Verslo parodų idėja pakibo ore

Kol kas lieka neaiškus verslo parodos Mažeikių rajone likimas. Savivaldybės administracija ir Mažeikių verslininkų asociacija nesutaria, kas turėtų rūpintis lėšų paieška parodai organizuoti. „Atpirkimo ožiu“ norima padaryti Turizmo ir verslo informacijos centrą ir jo darbuotojus įpareigoti rašyti projektą.
Vicemeras bei Mažeikių verslininkų asociacijos prezidentas Kęstutis Bartkevičius įsitikinęs, kad Savivaldybė turėtų įsteigti papildomų etatų verslo klausimams kuruoti.
KAS RENGS PROJEKTĄ?
Mažeikių verslininkų asociacijos prezidentas K. Bartkevičius „Santarvei“ sakė, kad iki rugpjūčio mėnesio pabaigos asociacija turi parengti projektą „Bendradarbiavimas abipus sienos“.
Projekto pagrindas – trečioji verslo paroda.
Anot asociacijos prezidento, dabar aptariama koncepcija. Svarbiausia – nutarti, kas bus organizatoriai ir dalyviai. Jo nuomone, parodą turėtų organizuoti Telšių verslo inkubatorius bei Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras, kurio direktorių Pulgį Lumpicką vicemeras įpareigojo užsiimti šio klausimo sprendimu.
K. Bartkevičiui „Santarvė“ priminė, kad Verslininkų asociacija yra visuomeninė organizacija, neturinti Turizmo ir verslo informacijos centro akcijų, todėl išskyrus savo narius ji nieko įpareigoti negali. Asociacija pati privalo rašyti projektus ir ieškoti lėšų.
„Kadangi norime gauti pinigų iš Europos struktūrinių fondų, reikia kokybiškai parengti projektą. Tai gali padaryti centro darbuotojai. Apskritai mes surenkame pinigus, o ne Lumpickas. Jis tik padeda. Negi negali? Juk yra išlaikomas valstybės“, – teigė asociacijos prezidentas.
K. Bartkevičius akcentavo, kad praėjusių metų parodai Verslininkų asociacija ne tik gavo pinigų iš PHARE, bet pati ieškojo rėmėjų. Dėl to nedalyvaujantys asociacijos veikloje verslininkai neturėję mokėti už galimybę dalyvauti renginyje.
„Taigi asociacija parėmė visus Mažeikių verslininkus. Žinoma, kita tema – ar jie iš to turėjo kokios naudos. Šiaip daugelyje rajonų esančios verslininkų asociacijos taip pat organizuoja verslo forumus, tačiau jie yra komercinio pobūdžio. Už dalyvavimą verslininkai turi susimokėti. Neaišku, kaip mes darysime ateityje. Gali būti, kad ir pas mus teks mokėti“, – svarstė vicemeras.
K. Bartkevičius neneigė, kad iš dalies naudojasi tuo, jog yra vicemeras. Verslininkas priminė, kad jo pareigos yra visuomeninio pobūdžio, todėl atlyginimo negaunąs.
Vicemero nuomone, Savivaldybės „činovnikai“ gauna atlyginimus iš mokesčių mokėtojų pinigų, todėl turi rūpintis, kad į biudžetą būtų surinkta kuo daugiau lėšų.
„Juk pridėtinės vertės mokesčiai per mus ateina į rajoną! Taip, asociacija gali pradėti klubinę veiklą, užsidaryti savame rate ir daryti tik tai, kas mums naudinga. Apie ką galime kalbėti, jeigu valdžios struktūros neranda bendros kalbos su visuomene? Visi turime dirbti ranka rankon. Laimei, kad tas susvetimėjimas, buvęs prieš kelerius metus, po truputį dingsta“, – karščiavosi vicemeras.
Verslininkų asociacijos prezidentas įsitikinęs, kad Savivaldybės administracija turi įsteigti skyrių, kuris kuruotų verslo klausimus. Jo nuomone, rajonas turi ypač daug problemų, susijusių su verslu, todėl tokio skyriaus steigimas yra būtinas.
Beje, rajone yra net du neetatiniai vicemerai, kuruojantys verslo klausimus. Tai – K. Bartkevičius ir Kęstutis Slavinskas.

NORAI PRASILENKIA
SU DARBAIS

Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius „Santarvei“ sakė, kad K. Bartkevičius kreipėsi į Savivaldybę, kviesdamas kartu organizuoti verslo parodą. Tačiau nebuvo nurodyta nė vieno galimo lėšų šaltinio.
„Mes kol kas niekuo negalime padėti. Savivaldybė nepatemps parodos organizavimo, nes tam tikslui biudžete nėra numatyta pinigų“, – sakė B. Kryžius.
Savivaldybės administracijos direktorius atsisakė kalbėti apie buvusių dviejų verslo forumų naudą. Pasak jo, nebuvo padaryta apklausa ir nesiaiškinta, kokios naudos turėję rajono gyventojai. Pats direktorius girdėjęs, kad parodoje keletas sutarčių buvo sudaryta.
B. Kryžius atmetė galimybę Savivaldybėje papildomai įsteigti skyrių, kuris kuruotų verslą.
„Rajone yra pakankamai problemų, kurias privalo spręsti Savivaldybės darbuotojai. Tam yra vicemeras. Jis kuruoja šiuos reikalus“, – teigė administracijos direktorius.
Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorius P. Lumpickas sakė, kad yra pasiruošęs padėti Verslininkų asociacijai, tačiau vis dar neaišku, kur gauti pinigų. Direktoriaus nuomone, tuo klausimu labiau turėtų rūpintis pati asociacija ir jos vykdantysis direktorius Virginijus Raudonius.
„Verslininkų asociacija – aktyvi organizacija, siekianti įvykdyti numatytus darbus visokiais būdais. Rajone yra kelios asociacijos, tačiau tų kitų asociacijų norai daug kuklesni. Jos savaip supranta bendradarbiavimą. Mūsų centrui parodos organizavimas – papildomas vargas už tą patį atlyginimą. Tačiau kol kas mes geranoriškai padedame“, – atsargiai rinkdamas žodžius kalbėjo P. Lumpickas.
Jono STRAZDAUSKO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*