Reklama

Dienos horoskopas

Horoskopas kovo 7 d. (trečiadienis)

2012-03-06 08:40

Kovo septintoji, trečiadienis – 67-oji metų diena (trečioji 10-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 299 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 6.53, leidžiasi 18.08. Dienos ilgumas – 11.15.
Paskutiniąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 17.21, leidžiasi 5.57.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas kovo 6 d. (antradienis)

2012-03-05 08:50

Kovo šeštoji, antradienis – 66-oji metų diena (antroji 10-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 300 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 6.56, leidžiasi 18.06. Dienos ilgumas – 11.10.
Šeštąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 15.57, leidžiasi 5.36.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas kovo 5 d. (pirmadienis)

2012-03-05 08:40

Kovo penktoji, pirmadienis – 65-oji metų diena (pirmoji 10-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 301 diena.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 6.58, leidžiasi 18.04. Dienos ilgumas – 11.06.
Penktąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 14.36, leidžiasi 5.13.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas kovo 4 d. (sekmadienis)

2012-03-02 09:28

Kovo ketvirtoji – Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena.
Vienintelis lietuvių šventasis – Kazimieras gimė 1458 m. spalio 3 d. Krokuvoje, karaliaus šeimoje, pratęsdamas garbingą Gediminaičių dinastiją. Jo tėvas buvo Lietuvos ir Lenkijos karalius Kazimieras, senelis – Jogaila, prosenelis – Algirdas. Būdamas 17 metų karalaitis Kazimieras pirmą kartą atvyko į Vilnių ir iš karto pamilo šį miestą bei jo žmones. Būdamas 21-erių jis jau atvyko į Vilnių tvarkyti tėvo patikėtų karališkų reikalų.
Užaugęs karaliaus rūmuose Kazimieras visiškai nesižavėjo spindinčia prabanga, žemiškomis linksmybėmis. Svarbiausia karalaičiui Kazimierui buvo ištikimybė Dievui, malda ir pagalba vargšams.
Karalaitis Kazimieras mirė 1484 m. kovo 4 d. Gardino pilyje. Palaidotas Vilniaus katedroje.
1521 metais popiežius Leonas X paskelbė karalaitį Kazimierą šventuoju, dar po kelerių metų šv. Kazimieras paskelbtas Lietuvos dangiškuoju globėju.
Kovo ketvirtoji, sekmadienis – 64-oji metų diena (paskutinė 9-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 302 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.00, leidžiasi 18.02. Dienos ilgumas – 11.02.
Ketvirtąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 13.19, leidžiasi 4.44.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas kovo 3 d. (šeštadienis)

2012-03-02 09:26

Kovo 3-ioji – Tarptautinė rašytojų diena.

Kovo trečioji – šeštadienis, 63-ioji metų diena (šeštoji 9-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 303 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.03, leidžiasi 18.00. Dienos ilgumas – 10.57.
Trečiąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 12.08, leidžiasi 4.09.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas kovo 2 d. (penktadienis)

2012-03-01 09:18

Kovo antroji, penktadienis – 62-oji metų diena (penktoji 9-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 304 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.05, leidžiasi 17.58. Dienos ilgumas – 10.53.
Antrąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 11.06, leidžiasi 3.26.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas kovo 1 d. (ketvirtadienis)

2012-02-29 12:46

Kovo pirmoji, ketvirtadienis – 61-oji metų diena (ketvirtoji 9-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 305 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.08, leidžiasi 17.56. Dienos ilgumas – 10.48.
Pirmąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 10.14, leidžiasi 2.35.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 29 d. (trečiadienis)

2012-02-28 08:54

Vasario dvidešimt devintoji, trečiadienis – 60-oji metų diena (trečioji 9-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 306 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.10, leidžiasi 17.54. Dienos ilgumas – 10.44.
Aštuntąją jaunaties dieną Mėnulis teka 9.32, leidžiasi 1.37.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 28 d. (antradienis)

2012-02-27 08:40

Vasario dvidešimt aštuntoji, antradienis – 59-oji metų diena (antroji 9-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 307 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.12, leidžiasi 17.51. Dienos ilgumas – 10.39.
Septintąją jaunaties dieną Mėnulis teka 8.59, leidžiasi 0.33.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 27 d. (pirmadienis)

2012-02-27 08:38

Vasario dvidešimt septintoji, pirmadienis – 58-oji metų diena (pirmoji 9-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 308 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.15, leidžiasi 17.49. Dienos ilgumas – 10.34.
Šeštąją jaunaties dieną Mėnulis teka 8.32, leidžiasi po vidurnakčio.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 26 d. (sekmadienis)

