Mažeikiškiai dalyvavo bažnyčioje surengtame labdaros vakare