Savanorių gretose – ilgamečiai kuopos kariai

Vakar Lietuvoje buvo minima kariuomenės diena.
Mažeikiuose įsikūrusioje Žemaitijos apygardos 3-iosios rinktinės 305-ojoje pėstininkų kuopoje šiuo metu tarnauja 97 savanoriai.
Kuopos vadovai džiaugiasi, kad jų gretose yra apie dešimt savanorių, dešimtmetį skyrusių kilniam tikslui – Tėvynės gynybai.
Kai kuriems iš jų Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse suteikti aukštesni kariniai laipsniai.

Kuopos archyvo nuotr.: Kariai savanoriai G. Nausėda (iš kairės), D. Butkus, Š. Juodelis, T. Pocevičius ir E. Šalkauskas dažniausiai susitinka per šventes ir pratybas.

 

TARNAUJA IR MERGINOS
Pėstininkų kuopai vadovaujantys kuopos vadas kapitonas Viktoras Anglickis, vado pavaduotojas vyresnysis leitenantas Rimvydas Petrulevičius bei kuopos intendantė vyresnioji seržantė Daiva Gečienė vakar dalį šventinės dienos praleido Klaipėdoje: čia vyko iškilminga rinktinės padalinių rikiuotė, karių apdovanojimo ceremonija, už Lietuvos kariuomenę buvo aukojamos Šv. Mišios, koncertavo Karinių Jūrų pajėgų orkestras.
Kuopos intendantė D. Gečienė pasakojo, kad tarp beveik šimto mažeikiškių savanorių yra ir septynios merginos: joms suteiktos visos sąlygos dirbti ir tobulėti fiziškai, semtis karinių žinių, dalyvauti mokymuose ir pratybose.
305-osios pėstininkų kuopos vadovybė itin didžiuojasi tais, kurie savanorių tarnybai paskyrė per dešimt metų.
Savanorių tarnyba yra organizuojama savanoriškumo principu, tai reiškia, kad tie žmonės niekieno nevaromi, nespaudžiami ateina į tarnybą: tuo metu keitėsi jų asmeninis gyvenimas, jie darė karjerą, baigė mokslus, susirado darbus. Kai kurie iš jų nebegyvena Mažeikiuose, bet vis tiek suranda noro ir laiko atvykti į pratybas

„Šie kariai – didžiulis pilietiškumo pavyzdys ne tik mūsų jauniesiems savanoriams, bet visai mūsų jaunajai kartai: pasirodo, kad atlikti pareigą tėvynei nebūtina prievolė, nebūtinas kažkieno spaudimas“, – teigė D. Gečienė.

PATRIOTINĖ
IR PILIETINĖ ŠEIMA
Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse Mažeikių 305-ąją pėstininkų kuopą pasiekė džiugi žinia, kad penkiems ilgiausiai tarnaujantiems savanoriams suteikti aukštesni kariniai laipsniai: buvę eiliniai Tomas Pocevičius ir Alfredas Nausėda tapo vyresniaisiais eiliniais, iš vyresniųjų eilinių į grandinius pakelti Gražvydas Nausėda, Šarūnas Juodelis bei Evaldas Šalkauskas.
Vyriausias, jau 15-us metus savanoriškoje krašto apsaugoje tarnaujantis mažeikiškis – grandinis G. Nausėda. Jis du kartus apdovanotas Krašto apsaugos savanorių pajėgų medaliais už pavyzdingą kario savanorio tarnybą, ne kartą skatintas vadovybės padėkos raštais.
Trejais metais vėliau į Krašto apsaugos savanorių gretas įsijungė Gražvydo brolis vyresnysis eilinis Alfredas Nausėda. Pusmetį ištarnavęs savanoriu, jis savo noru atliko pradinę kario tarnybą Kęstučio mokomajame pėstininkų batalione ir po dvejų metų sugrįžo į savanoriškąsias pajėgas, kur tebetarnauja iki šiol. Su savo kolega eiliniu Sauliumi Sudintu Alfredas pateko į Žemaičių apygardos žvalgų būrį: čia tarnauja patys ištvermingiausi ir stipriausi kariai, perėję sudėtingą atranką.
Tiek A. Nausėda, tiek dvylika metų savanoriu tarnaujantis S. Sudintas apdovanoti medaliais už pavyzdingą kario savanorio tarnybą, padėkos raštais.
D. Gečienė sakė esanti nustebinta visa mažeikiškių Nausėdų šeima: iš penkių sūnų ne tik Gražvydas ir Alfredas, bet ir dar du vaikinai yra susiję su savanoriškosiomis pajėgomis.
„Per mano dvidešimties metų tarnybą su tokia šeima susiduriu pirmą kartą. Čia ugdomi tikri šalies patriotai, šioje šeimoje nuo mažens puoselėjami pilietiškumo daigai“, – tikino D. Gečienė.

