- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Vaikų svajonės – virtualioje atvirukų parodoje

Gabija Kociūtė, 6 m. MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“

Gruodžio mėnesį vyko tarptautinė priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių atvirukų virtuali paroda „Laiškas mano svajonei“, skirta tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti.
Šią parodą inicijavo Rūta Mirauskienė, logopedė-specialioji pedagogė ekspertė. Renginį organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno šv. Kazimiero progimnazija. Parodos tikslas – puoselėti ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertybines nuostatas, plėtojant komunikavimo, socialinę ir meninę kompetencijas. Virtualioje atvirukų parodoje dalyvavo 196 ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, iš Lietuvos ir Rumunijos ugdymo įstaigų.
Virtuali paroda vyko „Facebooko“ (https://www.facebook.com/ruta.mirauskiene) paskyroje, kurioje buvo demonstruojami kūrybiniai atvirukai. Parodos dalyviai aktyviai dalyvavo, komunikavo, sutiko bendraminčių, stebėjo ir vertino kitų dalyvių kūrybinius darbus, bendravo su parodos lankytojais, į diskusijas įsitraukė tėvai. Renginyje dalyvavo ugdytiniai Gabrielė Stonkutė, Dominykas Pečiulis, Gabija Kociūtė iš

Gabrielė Stonkutė, 6 m. MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“

Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“. Juos parengė Jolanta Jonantaitė, logopedė, Violeta Gineitienė, socialinė pedagogė, bei Eligijus Pronckus, Kajus Remutis iš Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos, kuriuos parengė Ingrida Burbienė, logopedė-specialioji pedagogė, Kristina Urbonienė, logopedė. Pasak Palmiros Talijūnienės, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorės, „svajok iš tikrųjų uoliai ir tikėk savo svajonių įgyvendinimu, nes jos padaro Tave didesnį, tvirtesnį ir geresnį!“ Ugdytiniai sėkmingai sukūrė SAVO SVAJONĘ  bei numatė savo gyvenimo kelią.
Parodos metu buvo puoselėjamos bendrosios ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompetencijos, kurios bus reikalingos jiems realiame gyvenime, prisiimant atsakomybę už save, už kitus, savarankiškai priimant sprendimus, tobulinant savo talentus, renkantis profesiją. Parodos dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir virtualiais katalogais.
Rūta MIRAUSKIENĖ,
Kauno šv. Kazimiero progimnazijos logopedė-specialioji pedagogė ekspertė

Dominykas Pečiulis, 6 m.MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“

 

Eligijus Pronckus,10 m. (kairėje) ir Kajus Remutis, 7 m.MAŽEIKIŲ KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖ MOKYKLA