Dienos horoskopas

Horoskopas vasario 23 d. (ketvirtadienis)

2012-02-22 08:39

Vasario dvidešimt trečioji, ketvirtadienis – 54-oji metų diena (ketvirtoji 8-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 312 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.24, leidžiasi 17.41. Dienos ilgumas – 10.17.
Antrąją jaunaties dieną Mėnulis teka 7.20, leidžiasi 19.53.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 22 d. (trečiadienis)

2012-02-21 08:34

Vasario 22-oji – Tarptautinė nusikaltimų aukų rėmimo diena. Gavėnios pradžia. Pelenų diena.
Pirmoji diena po Užgavėnių vadinama Pelenų diena. Šią dieną bažnyčiose būdavo šventinami pelenai, gauti sudeginus praėjusių metų verbas. Pelenai barstomi žmonėms ant galvų primenant krikščioniškąją tiesą: “iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi”. Nuo šios dienos prasideda gavėnios laikotarpis, kai negalima valgyti mėsos. Jis trunka iki pat Velykų.
Vaižgantas rašė: “Pelenija – nuobodžiausia visų metų diena. Bažnyčioje pelenai ir priminimai, jog visi, dulkėmis būdami, neužilgo vėl dulkėmis pavirsią; namie – vėl pelenai, nes bažnyčioje buvęs vyresnieji ir namo parsiveža pelenų tai skepetaitėje, tai skaros kertelėje, ir visus namie likusius dievobaimingai apibarsto”.
Kai kur pasirodydavo apsirėdęs senis su pelenų terbele. Jis buvo vadinamas Pelenium, Papelčium, vaikščiodavo po kaimus ir barstydavo pelenus.

Vasario dvidešimt antroji, trečiadienis – 53-ioji metų diena (trečioji 8-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 313 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.26, leidžiasi 17.39. Dienos ilgumas – 10.13.
Pirmąją jaunaties dieną Mėnulis teka 7.04, leidžiasi 18.44.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 21 d. (antradienis)

2012-02-20 08:41

Vasario 21-oji – Užgavėnės.
Užgavėnės švenčiamos likus 7 savaitėms iki Velykų. Šis laikotarpis būna nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos. Šventės ištakos pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai susietos su krikščionybe. Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kristaus prisikėlimo). Šiuo laikotarpiu skatinama pasninkauti, gedėti iki Kristaus prisikėlimo šventės.

Vasario dvidešimt pirmoji, antradienis – 52-oji metų diena (antroji 8-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 315 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.29, leidžiasi 17.37. Dienos ilgumas – 10.08.
Aštuntąją delčios dieną Mėnulis teka 6.47, leidžiasi 17.30.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 20 d. (pirmadienis)

2012-02-20 08:39

Vasario dvidešimtoji, pirmadienis – 51-oji metų diena (pirmoji 8-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 315 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.31, leidžiasi 17.35. Dienos ilgumas – 10.04.
Septintąją delčios dieną Mėnulis teka 6.26, leidžiasi 16.14.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 19 d. (sekmadienis)

2012-02-17 09:33

Vasario devynioliktoji, sekmadienis – 50-oji metų diena (paskutinė 7-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 316 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.33, leidžiasi 17.33. Dienos ilgumas – 10.00.
Šeštąją delčios dieną Mėnulis teka 6.01, leidžiasi 14.57.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 18 d. (šeštadienis)

2012-02-17 09:31

Vasario aštuonioliktoji, šeštadienis – 49-oji metų diena (šeštoji 7-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 317 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.35, leidžiasi 17.31. Dienos ilgumas – 9.56.
Penktąją delčios dieną Mėnulis teka 5.29, leidžiasi 13.41.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 17 d. (penktadienis)

2012-02-17 08:38

Vasario septynioliktoji, penktadienis – 48-oji metų diena (penktoji 7-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 318 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.38, leidžiasi 17.29. Dienos ilgumas – 9.51.
Ketvirtąją delčios dieną Mėnulis teka 4.47, leidžiasi 12.28.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 16 d. (ketvirtadienis)

2012-02-14 08:35

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

1918 metų vasario 16 dieną dvidešimties narių Lietuvos Taryba pasirašė Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Jame teigiama, kad Lietuvos Taryba “skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.” Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26. Šiuo metu čia veikia Signatarų namų muziejus – Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas.
Vasario 16-osios akto tekstą pasirašė 20 Tarybos narių.

