Sveikatos stebėsena: gimstamumas mažėja, mirtingumas didėja

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Savivaldybės taryba patvirtino visuomenės sveikatos stebėsenos ir Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo metų ataskaitas. Jų duomenimis, praėjusiais metais rajone buvo vykdytos 47 įvairios sveikatinimo programos, joms išleista 320 tūkst. eurų.
Politikai teigiamai vertina tai, kad vykdoma tokia stebėsena. Tačiau, kai kurių nuomone, į jas nepakankamai atsižvelgiama nustatant prioritetus, kam ir kiek skirti lėšų.

Savivaldybės gydytoja Daiva Jurkūnienė paaiškino, kad Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos tikslas – siekti įvertinti rajono visuomenės sveikatos būklę, aktualius ją veikiančius veiksnius ir numatyti prevencines priemones. Ji informavo, kad pagrindinių rodiklių analizė atliekama lyginant analizuojamų metų rajono savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu. Vadovaujantis „šviesoforo“ principu, visos 60 Lietuvos savivaldybių suskirstytos į grupes: 10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją, žymimos žalia spalva; 10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją, – raudona spalva; likusių savivaldybių rodikliai interpretuojami kaip atitinkantys Lietuvos vidurkį ir žymimi geltona spalva.
Iš 51 analizuojamų rodiklių penki mūsų rajono rodikliai patenka į raudonąją zoną: ilgalaikio nedarbo lygis; mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu; į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis; kūdikių mirtingumas; sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis.

Visas rašinys – „Santarvės“ laikraštyje

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*