Seniūnijoje sprendžiamos ne tik pasaulietinės problemos

Pirmadienį Sedos seniūnijoje į gamybinį pasitarimą pas seniūnijos vadovą Stanislovą Kelerį iškilusių problemų spręsti rinkosi bendruomenių pirmininkai, kai kurių įstaigų vadovai, miestelio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas.
Pasitarime dalyvavo Seimo narė Audronė Pitrėnienė.APŠVIETIMUI NĖRA LĖŠŲ
Vienas didžiausių rūpesčių Sedos seniūnijoje dabar – sutvarkyti Kalnijų, Vadagių ir Užežerės gyvenviečių apšvietimą. Šiose gyvenvietėse apšvietimo stulpų nelikę dar sovietmečiu, kai kur vienas kitas dar yra, kai kas dar išsaugojo ir vieną kitą šviestuvą.
Seniūno skaičiavimu, ypač taupant, apšvietimo sutvarkymas kiekvienoje gyvenvietėje pareikalautų po 10 tūkstančių litų. Seniūnijai tai – dideli pinigai. Devyniasdešimt procentų lėšų reikia vien tik medžiagoms įsigyti. Jei juos sediškiai paimtų iš aplinkos tvarkymo darbams skirtų 100 tūkstančių litų, Sedos komunalininkams tai reikštų žlugimą. Sedos komunalinio ūkio vadovas Leonas Vytautas Derkintis sakė, kad projektai gyvenviečių apšvietimui paruošti jau seniau ir jie yra išlikę.

ATSIRADO KLIŪČIŲ
Seimo narė, atstovaujanti Darbo partijai, teigė, kad dėl susidariusios problemos galėtų patarpininkauti Savivaldybėje, bet būgštauja, kad nesusilauktų tokių prašymų ir iš kitų seniūnijų, nes panašios bėdos egzistuoja ir kitur.
Pasitarimo dalyviams Seimo narė siūlė rašyti prašymą Savivaldybei, kad pinigų trims gyvenvietėms apšviesti būtų skirta iš į rajoną atėjusių investicinių ar kitų lėšų.
Bandyta tartis ir dėl kitų finansavimo kelių, apie kuriuos kalbėti, susirinkimo dalyvių nuomone, trukdytų spaudos atstovas. Kai kuriems kilo mintis, ar nereikėtų paprašyti jo išeiti.

PRAŠO IR KUNIGAI
Pasitarime negalėjęs dalyvauti Renavo bažnyčios klebonas atsiuntė laišką su prašymu, kuriame pageidaujama padėti suremontuoti kapinių koplyčios fasadą.
S. Keleris sakė, kad didelių investicijų čia nereikia, o žmonių tinkavimo bei dažymo darbams atlikti galės paskirti iš viešuosius darbus atliekančių darbininkų. Darbus numatyta pradėti gegužės pradžioje ir užbaigti rudenį.
Labiausiai gamybinio pasitarimo dalyvius nustebino Sedos bažnyčios klebono Stanislovo Šlepavičiaus prašymas, kuriame išdėstyti net septyni punktai.
Klebonas savo prašymą, kurį, beje, kažkodėl perskaitė seniūnas, pradėjo parapijiečių vardu dėkodamas už ligšiolinę paramą bažnyčiai.
Kai kurie klebono pageidavimai, nereikalaujantys didelių investicijų, sulaukė pritarimo ir pažadėta padėti juos įgyvendinti.

KAI KURIE PAGEIDAVIMAI – NEREALŪS
Labiau nerealūs kai kam pasirodė klebono prašymai nutinkuoti, apkalti dekoratyvinėmis plokštėmis ar bent jau nudažyti kleboniją, įrengti prie bažnyčios tvarkingą dvivietį tualetą, kuris pareikalautų apie 8 tūkstančių litų.
Toks kunigo prašymas sukėlė nepritarimą, netgi kai kurių pasipiktinimą. Nuostabą sukėlė ir dar vienas klebono noras – apšviesti Sedos bažnyčią, o tam prireiktų apie 10 tūkstančių litų. Pastarasis klebono prašymas motyvuojamas tuo, kad bažnyčia labai sena, įtraukta į saugomų respublikos architektūros paminklų sąrašą.
Vis dėlto atsakyti bažnyčios vadovui niekas nedrįso, tad nutarta su šiais bažnyčiai rūpimais klausimais kreiptis į rajono vadovus.

SEIMO NARĖ NORUS PAVADINO GROBUONIŠKAIS
Seimo narė A. Pitrėnienė sakė pirmąkart matanti kunigą, kurio tokie grobuoniški norai.
Lyg teisindamasis klebonas aiškino, kad šie pageidavimai išspręstų ne jo asmeniškas, o parapijiečių problemas. Bet į parapijiečių prašymą leisti nors gedulingų Mišių proga bažnyčioje groti dūdomis, klebonas pasakė griežtą „ne” ir nėjo į jokius kompromisus.
Seniūnui klebonas paaiškino: „Dūdos – iš velnio, vargonai – iš Dievo” ir dar pridūrė, kad dūdos bažnyčioje gros „tik per mano lavoną”.
Per pasitarimą pažadėta padėti Sedos miestelio bibliotekai žiemą įsidėti dvigubus langus, Renavo (Vadagių) bendruomenei bus parūpinta medienos pasidaryti suolams, daugelyje Sedos miestelio vietų pavasarį atsiras naujų medelių, paplūdimyje turėtų atsirasti persirengimo kabina ir tualetas.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*