atliekas sudegina, o kitas patys išveža į sąvartyną.
„Kitas ir šiandien konteinerio neturi, vengia mokėti mokestį, bet atliekas meta į kolektyvinius konteinerius. Tai kodėl daugiabučio gyventojas turi mokėti už žmogų, piktdžiugiškai atsikratantį šiukšlių?“ – akcentavo atliekų tvarkymą koordinuojanti specialistė ir patikslino, kad vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą įsigaliojo nuo praėjusių metų pradžios. Iki tol buvusios sutartys su komunalinių paslaugų įmone nebeteko galios. Naujų sutarčių sudaryti nereikėjo.
NUOSTATUS
PATVIRTINO TARYBA
Savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Kornelijus Kryžius pabrėžė, kad gyventojus apmokėti gautas sąskaitas įpareigoja 2007 metais Savivaldybės tarybos patvirtinti Vietinės rinkliavos ir komunalinių atliekų tvarkymo nuostatai.
Tarybos sprendimu numatyta, kad vietinė rinkliava yra savivaldybės teritorijoje galiojanti privaloma įmoka, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas (fizinis arba juridinis asmuo, turintis komunalinių atliekų, kurių atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti – N. M.) privalo sumokėti.
Rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas toks, kad gautos įplaukos padengtų visas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas, turi sumokėti ir negyvenamų patalpų savininkai.
Atskiroms gyventojų grupėms (gaunantiems socialinę pašalpą, pensininkams, daugiavaikėms šeimoms, auginantiems vaikus su negalia, I ir II grupių invalidams) jų prašymu gali būti taikomos vietinės rinkliavos lengvatos.
Rinkliavą už komunalines atliekas apibrėžia ne tik Tarybos patvirtinti nuostatai. K. Kryžius priminė, kad Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kokia yra vietinės rinkliavos samprata. Ši rinkliava esą nėra siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas. Tai esąs mokestis už teisę naudotis tomis paslaugomis.
Sigito STRAZDAUSKO nuotrauka.: A. Kozlovienė teigė, kad kai kurie žmonės dar ir šiandien neturi konteinerio, vengia mokėti mokestį, atliekų atsikrato pamiškėse.

One Reply to “Rinkliavą už atliekų tvarkymą privaloma sumokėti visiems”

  1. Vienodai parašė:

    Už atliekas mokėkime visi draugiškai -po lygiai. Nekreipkime dėmesio ar 6 gyvena ar 1., ar 20kv. metrų ar
    70. Bus paprasčiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Sponsored Video