Projekto siekis – etninės kultūros puoselėjimas

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Pasitinkant valstybės šimtmetį visiems svarbu parodyti, kokios gajos ir gilios yra mūsų tautinės vertybės, ir toliau jas puoselėti.
Parėjusių metų pabaigoje Mažeikių lopšelyje-darželyje „Linelis“ organizuotas etninės kultūros projektas „Advento puoselėjimas įvairiose edukacinėse erdvėse ir veiklose“. Projekto tikslas – panaudoti etninę kultūrą kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos, darnaus sugyvenimo su kitais, tautos patirties perėmimo ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltinį.
Jo metu pedagogai į ugdomąją veiklą įtraukė etninės kultūros elementus, lietuvių liaudies folklorą, papročius.
Projektą pradėjome advento popiete darželio bendruomenei „Ramus advento skambesys“. Projektinio laikotarpio metu darželyje vyko 6 atviros veiklos. Į veiklas įtraukėme ir vaikų tėvelius, kartu organizavome įvairias akcijas, parodas. Projektą užbaigėme šeimų adventine vakarone „Gerumas mus vienija“.
Darželio bendruomenė siekia, kad etninė kultūra, sukaupusi laiko patikrintas vertybes, sėkmingai prisidėtų prie bendrųjų švietimo tikslų įgyvendinimo – nuo mažens ugdytų humaniškumo, doros, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo ir kitas vertybines nuostatas.

Jurgita KARKLIUVIENĖ,
Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*