Specialistas pastebi: šilta žiema buvo palanki miško kenkėjams

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Valstybinės miškų tarnybos miškų ūkio priežiūros vyriausiasis specialistas Virginijus Gricius pabrėžia: koronavirusas, karantinas nepanaikino miško savininkų pareigos saugoti miškus nuo gaisrų, kenkėjų ir ligų, neteisėto kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško šiukšlinimo ir kitų veiksmų, darančių žalą miškui ir aplinkai.
Tačiau Aplinkos ministerijos nurodymu stabdomas Valstybinės miškų tarnybos interesantų aptarnavimas uždarose patalpose. Biržių atrėžimo medžiagą ir kt. dokumentus, reikalingus leidimui kirsti mišką gauti, prašoma palikti pašto dėžutėje arba siųsti el. paštu: v.gricius@amvmt.lt
Leidimai – ne visiems kirtimams
V. Gricius primena: leidimas kirsti privatų mišką III-IV grupių miškuose nereikalingas kertant sausuolius, medžius, išvirtusius su šaknimis, jaunuolynus iki 20 metų amžiaus, kai 1,5 m į savo miško pusę kertamos ribinės linijos, ir kertant traką (ievas, lazdynus ir karklus), jei medieną savininkas sunaudoja savo reikmėms. Tokiu atveju miško savininkas turi su savimi turėti miško nuosavybę patvirtinančio dokumento kopiją, o vežant apvalią medieną, – ir užpildytą medienos gabenimo lapą. Jei mediena parduodama, t. y. papuola į rinką, visais atvejais leidimas kirsti mišką yra privalomas.
Visiems žaliems medžiams kirsti (t. sk. ir žalioms vėjalaužoms) reikia iš Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus (toliau VMT) gauti leidimą arba tarnybai pateikti pranešimą apie ketinimus kirsti mišką. Tam reikia savo miške suskaičiuoti vėjalaužas pagal medžių rūšis, pasimatuoti vidutinį jų storį, nes pranešime reikia įrašyti numatomą iškirsti apytikrį medienos tūrį, kietmetrius.
Visas straipsnis – penktadienio laikraštyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*