Pirmenybė – informacijos skleidimui internetu

Priimtomis pataisomis įtvirtinta, kad pirmenybė bus teikiama informacijos skleidimui internetu ir kitokiomis elektroninėmis priemonėmis. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Ketvirtadienį Seimas priėmė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo pataisas.

Deklaruojamas viešumas

Pataisos įvardija, kad viešai paskelbta informacija bus laikoma visuomenės informavimo priemonėse, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse paskelbta informacija.
Taip pat tokia informacija laikoma valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos iniciatyva skelbiama informacija, naudojant elektroninių ryšių priemones.
Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad visa informacija apie įstaigos veiklą, vykdant teisės aktais pavestas funkcijas, turi būti viešai paskelbta, visiems prieinama ir teikiama neatlygintinai.
Priimtomis pataisomis įtvirtinta, kad pirmenybė bus teikiama informacijos skleidimui internetu ir kitokiomis elektroninėmis priemonėmis.

Derinsis su pareiškėju

Įstatymo projektu didinama pagalba visuomenei, siekiančiai pasinaudoti galimybe gauti informaciją, taip pat apibrėžta viešai paskelbtos informacijos sąvoka.
Didinant galimybes visuomenei gauti informaciją, įstatymas papildytas nuostata, jog įstaiga, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą ir padeda jam, išaiškindama, kokios informacijos prašyme nepakanka ir kur ją gauti, o kai prašyme pateikta informacija netiksli – išaiškina netikslumus ir kaip juos pašalinti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*