Seimas suabejojo dėl siūlomo administracijos direktoriaus skyrimo modelio

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Seimas grąžino tobulinti Vietos savivaldos įstatymo pataisą, kurioje siūloma keisti savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo tvarką.
Siūloma nustatyti, kad administracijos direktorių (savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją) į šias pareigas savivaldybės taryba skiria ir atleidžia mero teikimu.
Šiuo metu galiojančiame Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
Įstatyme įtvirtintas ir mero įgaliojimas teikti savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos

direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu) ir savivaldybės tarybos sudaromų komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui.
Tačiau įstatyme nustatyta ir tik išimtinė savivaldybės tarybos teisė: „savivaldybės administracijos direktoriaus (savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų“.
Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektui po pateikimo pritarė 33, prieš balsavo 11, susilaikė 33 Seimo nariai. Bendru sutarimu nutarta grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*