- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Projekto tikslas – geresni mokinių matematikos pasiekimai

Nuotrauka iš Marijos Pečkauskaitės gimnazijos archyvo

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija kartu su kitomis keturiomis Lietuvos mokyklomis partnerėmis: Tauragės r. Žygaičių gimnazija, Telšių „Ateities“ progimnazija, Tauragės r. Batakių pagrindine mokykla, Kretingos rajono Darbėnų gimnazija ir konsultuojančia Plungės senamiesčio mokykla susijungė į bendrą grupę, kad dalyvautų ES struktūrinių fondų ir ŠMM projekte „Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“ .
Pirmas mokyklų partnerių ir konsultuojančios mokyklos bei Nacionalinės agentūros (NA) atstovų susitikimas įvyko Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje. Čia buvo pasirašyta partnerių bendradarbiavimo sutartis. Visas ugdymo institucijas sieja bendras tikslas: siekti geresnių 6–8 klasių mokinių matematikos pasiekimų rezultatų.
Siekdami įgyvendinti projekte numatytas idėjas, partneriai kartu su agentūros atstovais aptarė projekto veiklų įgyvendinimo strategijas, numatė žingsnius. Bendru sutarimu nuspręsta, kad pirmiausia reikia susitelkti naujo matematikos ugdymo proceso modelio kūrimui, kuris apims tokias inovatyvias idėjas, kaip integruotas ugdymas, integralus ugdymas bei žinių perdavimo ir suvokimo metodo taikymas. Kitas svarbus žingsnis bus pamokos, renginiai, užsiėmimai, mokymai, programos ir kitos netradicinės veiklos, įtraukiančios visų minėtų mokyklų bendruomenes ir skatinančios tobulėti tiek mokinius, tiek mokytojus.

Nuotrauka iš Marijos Pečkauskaitės gimnazijos archyvo

Didžiausias projekte dalyvaujančių mokyklų komandų lūkestis, kad naujais, alternatyviais ugdymo metodais paremtas matematikos ugdymo proceso organizavimo modelis ne tik pagerins 6–8 klasių mokinių matematikos pasiekimus, bet ir padarys ugdymo procesą inovatyvų, diferencijuotą, motyvuojantį, skatinantį naujas iniciatyvas.
Laima BARTKUVIENĖ,
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos
direktorės pavaduotoja ugdymui