- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

Čia skleidžiasi vaiko sielos grožis

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos darbuotojų kolektyvas. Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla švenčia darbo 60-metį

Ar dažnai susimąstome, kokia yra ateinančiojo į žemę žmogaus paskirtis? O ji labai paprasta, bet kilni – kurti savo ir kitų gyvenimą geresnį ir gražesnį. Kiekvienas žmogus yra apdovanotas neišsenkančiomis kūrybinėmis galiomis ir jas pažadinti bei atverti yra Mokytojo pareiga.
Vaiko siela iš prigimties yra atverta grožiui ir gėriui, gal todėl jis taip noriai pats, draugų ar tėvų palydimas, tarp daugelio takų, vedančių į meno pasaulį, suranda taką ir į Muzikos mokyklą, kur su muzika, dainomis ir teatru skleidžiasi jo sielos grožis.

Plačios galimybės mokyti ir mokytis

Prabėgusius 60 muzikos mokyklos kūrybinės veiklos metų galima palyginti su šešiasdešimčia nuostabių teatralizuotų muzikinių pasakų, kurių kiekviena labai kantriai ir su didele meile buvo kuriama ištisus metus, o šių pasakų herojai buvo ir yra mokyklos mokiniai ir mokytojai. Malonu pažymėti, kad beržų taku į Mažeikių muzikos mokyklą bei Sedos, Židikų ir Laižuvos skyrius kasdien skuba 533 jaunieji muzikos, dainos ir teatrinio meno mylėtojai, kuriuos su meile ir dėmesiu pasitinka 55 aukštos kvalifikacijos pedagogai. 22 iš jų – buvę mokyklos mokiniai. Parengtos devynios ugdymo programos suteikia rajono gyventojams plačią pasiūlą bei galimybę rinktis.
Mokyklos prioritetai – gera mokymo proceso kokybė, leidžianti kūrybinio proceso metu atsiskleisti vaikų meninei prigimčiai, garantuojanti ugdymo proceso tęstinumą aukštesnėse muzikinio bei teatrinio ugdymo įstaigose, suteikianti galimybę aktyvinti bei paveikti miesto ir rajono kultūrinį gyvenimą, reprezentuoti jį šalyje bei užsienio šalyse.
Mokykla nuosekliai įgyvendina savo strateginiame plane iškeltą tikslą – būti vienu iš Žemaitijos regiono  muzikos ir meno mokyklų metodinių centrų, reguliariai organizuodama seminarus-praktinius užsiėmimus Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų mokytojams, kuriuos veda žinomi Lietuvos ir užsienio pedagogai.
Jau 35-erius  metus reguliariai muzikos mokykloje organizuojami Lietuvos ir užsienio profesionalių atlikėjų koncertai, vadinami Didžiosiomis muzikos pamokomis. Mokiniai ir mokytojai turi išskirtinę galimybę lankytis Mažeikių tarptautinio meno festivalio koncertuose.

Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Mokyklos istorija – čia dirbę ir dirbantys žmonės

