Aktualijos, Pinigai | 2012-03-25 08:00 | Autorius:
Versija spausdinimui

Valstybės tarnautojų piniginės neplonėja(23)

Šiemet valstybės tarnautojams iš Savivaldybės biudžeto bus išmokėta per pusę milijono litų priedų už kvalifikacines klases. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Savivaldybės valstybės tarnautojai rajono gyventojams tarnauja tik gerai ir labai gerai. Tokie yra  valstybės tarnautojų veiklos vertinimo rezultatai.
Nors rajono biudžete didžiulės skylės ir jis suplanuotas be dviejų mėnesių atlyginimų, tačiau dar labiau didėja priedus už kvalifikacines klases gaunančiųjų būrys bei išmokoms skirtų lėšų poreikis.

Vadovams – solidūs  priedai

Iš biudžeto mokamų atlyginimų tema visada sulaukia mokesčių mokėtojų dėmesio. Eiliniam rinkėjui, ko gero, sunku suvokti, kad valdžios vyrams vis aimanuojant apie skurdų biudžetą, jo skyles, duobes, tuo pat metu jie lengva ranka į savo pinigines (ar sąskaitas) deda ne tik atlyginimą, bet ir solidžius priedus.
Šių metų sausio mėnesį, jau žinant, kad planuojamajame biudžete trūks pinigų dviejų mėnesių biudžetininkų algoms, politikai nepašykštėjo pinigėlių Savivaldybės administracijos vadovams. Administracijos direktoriui Broniui Kryžiui „už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą“ atseikėti 50 proc., jo pavaduotojams: Sauliui Šiuriui ir Romaldui Paradnikui – 40 proc. priedai (leidžiamas maksimumas – 60 proc.). Ir tokios priemokos nustatytos… visai kadencijai.
„Ar nemanote, kad dabar netinkamas kontekstas? Kalbėjome apie Savivaldybės įmonių vadovų atlyginimų galimą mažinimą, buvo biudžeto pristatymas, iš kurio matyti, kad lėšų trūkumas didelis, tad ar nebus visuomenėje nepasitenkinimo, kad visiems mažiname, o čia staiga už ateities darbus didiname?“ – tvirtinant priedus tokiu sprendimu suabejojo frakcijos „Kitaip“ narys Deivydas Vyniautas.
Tačiau šis retorinis klausimas nuskambėjo lyg balsas tyruose. Daugelis Tarybos narių balsavo už priedus valdžios atstovams, nors juos rinkę mažeikiškiai, internete komentuodami šią žinią, politikus pliekė.

Kitur  priedų atsisakoma

Praėjusios kadencijos Taryba taip pat priedais paramstydavo valdžios vyrų atlyginimus, tačiau juos persvarstydavo kasmet, o ne nustatydavo visai kadencijai.
Paskutinį kartą Savivaldybės administracijos direktorius 30 proc. priedą buvo gavęs 2010 metais, pavaduotojams jis nebuvo skirtas. Tik 2009 metais direktoriui ir pavaduotojams buvo nustatytas 50 proc. priedas.
„Savivaldybės administracijos vadovai neturėtų gauti mažesnio atlyginimo už kai kurių skyrių vedėjus. Jų krūvis ir atsakomybė visai kitokie, daug didesni“, – „Santarvei“ yra sakęs Savivaldybės meras Antanas Tenys, kurio atlyginimas „popieriuje“ – apie 4 200 litų.
Atlyginimų priedais skirtumą tarp Savivaldybės administracijos vadovų ir jų pavaldinių didina ir kitos savivaldybės, tačiau daugelyje rajonų jie kur kas mažesni. Pavyzdžiui, Plungės  rajono savivaldybės administracijos direktorė gaudavo 30 proc., jos pavaduotojas 20 proc. atlyginimo priedus, tačiau per neseniai vykusį Tarybos posėdį praėjusiųjų metų gruodį skirtus  priedus jie paprašė panaikinti.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priedas siekia 40 procentų, pavaduotojų – 25 proc. darbo užmokesčio. Tačiau jau rengiamas projektas, pagal kurį šios priemokos turėtų sumažėti per pusę.

