Šios kadencijos politikai – drausmingesni

Praėjusiais metais Savivaldybės taryba rinkosi šešiolika kartų. Nors šios kadencijos politikai yra drausmingesni, tačiau nebuvo nė vieno Tarybos posėdžio, į kurį sueitų visi išrinktieji.


PRIIMTA KELI ŠIMTAI
SPRENDIMŲ
Praėjusiais metais rajono politikai priėmė beveik 400 sprendimų. Jų projektai, prieš pateikiant Tarybai, dar yra svarstomi įvairiuose komitetuose.
Daugiausia klausimų nagrinėti tenka Ekonomikos, vietinio ūkio ir finansų komitetui. Praėjusiais metais šis komitetas rinkosi net dvidešimt kartų. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai susitiko 15, Sveikatos ir socialinių reikalų bei Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komitetai – po 13, Kontrolės komitetas, Etikos ir Antikorupcinė komisijos – po 6 kartus.
Savivaldybės Tarybos sekretorės Izoletos Savickajos duomenimis, daugiausia sprendimų projektų parengė Savivaldybės Turto valdymo bei Architektūros ir urbanistikos skyriai.
Sprendimo projektus gali rengti ir Tarybos nariai. Sekretorė tokio atvejo neprisiminė.
LANKOMUMAS GERĖJA
Tarybos sekretorė I. Savickaja pasidžiaugė, kad šios kadencijos politikai kur kas drausmingesni. Ji prisiminė, kad ankstesniais metais yra buvę atvejų, kad kai kurie politikai praleisdavo daugiau kaip pusę posėdžių. Ne visi apie tai teikdavosi iš anksto pranešti.
I. Savickaja patikino, kad dabar situacija yra pasikeitusi.
„Tikrai nėra taip, kad Tarybos nariai piktybiškai nelankytų posėdžių. Jeigu negali atvykti, per mane apie tai informuoja merą. Ir aš iš anksto žinau, kiek narių dalyvaus“, – teigė sekretorė.
Pašnekovė pridūrė, kad daugiausia posėdžių praleidę politikai Virginija Eidimtienė ir Jonas Žičkus turi rimtas priežastis.
Anot I. Savickajos, jeigu kuris politikas praleidžia kokį posėdį, nieko tragiško nėra. Kiekvienas gali anksčiau ar vėliau susipažinti su visa svarstyta medžiaga.
PIKTYBINIŲ
PRAVAIKŠTININKŲ NĖRA
Praėjusiais metais įvyko šešiolika Tarybos posėdžių. Nebuvo nė vieno, kad susirinktų visi Tarybos nariai.
Pavyzdingiausiai posėdžius lankė Paulius Auryla, atstovaujantis Tėvynės sąjungai (Lietuvos krikščionims demokratams). Nė vieno posėdžio taip pat nepraleido ir Tarybos naujokė (mandatą turi nuo rugpjūčio) Judyta Čejauskienė, atstovaujanti Socialdemokratų sąjungai.
Aštuoni politikai neatėjo viso labo tik į vieną posėdį. Tarp pažangiausiųjų – ir Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis.
Aštuoni politikai į posėdžius neatvyko po du kartus, penki – po keturis.
Prasčiausiai posėdžius lankė partijai Tvarka ir teisingumas atstovaujanti Virginija Eidimtienė ir Jonas Žičkus: jie praleido atitinkamai 7 ir 6 posėdžius. Tarp „pravaikštininkų“ – socialdemokratas Darius Jarmantavičius bei nepartinis Remigijus Kontaras, nedalyvavę penkiuose posėdžiuose.
OBJEKTYVIOS
PRIEŽASTYS
V. Eidimtienė, Šiaulių banko valdytoja, patikino, kad ne jos užimtumas kaltas dėl praleistų posėdžių. Esą šios pareigos ir praleisti posėdžiai – tik sutapimas, tam sutrukdė liga, važinėjimai pas gydytojus.
Pirmą kadenciją Taryboje dirbanti politikė negalėjo atsakyti, ar ateityje balotiruotųsi į Tarybą.
„Anksti kalbėti. Dar mažai patirties“, – lakoniškai atsakė pašnekovė.
Taip pat naujokas Taryboje, pavyzdingu posėdžių lankymu nepasižymintis gydytojas R. Kontaras prisipažino, kad jam ne visada pavyksta suderinti tiesioginį darbą su darbu Taryboje. Esą iš anksto sunku nuspėti pacientų srautą, be to, ir Tarybos posėdžiai – ne visi planiniai.
Politikas taip pat negalėjo atsakyti, ar ateityje norėtų mažeikiškių problemas spręsti Taryboje. Jo teigimu, dėl praleistų posėdžių atstovavimas rinkėjams nenukenčia – esą jis pasidomi, kokie sprendimai priimti.
