Mažeikių „Ventos“ progimnazija – viena iš aktyviausių EK Mokslo ir inovacijų programos HORIZON 2020 projekto dalyvių

Notraukoje: aptariami pasirengimo darbai rudens sesijai (Irena Zaleskienė, Ramunė Badaukienė, Lina Čepauskienė, Reda Kurčinskienė, Justina Padskočienė).

Tyrimais grįstas ugdymo turinys yra viena iš esminių švietimo atsinaujinimo krypčių. Todėl ypač džiugu, kad „Ventos“ progimnazija, garsėjanti Lietuvoje pilietiškumo ugdomąja veikla, yra atrinkta dalyvauti Europos mokslo projekte, tiriant mokinių kultūrinio raštingumo ugdymo (si) instrumentus: pamokų scenarijus, mokinių pažangos matavimo skales ir kt. Trumpai pristatome projektą ir progimnazijos vaidmenį jame.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institutas įgyvendina Europos komisijos Mokslo ir inovacijų Programos HORIZON 2020 projektą „Dialogas ir argumentavimas, ugdant kultūrinį raštingumą mokyklose“ (sutrumpintai DIALLS). Tai yra trejų metų projektas, kurio veiklas įgyvendina Europos šalių (Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Ispanijos, Vokietijos, Kipro, Portugalijos, Prancūzijos, Lietuvos ir Izraelio) mokslinio tyrimo institucijos kartu su mokyklomis. Projektą koordinuoja Kembridžo universiteto Švietimo fakultetas. Lietuvoje projektą vykdo VU Ugdymo mokslų institutas kartu su Elektrėnų Versmės ir Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijomis, Vilniaus Ąžuolyno, Sausio 13-osios ir Mažeikių „Ventos“ progimnazijomis, Vilniaus Šiaurės Licėjaus pradine mokykla ir ikimokyklinio ugdymo institucija „Aukštyn kojom“.
Pagrindiniai projekto tikslai yra šie: pirma, padėti mokykliniam jaunimui ugdytis kultūrinį raštingumą, naudojant „dialogą“ ir „argumentavimą“. Šios priemonės šiuolaikiniame edukaciniame kontekste laikomos pagrindiniais įrankiais, norint ugdytis savąjį tapatumą, geriau suprasti įvairias kultūras, panašumus ir skirtybes. To ir sieksime projekto veiklose, kurdami kultūriniam raštingumui palankų turinį bendrojo ugdymo mokyklose: mokiniams bus ne tik pateikiamas turinys, bet jie ir patys kurs turinį, reflektuojantį kultūrines ir visuomenines vertybes, mokysis diskutuoti virtualiose platformose su kitų šalių jaunimu. Taip bus ugdomas tarpkultūriškumas, skatinamas efektyvus tarpkultūrinis dialogas ir tarpusavio supratimas. Antra, sukurti mokinių kultūrinio raštingumo pasiekimų skales, padėsiančias matuoti ir vertinti pradinių, progimnazijos ir gimnazijos mokinių kultūrinę kompetenciją (žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas). Tai padės mums geriau suprasti mokinių pilietinių ir kultūrinių vertybių raišką. Lyginamoji aštuonių šalių analizė išryškins socialinių veiksnių (socialinio ekonominio konteksto, amžiaus, etniškumo, lyties ir pan.) įtaką jaunimo Europinio tapatumo kūrimuisi. Trečia, DIALLS projekto veiklas skirti formaliojo ugdymo (si) vaidmeniui stiprinti, padėti mokiniams konstruojantis savąjį žinojimą ir supratimą, ugdyti tarpkultūrinio dialogo kompetencijas.
Pirmajame projekto etape Mažeikių „Ventos“ progimnazijos komanda (direktorė ir Vilniaus universiteto tyrėja Ramunė Badaukienė, anglų kalbos mokytojos – Lina Čepauskienė ir Reda Kurčinskienė, istorijos mokytoja Justina Padskočienė, etikos mokytoja Algyra Milieškienė) kartu su kitų Lietuvos ir Portugalijos mokytojų komandomis kuria inovatyvius 15 pamokų scenarijus 14–15 metų mokiniams, panaudojant betekstines knygeles ir bežodinius filmukus. Nuo rugsėjo mėnesio šiuos pamokų planus naudos 7 Europos ir Izraelio mokytojai. Mokinių veiklos rezultatas diskusijose bus vizualizuotos mokinių idėjos, t. y. jų sukurti kūrybiniai darbai (piešiniai, fotografijos, koliažai ir kt.), kuriais jie dalysis su projekto bendraamžiais Europoje. Šie darbai bus eksponuojami virtualioje galerijoje, paskelbtoje projekto tinklalapyje (https://dialls2020.eu/). Tyrimo tikslais kai kurios pamokos bus filmuojamos. Mokinių diskusijos, argumentavimas bus įrašomas, transkribuojamas, koduojamas. Trečiais projekto metais duomenys bus analizuojami, lyginami ir daromos išvados apie dialogo ir argumentavimo metodikų panaudojimo galimybes, ugdant (-is) mokinių kultūrinį raštingumą. Tyrimo duomenų pagrindu bus formuluojamos ugdymo turinio atnaujinimo galimybės.
Praėjusią savaitę mus pasiekė džiugi žinia, kad Vilniaus Universiteto rektoriaus prof. Artūro Žukausko įsakymu ,,Dėl Vilniaus Universiteto mokslininkų apdovanojimo už reikšmingus mokslo pasiekimus 2018 metais“ būtent šis projektas ir jį įgyvendinanti komanda apdovanojama geriausio tarptautinio projekto kategorijoje. Tad didžiuojamės, kad ir mūsų progimnazijos mokytojai ir mokiniai tampa ugdymo turinio atsinaujinimo proceso kūrėjais.
Ramunė Badaukienė,
,,Ventos“ progimnazijos direktorė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslo instituto DIALLS projekto tyrėja,
Prof. dr. Irena Zaleskiene,
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslo instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, DIALLS projekto nacionalinė koordinatorė

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*