Taupo  nedirbdami

Savivaldybės administracijos direktoriaus atlyginimas be priedų – 3 910 Lt,  administracijos direktoriaus pavaduotojų – 3 645 Lt, su priedais atitinkamai šiek tiek per 5 800 ir 5 100 litų.
Praėjusią kadenciją opozicijoje buvę „tvarkiečiai“ atsisakė Tarybos nariams skiriamų išmokų. Tarp jų buvo ir S. Šiurys.
„Kodėl gi ne? Dar tik nuo vasario mėnesio priedą gaunu. Svarstyti galima, bet atsakymo pateikti dabar negaliu. Ne vienas sprendžiu. Reikės pasitarti su koalicijos partneriais“, – „Santarvei“ pasiūlius pasekti kolegų iš kitų savivaldybių pavyzdžiu, pritarti neskubėjo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas S. Šiurys. Kaip ne kaip, bet kalba sukosi apie beveik pusantro tūkstančio litų priedą.
Administracijos direktoriui B. Kryžiui priedas prie pagrindinio atlyginimo dar didesnis – 1 890 litų.
Direktorius priedo atsisakymo ar sumažinimo tema taip pat kalbėjo nenoriai. Esą kai tai buvo svarstoma, jis pats salėje nebuvęs, o priedą pasiūlęs meras.
„Aš, kaip ir kiti Savivaldybės vadovai, biudžeto lėšas taupau pasiimdamas nemokamų poilsio dienų. Per mėnesį jų būna viena ar daugiau“, – apie savo indėlį taupant biudžeto lėšas kalbėjo B. Kryžius.

Atlyginimai – maksimalūs

Atlyginimais nėra nuskriausti tik rajono Savivaldybės valstybės tarnautojai. Visi skyrių vedėjų, pavaduotojų, specialistų atlyginimai skaičiuojami pagal aukščiausiai kategorijai taikomus koeficientus, t. y. pasirinktas „žirklių“ maksimumas.
Buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis, „plikas“ vidutinis skyrių vedėjų atlyginimų vidurkis 3 058, vyriausiųjų specialistų – 2 304 litai. Tačiau Savivaldybės tinklalapyje paskelbti duomenys atskleidžia ir kitas pajamas. Pavyzdžiui, skyrių vedėjų vidutinės mėnesinės pajamos praėjusiųjų metų paskutinį ketvirtį buvo apie 4 200, pavaduotojų – 3 500, vyriausiųjų specialistų – 2 800 litų.
Didžiausius atlyginimus Savivaldybėje – nuo 5 300 iki 5 900 litų (be atskaitymų) gauna Savivaldybės kontrolieriai.
Įdomumo dėlei – mažeikiškiai algomis lenkia net kai kurias šalies institucijas – štai valstybės kontrolieriaus pavaduotojo atlyginimas yra šiek tiek mažesnis nei mūsų savivaldybėje, nekalbant apie patarėjo ar skyriaus vedėjo atlyginimus. Tiesa, ateityje Savivaldybės darbuotojų atlyginimai bus skelbiami be kontrolierių atlyginimų.
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas Arvydas Pocius „Santarvę“ informavo, kad Savivaldybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigybės yra vienintelės, ir informacija apie šias pareigas einantiems darbuotojams paskirtą darbo užmokestį gali būti skelbiama tik gavus šių darbuotojų sutikimus. Savivaldybės kontrolierė ir jos pavaduotoja yra pateikusios prašymus neteikti informacijos apie joms paskirtą darbo užmokestį.