2012-02-24 11:31

Vasario dvidešimt šeštoji, sekmadienis – 57-oji metų diena (paskutinė 8-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 309 dienos.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.17, leidžiasi 17.47. Dienos ilgumas – 10.30.
Penktąją jaunaties dieną Mėnulis teka 8.11, leidžiasi 23.26.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 25 d. (šeštadienis)

2012-02-24 11:29

Vasario dvidešimt penktoji, šeštadienis – 56-oji metų diena (priešpaskutinė 8-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 310 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.20, leidžiasi 17.45. Dienos ilgumas – 10.25.
Ketvirtąją jaunaties dieną Mėnulis teka 7.52, leidžiasi 22.17.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 24 d. (penktadienis)

2012-02-23 08:47

Vasario 24-oji – Estijos nepriklausomybės diena. Šv. Motiejus. Vieversio diena.
Vieversys – pavasario pranašas. Tai vienas iš pirmųjų paukščių, pavasarį grįžtančių į Lietuvą iš šiltųjų kraštų. Senoliai manė, kad jei šis giesmininkas parskrenda anksčiau nei vasario 24 d., dar ilgokai bus šalta. Jei vieversys atskrenda vėliau ar vasario 24 d., – pavasaris bus ankstyvas.
Atėjus krikščionybei su šia švente sutapatinta šv. Motiejaus diena. Rašoma, kad šv. Motiejus buvo apaštalas, paskirtas į Judo Iskarijoto vietą. Jis krikštijo pagonis, gebėjo gydyti ligonis. Žmonės jį užmušę dėl jo pamokslų.

Vasario dvidešimt ketvirtoji, penktadienis – 55-oji metų diena (penktoji 8-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 310 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.22, leidžiasi 17.43. Dienos ilgumas – 10.21.
Trečiąją jaunaties dieną Mėnulis teka 7.36, leidžiasi 21.07.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 23 d. (ketvirtadienis)

2012-02-22 08:39

Vasario dvidešimt trečioji, ketvirtadienis – 54-oji metų diena (ketvirtoji 8-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 312 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.24, leidžiasi 17.41. Dienos ilgumas – 10.17.
Antrąją jaunaties dieną Mėnulis teka 7.20, leidžiasi 19.53.
Saulė Žuvų ženkle.

Horoskopas vasario 22 d. (trečiadienis)

2012-02-21 08:34

Vasario 22-oji – Tarptautinė nusikaltimų aukų rėmimo diena. Gavėnios pradžia. Pelenų diena.
Pirmoji diena po Užgavėnių vadinama Pelenų diena. Šią dieną bažnyčiose būdavo šventinami pelenai, gauti sudeginus praėjusių metų verbas. Pelenai barstomi žmonėms ant galvų primenant krikščioniškąją tiesą: “iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi”. Nuo šios dienos prasideda gavėnios laikotarpis, kai negalima valgyti mėsos. Jis trunka iki pat Velykų.
Vaižgantas rašė: “Pelenija – nuobodžiausia visų metų diena. Bažnyčioje pelenai ir priminimai, jog visi, dulkėmis būdami, neužilgo vėl dulkėmis pavirsią; namie – vėl pelenai, nes bažnyčioje buvęs vyresnieji ir namo parsiveža pelenų tai skepetaitėje, tai skaros kertelėje, ir visus namie likusius dievobaimingai apibarsto”.
Kai kur pasirodydavo apsirėdęs senis su pelenų terbele. Jis buvo vadinamas Pelenium, Papelčium, vaikščiodavo po kaimus ir barstydavo pelenus.

Vasario dvidešimt antroji, trečiadienis – 53-ioji metų diena (trečioji 8-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 313 dienų.

Dangaus kūnai:
Saulė šiandien teka 7.26, leidžiasi 17.39. Dienos ilgumas – 10.13.
Pirmąją jaunaties dieną Mėnulis teka 7.04, leidžiasi 18.44.
Saulė Žuvų ženkle.

Populiariausios paieškos frazės: avarija, Buy, Cheap, futbolas, gaisras, krepšinis, nuomonė, nuomonės, Online, orai, Order, paroda, Pills, policija, Purchase, savaitės tema, Seda, Seimas, skaitytojo naujiena, smurtas, sodininko skiltis, sveikata, vagystė, Viekšniai, šisbeitauskas. reklama, Mažeikiai, Mažeikių rajonas, mazeikiuose, santarve, mokinių registras, tatuiruotes, medaus kaina, mazeikiu darbo birza, auksinis usas, mažeikiuose, kalediniai papuosimai, mano sparnai, parkinsono liga, tattoo ant rankos, amandas paulauskas, vytautas lalasstorosios zarnos vezys, danieliaiskydliaukes vezys, filomena taunytė, logopedai, pieno tyrimai zemaitijos pienas, biodujos.