Vasario šešioliktoji, ketvirtadienis – 47-oji metų diena (ketvirtoji 7-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 319 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.40, leidžiasi 17.27. Dienos ilgumas – 9.47.
Trečiąją delčios dieną Mėnulis teka 3.52, leidžiasi 11.24.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 15 d. (trečiadienis)

2012-02-14 08:32

Vasario penkioliktoji, trečiadienis – 46-oji metų diena (trečioji 7-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 320 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.42, leidžiasi 17.25. Dienos ilgumas – 9.43.
Antrąją delčios dieną Mėnulis teka 2.44, leidžiasi 10.32.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 14 d. (antradienis)

2012-02-13 09:19

Vasario 14-oji – šv. Valentino – Įsimylėjusiųjų diena. Dabartinį įsimylėjusiųjų ir jaunimo globėjo vaidmenį šv. Valentinas įgavo renesanso pradžioje, kai vėl pradėta domėtis senovės kultūra.

Senovės Romoje vasario 14 dieną buvo garbinama deivė Junona, sutuoktinių ir šeimos globėja, tą dieną moterims buvo dovanojama gėlių. Nuo XIV amžiaus šios funkcijos atiteko šv. Valentinui, o vasario 14-oji tapo Įsimylėjusiųjų ir jaunimo diena.
Ternio vyskupas Valentinas imperatoriaus Klaudijaus įsakymu buvo nužudytas Romoje 268 ar 273 metų vasario 14 dieną, bet jo palaikai buvo pervežti į gimtąjį miestą Italijos Ternio mieste Umbrijos srityje ir ant jo kapo pastatyta bazilika.

Vasario keturioliktoji, antradienis – 45-oji metų diena (antroji 7-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 321 diena.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.44, leidžiasi 17.23. Dienos ilgumas – 9.39.
Pirmąją delčios dieną Mėnulis teka 1.27, leidžiasi 9.51.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 13 d. (pirmadienis)

2012-02-13 09:17

Vasario tryliktoji, pirmadienis – 44-oji metų diena (pirmoji 7-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 322 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.46, leidžiasi 17.21. Dienos ilgumas – 9.35.
Septintąją pilnaties dieną Mėnulis teka 0.04, leidžiasi 9.19.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 12 d. (sekmadienis)

2012-02-10 09:12

Vasario dvyliktoji, sekmadienis – 43-ioji metų diena (paskutinė 6-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 323 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.48, leidžiasi 17.19. Dienos ilgumas – 9.31.
Šeštąją pilnaties dieną Mėnulis teka 0.04, leidžiasi 8.54.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 11 d. (šeštadienis)

2012-02-10 09:10

Vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių diena. Ji minima tą pačią dieną, kai Bažnyčia mini ligonių globėjos Lurdo Mergelės Marijos dieną. 1992 m. ligonių dieną įvedė popiežius Jonas Paulius II. Ji buvo švenčiama Lurde, ten, kur XIX amžiaus pabaigoje apsireiškė Mergelė Marija.

Vasario vienuoliktoji, šeštadienis – 42-oji metų diena (šeštoji 6-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 324 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.50, leidžiasi 17.16. Dienos ilgumas – 9.26.
Penktąją pilnaties dieną Mėnulis teka 22.39, leidžiasi 8.32.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 10 d. (penktadienis)

2012-02-09 08:58

Vasario dešimtoji, penktadienis – 41-oji metų diena (penktoji 6-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 325 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.53, leidžiasi 17.14. Dienos ilgumas – 9.21.
Ketvirtąją pilnaties dieną Mėnulis teka 21.14, leidžiasi 8.13.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 9 d. (ketvirtadienis)