ĮVAIRIŲ ŽYGIŲ ENTUZIASTAS
Vienas vyriausių mažeikiškių kuopos narių – trisdešimt dvejų savanoris eilinis Egidijus Alčauskas. D. Gečienės teigimu, jis nedalyvauja jokiuose kursuose, bet prireikus visada ateis į pagalbą ir tinkamai atliks jam pavestas užduotis. Prieš penkerius metus Egidijus apdovanotas Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado padėka už pasiaukojimą ir asmeninį indėlį gesinant degantį mišką Kuršių nerijos nacionaliniame parke, taip pat pagerbtas medaliu už penkerių metų pavyzdingą kario savanorio tarnybą.
Tokių pat apdovanojimų kaip Egidijus yra nusipelnęs ir eilinis Donatas Butkus. Vyriškis jau sukūrė šeimą, augina du vaikus.
„Tai vienas ramiausių, santūriausių karių kuopoje, bet tai netrukdo jam būti autoritetu kitiems“, – lakoniškai Darių apibūdina kuopos intendantė.
Grandinis E. Šalkauskas savanorių pajėgose tarnauja vienuoliktus metus. Per tą laiką vaikinas spėjo baigti Klaipėdos verslo ir technologijų kolegiją, padaryti sėkmingą karjerą, ne kartą lankė karinius kursus. Evaldas kuopoje išsiskiria savo dalyvavimu ne tik kuopos, bet ir kitų tarnybų rengiamuose sudėtinguose žygiuose. Štai šiemet rugpjūčio mėnesį trisdešimt dvejų metų E. Šalkauskas drauge su Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomuoju pulku dalyvavo žygyje „Radvilų keliais“, kuriame per dvi dienas reikėjo sukarti 84 kilometrus. Įsiminė ir naktinis pėsčiųjų žygis „Pergalių ir kovų keliais“, kai Radviliškio rajone įveikta 50 kilometrų.

KVIEČIA PAPILDYTI
SAVANORIŲ GRETAS
Tais pačiais 2000-aisiais metais Krašto apaugos savanorių pajėgose pradėjo tarnauti vyresnysis eilinis T. Pocevičius bei grandinis Š. Juodelis.
T. Pocevičius per tą laiką yra įvaldęs įvairių ginklų paslaptis: lankė automatinio šautuvo M14 šaulių, prieštankinio beatošliaužio pabūklo bei granatsvaidininko ir minosvaidininkų kursus. Tomas apdovanotas rinktinės vado padėkos raštu bei medaliu už pavyzdingą kario savanorio tarnybą.
„Kuopos geros nuotaikos ambasadorius su nesibaigiančiu energijos užtaisu“, – taip D. Gečienė apibūdina šiuo metu Klaipėdoje gyvenantį, bet į pratybas surandantį laiko atvykti buvusį mažeikiškį grandinį Š. Juodelį.
Per vienuolika tarnybos metų Šarūnas įgijo aukštąjį išsilavinimą, padarė karjerą darbe, sukūrė šeimą, lankė įvairius kursus, turi rezervo logistikos karininko kvalifikaciją. Šarūnas, kaip ir daugelis jo bendražygių, apdovanotas rinktinės vado padėkos raštu bei medaliu už pavyzdingą kario savanorio tarnybą.
Lietuvos kariuomenės dienos proga 305 pėstininkų kuopos vadas kapitonas V. Anglickis sveikina visus tarnavusius ir tebetarnaujančius Krašto apsaugos savanorių gretose. Visų kuopos savanorių vardu vadas kviečia į jų būrį įsijungti visus, kuriems nesvetimas patriotiškumas ir noras tarnauti savo Tėvynei.
Kuopos archyvo nuotr.: Kariai savanoriai G. Nausėda (iš kairės), D. Butkus, Š. Juodelis, T. Pocevičius ir E. Šalkauskas dažniausiai susitinka per šventes ir pratybas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*