***SKAITYTOJO NAUJIENA*** Projektas „MTV – Mokytojai. Tėvai. Vaikai“

Autoriaus nuotr.

Kovo 26 d. Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenės atstovai: mokiniai, mokinių tėvai, klasių kuratoriai, gimnazijos vadovai – dalyvavo Šiaulių Gegužių progimnazijoje vykusioje respublikinėje projekto „MTV – Mokytojai. Tėvai. Vaikai“ įgyvendinimo konferencijoje.
Plenariniame posėdyje išklausę mokyklų gerosios patirties sklaidą bei psichologės V. Servutienės paskaitą, projekte dalyvaujančių bendruomenių nariai buvo pakviesti diskutuoti atskirose sekcijose: mokinių, mokytojų, tėvų, mokyklų administracijos.
Grupės parengė diskusijų išvadas ir pristatė jas baigiamajame konferencijos susitikime.

PROJEKTO TIKSLAS IR JO DALYVIAI

Projektą įgyvendinti susibūrė 4 Lietuvos mokyklos:  Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, Šiaulių Gegužių progimnazija, Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija ir Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla.
Projekto tikslas – kaip ir „T-klasės“ – ryšio tarp vaiko, šeimos ir mokyklos stiprinimas. 2012–2014 m. šalyje, finansuojant Europos Sąjungai, buvo įgyvendinamas projektas „T-klasė“ (tėvų klasė), į kurį per dvejus metus įsitraukė per trisdešimt Lietuvos mokyklų, o tarp jų ir Merkelio Račkausko gimnazija. Siekiant telkti mokyklos bendruomenę, didinti jos narių tarpusavio supratimą, skatinti bendradarbiavimą buvo įsteigta neformaliojo švietimo būrelių mokiniams ir jų tėvams, finansuota metodinių priemonių leidyba, mokytojai stažavosi užsienio ugdymo įstaigose. Projektas „MTV – Mokytojai. Tėvai. Vaikai“ – savanoriška šios veiklos tąsa kitu pavadinimu ir be finansavimo.

RENGĖJŲ NUOMONĖ

Respublikinio projekto „T-klasė“ iniciatorė ir koordinatorė, žurnalistė, rašytoja Jūratė Jadkonytė-Petraitienė:
– Kai mokyklos tęsia mūsų projekto ,,T klasė“ darbus, kai savarankiškai organizuojamos konferencijos, dalijamasi gerąja patirtimi su naujomis mokyklomis, apima didžiulis džiaugsmas. Vadinasi, tai, kuo mes gyvenome kurdami ir vykdydami projektą, toliau puoselėjama. Idėjos gyvos ir svarbiausia – reikalingos. Man labai svarbu žinoti, kad mūsų darbai buvo prasmingi. Žinau, kad ne vienoje dešimtyje Lietuvos mokyklų susibūrė stiprios bendruomenės. Tėvai drąsiau peržengia mokyklos slenkstį, mokytojai bendrauja neformaliai, mokyklos erdvėje vyksta daug veiklų, visa šeima tarsi prisijaukinama. Todėl mūsų vaikai jaučiasi saugesni. Juk šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas – viena iš sąlygų siekiant darnios visuomenės, o visų pirma mūsų vaikų gerovės.
Konferencijoje apėmė įspūdis, kad yra sukurta respublikinė mokytojų bendruomenė ,,T klasė“. Ją sudaro šaunus pedagogų branduolys, galintis būti galinga jėga kuriant įvairius projektus, inicijuojant gražias ir prasmingas veiklas visoje Lietuvoje. Tai skirtingos patirtys, iniciatyvumas, entuziazmas, vienijamas bendro tikslo ir projekto metu užsimezgusios tvirtos draugystės. Tai yra vienas iš didžiausių projekto ,,T klasė“ pasiekimų.
Veikdami ir dirbdami kartu mes visi esame ne tik geros iniciatyvos kūrėjai, bet ir tampame stipresni, o kartu laimingesni.

Autoriaus nuotr.

MOKINIŲ NUOMONĖ

Milda Pocevičiūtė, 2 b klasės gimnazistė:
– Labai sudomino išsakytos mintys, kurios aprėpia šeimos ir mokyklos bendruomenės gyvenimą. Labai patiko diskusija su projekte dalyvavusiais mokiniais apie tėvų, mokytojų ir mokinių indėlį į mokyklos bendruomenę.
Dalijomės idėjomis, kaip galėtume paskatinti tėvus aktyviau įsitraukti į mokyklos gyvenimą, palietėme patyčių problemą, daug diskusijų sukėlė uniformų dėvėjimo klausimas. Išsakę savo mintis, visi priėmėme bendras išvadas, kurias ir pateikėme kitų sekcijų dalyviams.
Ši konferencija paskatino labiau pamąstyti apie mokytojų, tėvų ir mokinių tarpusavio ryšį.

TĖVŲ NUOMONĖ

Daiva Zavadskienė ir Dalia Grygolaitienė, 4b ir 1c klasių mokinių tėvų atstovės:
– Konferencija mums, mamoms, buvo labai naudinga ir įdomi. Ypač vertinga buvo Psichologijos ir karjeros konsultavimo skyriaus vedėjos psichologės Virginijos Servutienės paskaita „Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo svarba vaiko emocinei raidai“.
Psichologės išsakytos mintys – tai lyg vadovėlis su taisyklėmis, kaip mes turėtume gyventi, tarpusavyje bendrauti, puoselėti pozityvias mintis ir skleisti geras emocijas. V. Servutienės paskaita pastūmėjo giliau susimąstyti apie savojo „aš“ formavimą, apie bendravimą su vaikais, ypač paaugliais, koks tai turi būti bendravimas, ir kaip surasti kelią į vaiko širdį.
Įgijome žinių ir dirbdami darbo grupėse. Mūsų mamų grupė pasidalijo gerąja savo patirtimi bendradarbiaujant su mokykla, auklėjant vaikus ir gvildenant probleminius klausimus; daug naudingos informacijos suteikė prie Rietavo savivaldybės įsikūrusio Tėvų forumo pirmininkė.
Konferencija labai patiko. Ji aktuali ir mokytojams, ir mokiniams, ir tėveliams. Nuoširdus bendradarbiavimas tarp tėvų ir mokytojų turi didelę reikšmę vaikų ugdymui. Už suteiktą galimybę dalyvauti konferencijoje norėčiau padėkoti Merkelio Račkausko gimnazijos vadovams. Ačiū, kad rūpinatės mūsų tėvelių švietimu, puoselėjate tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą.

Laimonas TERASIUS
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*