***SKAITYTOJO NAUJIENA*** Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją baigia 5000-asis abiturientas

87-os laidos abiturientai, 2013 m. Mokyklos archyvo nuotr.

Šiemet Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją baigia 5000-asis abiturientas. Kas jis toks, paaiškės liepos 12 d. 14 val. Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje per atestatų įteikimo abiturientams šventę.

Išduoti brandos atestatai skaičiuojami nuo 1927 m., kada pirmuoju numeriu pažymėtas dokumentas birželio 23 d. buvo įteiktas abiturientei Petronėlei Čiuvinskaitei (g. 1904-06-13). Tada I abiturientų laidą baigė 14 mokinių, tarp jų inžinierius Jonas Sidabras, Mažeikių ligoninės gydytojas Stasys Šeibelis, teisininkas ir dailininkas, Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje atašė Antanas Liutkus. Beje, šią laidą baigė ir žydų tautybės mokinys Kacas Izerberas. Šeši šios laidos mokiniai buvo ir patys pirmieji mokyklos mokiniai, kiti įstojo vėliau iš kitų mokyklų. Klasės auklėtojas buvo kunigas kapelionas Juozapas Tautkus. Kartu su šios laidos abiturientų išleistuvėmis buvo surengtas ir mokyklos direktoriaus Merkelio Račkausko atsisveikinimas, nes direktorius išvyko dėstyti į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune.
Ikikarinės abiturientams išduotų atestatų registracijos knygos turbūt neišlikę, bet yra išlikę kasmet baigusių mokinių sąrašai su jiems išduotų atestatų numeriais. Šiuos sąrašus gimnazija kasmet siuntinėjo Vytauto Didžiojo universitetui, pranešdama, kokie abiturientai baigė mokyklą.
Iš dokumentų aiškėja, kad atestatai mokiniams buvo išduodami abėcėlės tvarka, išskyrus tuos atejus, kai mokinys neišlaikė egzaminų ir juos perlaikė rudenį. Išduotų dokumentų numeracija buvo kasmet tęsiama. Registracijos numeris atitiko ir išduoto brandos atestato numerį. Iki 1941 metų gimnaziją baigė 220 abiturientų, iš jų du eksternu. Karo metais dokumentų numeracija buvo tęsiama, tačiau jau nuo 1947 metų visi atestatai turėjo savo serijas ir numerius.

I abiturientų laida 1927 m. Vidury sėdi gimnazijos direktorius Merkelis Račkauskas. Mokyklos archyvo nuotr.

Pokario metais buvo daugiau klasių, todėl registracijos knygose išduotų atestatų eiliškumas kasmet prasidėdavo vėl nuo pirmo numerio. Dokumentai buvo išduodami pagal klases ir jose esančių mokinių abėcėlinį sąrašą. Tačiau ne visą laiką tos tvarkos buvo laikomasi. Tarybinės santvarkos metais mokykloje buvo ir rusakalbių abiturientų klasės. 1965–1969 m. jas baigė 52 rusų tautybės abiturientai.
Per visą mokyklos egzistavimo laiką išleistos 87 laidos ir beveik 5100 abiturientų.
Kur ir kokiose pasaulio šalyse paplitę mūsų mokiniai? Būtų įdomu sužinoti apie ikikarinio, karo ir pokario laikotarpio abiturientus, gauti mokyklos muziejui nuotraukų, atsiminimų. Viliuosi, kad atsilieps ir vėlesnio laikotarpio abiturientai.
Mokyklos istorijai svarbi bet kokia žinutė. Parašykite gimnazijos muziejui (el. p. rackauskogimnazija@gmail.com).
Algirdas Vilkas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*