Spartins žemės grąžinimo procesą miestuose

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymams, leisiantiems užbaigti žemės grąžinimo procesą, tebesitęsiantį jau daugiau nei 25 metus. Nauja tvarka paspartins žemės grąžinimo procesą miestuose, nes būtent čia jis dar nėra baigtas – nuosavybės teisės atkurtos į 91,44 proc. prašymuose nurodyto žemės ploto, nuosavybės teises liko atkurti 6051 piliečiui į 3367 ha žemės. Sudėtingiausia situacija yra sostinėje – šiuo metu Vilniuje naujų žemės sklypų laukia 3076 piliečiai.

Kviesis piliečius

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1610, nustatyta tvarka, pagal kurią piliečiai, turintys teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, kviečiami rinktis suprojektuotų perduodamų neatlygintinai nuosavybėn naujų žemės sklypų miestuose ir projektuojamų natūra grąžinamų ar lygiaverčių turėtiesiems žemės sklypų vietas miestuose ir kaimo gyvenamosiose teritorijose.
Jeigu registruotu laišku pakviesti tokių piliečių nėra galimybių (jei jie yra mirę ir nežinomi jų įpėdiniai arba nežinoma gyvenamoji vieta), numatoma kviesti piliečius (jų įpėdinius) žiniasklaidos priemonėmis.

Yra naujovių

Nauja tai, kad piliečiai, nenurodantys (nepatikslinantys) vietovės, kurioje norėtų gauti žemės, miško sklypą ar vandens telkinį, turės ilgesnį terminą, per kurį galės pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui prašymą, kuriame nurodytų vietovę, kurioje pageidautų gauti lygiavertį turėtajam žemės, miško sklypą ar vandens telkinį. Dabar jis tam turės ne 10 darbo dienų, kaip buvo iki šiol, o 30 dienų.
Nustatyta visuose miestuose žemės sklypo, už kurį piliečiui kompensuojama pinigais, jeigu perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo jis negauna neatlygintinai nuosavybėn dėl laisvos žemės fondo žemės mieste trūkumo arba dėl to, kad tokio žemės sklypo jis pats nepasirinko, maksimalus dydis ir vertė, kuri kompensuojama už šį žemės sklypą.
Piniginės kompensacijos dydis bus apskaičiuojamas pagal LR Vyriausybės 1999 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. 1243 „Dėl žemės sklypo mieste, už kurį kompensuojama pinigais, vidutinės vertės nustatymo ir kompensacijos mokėjimo tvarkos“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*