2012-02-08 10:15

Vasario devintoji, ketvirtadienis, 40-oji metų diena (ketvirtoji 6-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 326 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.55, leidžiasi 17.12. Dienos ilgumas – 9.17.
Trečiąją pilnaties dieną Mėnulis teka 19.49, leidžiasi 7.55.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 8 d. (trečiadienis)

2012-02-07 09:06

Vasario aštuntoji, trečiadienis, 39-oji metų diena (trečioji 6-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 327 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.57, leidžiasi 17.10. Dienos ilgumas – 9.13.
Antrąją pilnaties dieną Mėnulis teka 18.26, leidžiasi 7.35.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 7 d. (antradienis)

2012-02-06 10:48

Vasario septintoji, antradienis – 38-oji metų diena (antroji 6-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 328 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.58, leidžiasi 17.08. Dienos ilgumas – 9.10.
Pirmąją pilnaties dieną Mėnulis teka 17.03, leidžiasi 7.14.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 6 d. (pirmadienis)

2012-02-06 08:34

Vasario šeštoji, pirmadienis – 37-oji metų diena (pirmoji 6-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 329 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 8.00, leidžiasi 17.06. Dienos ilgumas – 9.06.
Paskutiniąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 15.43, leidžiasi 6.48.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 5 d. (sekmadienis)

2012-02-03 09:11

Vasario penktoji – šv. Agota. Duonos diena. Gabijos diena.

Vasario 5-ąją nuo seno lietuviai garbino ugnies deivę Gabiją ir kasdieninį maistą – duoną. Šią dieną buvo kepama duona, atliekamos aukojimo apeigos Žemynai ir Žemėpačiui. Tikėta, kad apeigose pašventinta duona pagelbsti kilus gaisrui, saugo nuo ligų.
Atėjus krikščionybei senoji lietuvių šventė sutapatinta su šv. Agotos varduvėmis. Šv. Agota – III a. krikščionė, kankinta ugnimi. Ji laikoma ugnies globėja, gelbėtoja nuo gaisro.
Šv. Agotos dieną žmonės skuba į bažnyčią, norėdami parsinešti namo pašventintos duonelės, kuri turi saugoti pastatus nuo gaisrų. Duona būdavo užkišama palubėje, neužmirštama jos padėti ir į statomo namo kertę, pamatus. Nuo seno Lietuvoje išlikęs paprotys gaisro metu Agotos duonelės įmesti ir į ugnį, kad ugnis neišplistų ir visko aplinkui nesunaikintų.

Vasario penktoji, sekmadienis – 36-oji metų diena (paskutinė 5-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 330 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 8.02, leidžiasi 17.04. Dienos ilgumas – 9.02.
Šeštąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 14.28, leidžiasi 6.16.
Saulė Vandenio ženkle.

Horoskopas vasario 4 d. (šeštadienis)

2012-02-03 09:08

Vasario ketvirtoji, šeštadienis – 35-oji metų diena (šeštoji 5-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 331 diena.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 8.04, leidžiasi 17.02. Dienos ilgumas – 8.58.
Penktąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 13.19, leidžiasi 5.37.
Saulė Vandenio ženkle.

Populiariausios paieškos frazės: avarija, Buy, Cheap, futbolas, gaisras, konkursas, krepšinis, nuomonė, nuomonės, Online, orai, Order, paroda, Pills, policija, Purchase, savaitės tema, Seda, Seimas, skaitytojo naujiena, smurtas, sveikata, vagystė, Viekšniai, šisbeitauskas. reklama, Mažeikiai, Mažeikių rajonas, mazeikiuose, santarve, mokinių registras, tatuiruotes, medaus kaina, mazeikiu darbo birza, auksinis usas, mažeikiuose, kalediniai papuosimai, mano sparnai, parkinsono liga, tattoo ant rankos, amandas paulauskas, vytautas lalasstorosios zarnos vezys, danieliaiskydliaukes vezys, filomena taunytė, logopedai, pieno tyrimai zemaitijos pienas, biodujos.