SOSTINĖJE DIRBA
MAŽEIKIŠKIAMS
Praėjusią Seimo kadenciją susisiekimo ministro patarėju dirbęs D. Jarmantavičius „Santarvę“ patikino, kad atstumas nėra priežastis neatvykti į Tarybos posėdžius.
„Metų pabaiga, keitėsi valdžios, reikėjo atlikti kai kuriuos darbus, juos perduoti kitiems. Turėjau ir asmeninių problemų“, – praleistų posėdžių priežastis vardijo politikas.
Kaip ir jo kolegos, D. Jarmantavičius mano, kad jo atstovavimas rinkėjams dėl praleistų posėdžių nenukenčia. Su Tarybos medžiaga susipažįstąs internete, su frakcijos kolegomis aptariąs, kaip reikėtų balsuoti ir pan.
„Kai kurių Tarybos kolegų nuomonės – ir mano balsas iš Vilniaus“, – teigė politikas.
D. Jarmantavičius patikino, kad darbas sostinėje, tuo labiau dabar, kai jis vėl grįžo į Seimą (yra Seimo nario Algirdo Butkevičiaus padėjėjas, – aut. past.), jam netrukdo tinkamai atstovauti mažeikiškiams. Atvirkščiai – atsirado daugiau galimybių padėti. Pavyzdžiui, ne be Tarybos nario pastangų šių metų šalies biudžete „Vyturio“ pradinei mokyklai ir Sedos Vytauto Mačernio gimnazijai numatyta po 300 tūkstančių litų.
DARBAS TARYBOJE –
SAVOTIŠKOS PAREIGOS
Pavyzdingiausiai Tarybos posėdžius lankęs Viekšnių gimnazijoje mokytoju dirbantis P. Auryla pasidžiaugė, kad dėl visuomeninės veiklos Taryboje su administracija jam problemų nebūna. Sudarant pamokų tvarkaraštį, krūvis paskirstomas taip, kad būtų galimybė lankyti Tarybos, Kontrolės komiteto, kurio pirmininkas jis yra, posėdžius.
P. Auryla prisipažino, kad jam nė karto nekilusi mintis papiktnaudžiauti ir nenueiti į Tarybos posėdį.
„Darbas Taryboje – yra savotiškos pareigos. Jeigu jų negali atlikti, kam tada čia ėjai?“– retoriškai klausė ne vieną kadenciją į Tarybą renkamas pedagogas.
Trumpiausią praktiką Taryboje turinti J. Čejauskienė prisipažįsta, kad visuomeninė veikla profsąjungose, Taryboje atima daug laiko. Tačiau ji nesigaili atėjusi į Tarybą. Atvirkščiai – mano, kad tam ryžtis reikėjo anksčiau – kai buvo daugiau idealistų ir mažiau vertelgų.
NEGAILI KRITIKOS
J. Čejauskienė prisipažįsta, kad kai kurių Tarybai pateikiamų svarstyti klausimų – ypač detaliųjų planų – ji nesupranta. Tada kolegų klausia, kas gerai, o kas – ne.
„Man iš tikrųjų dar daug reikia mokytis. Panašiai kaip „valinskininkams“ – mokytis, mokytis ir mokytis“ – savikritiška politikė.
Tarybos naujokė pasidžiaugia, kad yra iš ko mokytis. Didelę pagarbą ji jaučianti Jonui Siminkevičiui – už jo tvirtą poziciją, už tai, kad gina kaimo reikalus, už tai – kad eina į žmones. J. Čejauskienei patinka Laima Nagienė – už kritiką, aštrų požiūrį, kad nebijo išsakyti savo nuomonės. Ir opozicijos lyderis Kęstutis Bartkevičius kaip politikas neblogai atrodantis. Visais klausimais orientuojasi Pranas Noreika, kurį politikė pavadino savo mokytoju. Tačiau pašnekovė negaili ir kritikos.
„Ši Taryba – tik mandagus rankų kilnojimas. Man keistai atrodo, kad kai kurie net burnos neatveria. Ką jie ten veikia?“ – retoriškai klausė politikė.
J. Čejauskienė prisipažino Taryboje tikėjusis labai daug demokratijos, nuomonių įvairovės, pagaliau sveiko, nuoširdaus pasiginčijimo. Tačiau tokie ginčai vykstą tik komitetuose. Švietimo, sporto ir kultūros komiteto veikloje dalyvaujanti politikė prisipažįsta, kad labiausiai ir įsigilinusi į tą sritį.
Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis, atvirkščiai, – ne kartą yra pasidžiaugęs, kad klausimai gerai išdiskutuojami komitetų posėdžiuose ir dėl to Tarybos darbas esąs racionalus, ramus.
Nuotr. Sigito STRAZDAUSKO: J. Žičkus (dešinėje) į prasčiausiai lankančiųjų Tarybos posėdžius sąrašą buvo patekęs ir praėjusią kadenciją.