Atlyginimai „paramstomi“  priedais

Kas kiek ir už ką gauna, eiliniam mažeikiškiui sunku orientuotis ir matant informaciją apie darbo užmokestį. Valstybės tarnautojų atlyginimas priklauso ne tik nuo užimamų pareigų, darbo stažo, bet ir nuo suteiktos kvalifikacinės klasės. Už stažą valstybės tarnyboje kas trejus metus skiriama po 3 procentus priedo.
Už pirmą klasę mokama po 30 procentų, antrą – 20, trečią – 10 procentų.
Savivaldybės administracijos (kartu su seniūnijomis) struktūroje sausio 1 dieną buvo 289,25 pareigybės. Tarp jų – 135 valstybės tarnautojų ir trys – politinio asmeninio pasitikėjimo.
Buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis, per  2011 m. Savivaldybės administracijoje priskaičiuota beveik 5 mln. 240 tūkstančių litų darbo užmokesčio. Iš jų valstybės tarnautojams – 4 mln. 227 tūkstančiai litų.
Iš to skaičiaus 494 tūkstančiai litų sudarė priedas už kvalifikacines klases.
Savivaldybės administracijos 26 valstybės tarnautojai turi aukščiausią – pirmą kvalifikacinę klasę, 44 – antrą, 59 – trečią.

Penktadalis – labai gerai

Kasmet organizuojamas valstybės tarnautojų įvertinimas – puiki galimybė pasipildyti piniginę ar šoktelti karjeros laiptais. Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Aleksandra Lukošaitienė paaiškino, kad vertinimas „labai gerai“ suteikia teisę gauti aukštesnę kvalifikacinę klasę arba pareigas.
Pagrindiniai veiklos vertinimo kriterijai – tarnautojui nustatytų užduočių įvykdymo rezultatas bei tarnautojo kvalifikacija, kuri vertinama atsižvelgiant į lyderystę, žmogiškųjų išteklių, finansų, programų ir projektų valdymą, komunikaciją, strateginį mąstymą, analizę ir pagrindimą, gebėjimą atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.
Už praėjusiųjų metų tarnybinę veiklą buvo įvertinti 122 tarnautojai (vertinama tik to tarnautojo veikla, kuris tas pareigas eina ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus). Labai gerai buvo įvertinti 23, arba kas penktas valstybės tarnautojas.
Panaši buvo ir vadinamoji atestacija už 2010 metus. Tada labai gerai buvo įvertinti 26 valstybės tarnautojai. Tiesa, ne visi jie sulaukė aukščiausio savo tiesioginio vadovo ar komisijos vertinimo už 2011 metus, tačiau anksčiau įgyto priedo ar statuso – jau niekas nebeatims.
Pažeminti darbuotojui kvalifikacinę klasę arba pareiginę kategoriją galima tik tuo atveju, jei tarnautojas gauna nepatenkinamą vertinimą.
Praėjusiais metais visi tarnautojai pagal vertinimo rezultatus dirbo tik gerai arba labai gerai.
Po paskutinio vertinimo šiemet priedams už klases jau reikės 536,8 tūkst. litų, arba 43 tūkstančiais daugiau negu pernai. Skurdžiam biudžetui ir tokia suma turėtų būti pinigai.
„Buvo ir daugiau norinčiųjų gauti aukštesnes klases, tačiau suskaičiuota, kiek yra lėšų. Labiausiai buvo atsižvelgta į Turto valdymo, Viešųjų pirkimų, Statybos ir remonto skyrių darbuotojus, kuriems krūviai milžiniški“, – vertinimo rezultatus komentavo B. Kryžius.

