Bibliotekoje – renginiai sausio įvykiams atminti

Snieginos Chriščinavičienės nuotr.

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių miesto filiale antradienį pristatyta nuotraukų paroda „Mylėti ir ginti savo Tėvynę – šventa pareiga“. Teofilis Januškevičius, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Mažeikių filialo (Viekšniuose) pirmininkas, parodai pristatė savo darytas nuotraukas, vaizduojančias 1991 m. sausio įvykius.
Į biblioteką atėjusiems moksleiviams T. Januškevičius išsamiai papasakojo apie įvykius, kurie vyko 1991 metais Vilniuje. Taip pat rodė jiems savo nuotraukas ir jas komentavo.
Kitą dieną renginys šia tema buvo skirtas Mažeikių TAU universiteto Viekšnių skyriaus studentams (skyriaus vadovė – Daktaro Antano Biržiškos sveikatos namų direktorė Aušrelė Jadvyga Gurauskaitė).
Skaitydama savo eiles apie meilę Tėvynei, vakarą pradėjo tautodailininkė-poetė. Vėliau Eleonoros Buivydaitės eiles apie Lietuvą skaitė Daktaro Antano Biržiškos sveikatos namų gydytoja Diana Beišinienė.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Mažeikių filialo (Viekšniuose) pirmininkas Teofilis Januškevičius taip pat skaitė savo eilėraščius, kuriuose atsispindi sunkumai, išgyventi tremtyje. Taip pat kai kurie eilėraščiai liudijo sausio 13-osios įvykius, primindami iškovotos laisvės istoriją ir kainą. Užbaigęs poetinį pasisakymą, Teofilis demonstravo dokumentinę medžiagą „Nesulaužyti kryžiai“ apie Tauro apygardos, Žalgirio rinktinės partizaną, Vyčio Kryžiaus Ordino kavalierių, dimisijos majorą Juozą Armonaitį-Triupą ir jo bendražygius.
Po medžiagos peržiūros žodį tarė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, politinis bei visuomenės veikėjas Klemas Inta.

Sniegina CHRIŠČINAVIČIENĖ
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių miesto filialo bibliotekininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*