One Reply to “Šios kadencijos politikai – drausmingesni”

  1. Riazul parašė:

    Tai, kad Priežiūros komitetas paminėjo tik Vilniaus mero rimnukis, yra tik paskutinis lašas perpildytoje kantrybės taurėje. G.Songailos problemą , manau, reikėjo spręsti kur kas anksčiau. TS LKD siekis pratęsti mero Aleknos vadovavimą buvo pernelyg sudėtingas. Priminsiu tą anksčiau komentuotą situaciją: Visi Vilniaus Savivaldybės valdančios koalicijos variantai, mano supratimu, yra blogi. Dabar tenka aiškintis kuris iš tų variantų blogesnis. Šia prasme svarbus yra A.Zuoko siekis, kad koalicijoje nebūtų konservatorių. Prisiminus praeitį, tai nesunku suprasti. TS LKD (anksčiau TS) visada trukdė Abonento deloms ir jis to pamiršti negali. TS LKD vadovų pozicija skiriasi iš esmės tuo, kad A.Kubilius už tai, kad būtų pareikštas pasitikėjimas dabartiniu meru, kuriam gerai darbas sekasi.I.Degutienė yra už A.Zuoką ir prieš V.Tomaševskį, kurio , beje, taryboje net nėra. PASIAIŠKINKIME: 1. Nei Seimas ar bet kuris pavienis narys, nei jo pirmininkė I.Degutienė neturi teisės įvairiais viešais pareiškimais nurodinėti Vilniaus Savivaldybės tarybos TS LKD frakcijos nariams, kokios sudėties turi būti ar nebūti valdančioji sostinės koalicija. Daryti įtaką, skundžiant šį rinkiminį procesą teismui, kaip tą daro G.Songaila, gali tik politikos analfabetas arba neskaidrių jėgų įtakotas asmuo. 2. Kurie išrinkti tarybos nariai yra nelojalūs Lietuvai gali nustatyti tik teismas. Bet kokia buvusių KGB etatinių darbuotojų galimybė dalyvauti bet kokiuose rinkimuose gali būti nustatyta tik LR galiojančiais įstatymais ar nutarimais, nurodant suspendavimo terminus arba jų nenurodant. Jei minimas buvęs KGB kariškis vykdo Lietuvoje neteisėtą veiklą, ji turi būti atitinkamai įvertinta teisėsaugos institucijų ir jei tai pasitvirtintų, tokio pobūdžio asmens, kaip politiko, teisės turi būti nedelsiant suspenduotos. 3. Europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis nėra Vilniaus savivaldybės narys. Jis atstovauja Lietuvai Europarlamente. Jo visuomeninė veikla Lietuvoje, kelia pagrįstų įtarimų, kad V.Tomaševskis nėra lojalus Lietuvai ir atlieka tam tikrą, gal net užsakytą skaldytojišką veiklą tarp lietuvių ir lenkų tautų. Tokia LR Konstitucijai prieštaraujanti veika įpareigoja atlikti išsamų tyrimą VSD ar kitoms teisėsaugoms institucijoms ir, esant konkretiems įrodymams, tęsti procesą iki galutinio teismo sprendimo. 4. Jei Rusų aljanso atstovai neteisiniais būdais įgyvendina Maskvos interesus Lietuvoje turėtų būti įvertinta teisėsaugos institucijų, o šios partijos, įkurtos 2002m., teisės suspenduotos. Beje, žinoma ir tai, kad ši partija buvo už Lietuvos integraciją į ES ir už gerus santykius su NVS šalimis. 5. Panašaus pobūdžio pareiškimai yra LR visuomeninių organizacijų, o ne atsakingų šalies pareigūnų prerogatyva. Panašią nuomonę, kaip Seimo pirmininkė, išsakė Lietuvos politinių tremtinių ir kalinių sąjunga savo 28 -ame suvažiavimo metu ir tai yra šios organizacijos teisė atkreipti Lietuvos teisėsaugos institucijų dėmesį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*