Storės  23  tarnautojų  piniginės

Po itin palankaus vertinimo karjeros laipteliais šoktelėjo Michailas Norbutas. Buvęs vyriausiasis specialistas tapo Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėju.
Paaukštinta pareigomis Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Baltinienė – ji dabar  šio skyriaus vedėjo pavaduotoja. Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Viktorija Šimkienė pervesta į vyriausiosios specialistės pareigas.
Aukštesnės pareigos, padidinant pareigybės lygį ir kategoriją, suteiktos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotojai apskaitai Laisvidai Rekašienei, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniajai specialistei Rasai Vasiliauskienei, Vietinio ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei Ritai Kontrimienei, Statybos ir remonto skyriaus vyresniajai specialistei Editai Pilibaitienei, skyriaus vedėjo pavaduotojui Rymantui Štakonui.
Jų piniginės po vertinimo pastorės dviem šimtais ir daugiau litų.
Kitiems labai gerai įvertintiems valstybės tarnautojams dėl pasikeitusios kvalifikacijos klasės priedai taip pat didės. Gaunančiųjų aukščiausius priedus už pirmą klasę būrį papildė keturi valstybės tarnautojai: Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Romualdas Sakalauskas, Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Ligita Kinčinienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Odeta Ramanauskaitė ir Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roma Kenstavičienė.
Dar 9 valstybės tarnautojams suteikta antra, vienam – trečia klasė.

Priedai  už didelį  krūvį

Per šimtą Savivaldybės darbuotojų dirba pagal darbo sutartis, t. y. jie neturi valstybės tarnautojo statuso ir gauna „pliką“ atlyginimą, be jokio skatinimo už labai gerą darbą. Priedus jie gali gauti nebent už papildomus darbus, nesusijusius su pareiginiais nuostatais, t. y. už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.
„Tokia priemonė taikoma, kad nereikėtų priimti naujų žmonių. Ypatingas dėmesys, prioritetas skiriamas projektų vykdymui. Kai kurie darbuotojai dirba ir po darbo, savaitgaliais, darbo nešasi namo. Jiems ir mokami papildomi priedai. Tačiau tai mažai praktikuojama, tokius priedus gauna nedaug darbuotojų“, – „Santarvę“ patikino Savivaldybės administracijos direktorius B. Kryžius.
Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Lukošaitienė pridūrė, kad visus metus priedus prie atlyginimų gaus bene šeši Socialinės paramos skyriaus išmokų ir dar keletas specialistų, tačiau tam panaudotos tikslinės valstybės lėšos.
Kiti Savivaldybės specialistai tokiais priedais nudžiuginami tik už konkrečius darbus ir tik mėnesį du, ilgesnį laiką – labai retai.
Pavyzdžiui, iki birželio mėnesio 25 proc. priedas mokamas Turto valdymo skyriaus vyresniajai specialistei Astai Jonauskienei – už Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių pastatų administravimą ir nuolatinės priežiūros vykdymą.
Net keturiems Savivaldybės administracijos darbuotojams: Arūnui Knystautui, Vladui Gerikui, Stasiui Dainiui ir Stasiui Gargasui, buvo mokamas 20–30 proc. priedas už daugiabučių namų renovaciją. Vyriausioji specialistė Audronė Bertienė vasario mėnesį 35 proc. priedą užsitarnavo už darbą su projektu.
Vyriausiasis specialistas Rustamas Safar-Zadė 30 proc. priedą nuo kovo iki birželio gaus „už svarbių ir sudėtingų projektų koordinavimą, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą“.

Griežtai draudžiama santarvė.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Paskutiniai komentaraivisi komentarai

Tavo komentaras

*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Informuojame, kad parašius komentarą būtina įvesti saugos kodą, kuris pateikiamas ryškesnėmis raidėmis. santarvė.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Naujienos iš interneto

traffix.lt
Populiariausios paieškos frazės: avarija, Buy, Cheap, futbolas, gaisras, konkursas, krepšinis, nuomonė, nuomonės, Online, orai, Order, paroda, Pills, policija, Purchase, savaitės tema, Seda, Seimas, skaitytojo naujiena, smurtas, sveikata, vagystė, Viekšniai, šisbeitauskas. reklama, Mažeikiai, Mažeikių rajonas, mazeikiuose, santarve, mokinių registras, tatuiruotes, medaus kaina, mazeikiu darbo birza, auksinis usas, mažeikiuose, kalediniai papuosimai, mano sparnai, parkinsono liga, tattoo ant rankos, amandas paulauskas, vytautas lalasstorosios zarnos vezys, danieliaiskydliaukes vezys, filomena taunytė, logopedai, pieno tyrimai zemaitijos pienas, biodujos.