Mokyklos pradžia buvo 1955 metų  rugsėjo 8 dieną, kai dar nedideliame ir atokiame Mažeikių mieste, Respublikos gatvės name Nr. 20, buvo atidaryta vaikų muzikos mokykla. Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas Edmundas Dačka, kuris mokyklai vadovavo 25-erius metus. Pirmieji pakviesti mokytojai: V. Olberkis (trimitas ir akordeonas) ir E. Riskinaitė (pianistė) , o po metų – ir smuikininkas A. Liolys.
Po dvejų metų mokyklai paskiriamos erdvesnės patalpos Vydūno gatvėje Nr. 7. Direktoriaus pavaduotoja rūpestingai dirbo Dalia Nemanienė. Nuo 1964 m. mokyklos kolektyvai dalyvauja visose rajoninėse ir regioninėse bei Lietuvos dainų šventėse Vilniuje.
1980 m. man buvo suteikta garbė vadovauti šiam puikiam kolektyvui ir organizuoti mokyklos 25-mečio paminėjimo koncertą. 1983 m. prie muzikos mokyklos atidaryti dailės ir choreografijos skyriai, o 1989 bei 1993 m. duris atvėrė atskiros mokyklos, kurioms sėkmingai vadovauja buvę mūsų mokyklos skyrių vedėjai Zenonas Steponavičius ir Jolanta Tendienė. Nuoširdi kūrybinė draugystė su šių mokyklų bendruomenėmis tęsiasi iki šių dienų. Dailės mokyklos mokinių parodos visada puošia mūsų mokyklą.
Mažeikiai turi labai senas teatrinio meno tradicijas, todėl nuo 1986 m. prie muzikos mokyklos buvo atidarytas vaikų teatrinis skyrius, kuriam labai kūrybingai vadovauja Daiva Skaringienė. Tais pačiais metais Sedoje ir Židikuose buvo atidaryti muzikos mokyklos skyriai, kuriems sėkmingai vadovauja metodinių grupių pirmininkės Lina Rupšienė ir Edita Jedinkienė. Šiandien tai ryškūs kultūros židiniai  rajone.
Mūsų mokykla tuo metu buvo vienintelė šalyje, po vienu stogu jungianti keturias meno šakas: muziką, dailę, šokį ir teatrą. Mokinių skaičius išaugo iki 630.
Nepamirštamas liko 1985 m. gruodžio 7 dieną vykęs mokyklos 30-mečio koncertas, į kurį atvyko mūsų garbūs kraštiečiai –  profesoriai Konradas Kaveckas ir Vytautas Klova. Pastarasis kartu su žmona Jūrate Kloviene dalyvavo net trijose mokyklos jubiliejinėse šventėse.
1989–1992 m. vyko mokyklos kapitalinis remontas. Laikinai teko dirbti šešiose skirtingose miesto vietose. Nepaisant to, vaikų liaudies šokių kolektyvas „Kauškutis“, kuriam vadovauja J. Tendienė, du kartus (1989 m. ir 1992 m.) koncertavo Walcz mieste Lenkijoje. 1990 m. muzikos skyrių jungtinį koncertą surengėme Pilos F. Šopeno muzikos mokykloje Lenkijoje. 1992 m. akordeonininkų orkestras, vadovaujamas Algimanto Znotino, sėkmingai koncertavo Diulmeno ir Datelno miestuose Vokietijoje. Sėkmingi pasirodymai užsienyje paskatino 2001 m. chorinio dainavimo mergaičių chorą „Daina“ (vadovė Janina Grušienė, koncertmeisterė Inga Grušaitė) išvykti koncertinėn kelionėn į Mindeną Vokietijoje, o 2003 m. jaunių chorą „Vaivorykštė“ (vadovė Dalia Olberkienė, koncertmeisterė I. Grušaitė) – koncertuoti Italijoje bei Vatikane.
1996 m. rugsėjį Laižuvos A. Vienažindžio aštuonmetėje mokykloje buvo atidarytas muzikos mokyklos skyrius, gražiai tęsiantis kunigo ir poeto muzikinio ugdymo tradicijas bei suaktyvinęs šio atokaus regiono kultūrinį gyvenimą. Šiandien jam vadovauja Justina Mišeikienė. Tai didelis mokyklos direktoriaus Antano Vasiliausko nuopelnas.
Jau daugiau kaip 20 metų mokyklos buvusių teorijos ir chorinio dainavimo dalykų metodinių grupių pirmininkių (šiuo metu – Sonata Lingytė) ir mokytojų iniciatyva bei mokinių pageidavimu mokykloje organizuojamos baigiamųjų klasių teorinės-kūrybinės viktorinos „Garsų žaismas“, kurios motyvuoja geriau pasiruošti solfedžio baigiamiesiems egzaminams, be to, tai yra populiariausias tradicinis edukacinis renginys mokykloje.
Mokyklos gyvenimas neįsivaizduojamas be teatralizuotų koncertų lopšeliuose-darželiuose, bendrojo lavinimo mokyklose ir malonių „Sugrįžimų“ koncertų, kuriuos kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Trimailovienė, o už jų organizavimą bei programos parengimą atsakinga renginių organizatorė Jolanta Dobravolskienė. „Sugrįžimai“ – tai mūsų mokyklos buvusių mokinių, pasirinkusių muzikos specialybę, kasmetiniai koncertai mokyklos bendruomenei.

Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Iššūkių, atradimų ir pergalių metai

Pastarieji 15 metų mokyklos bendruomenei buvo naujų iššūkių bei prasmingų atradimų laikotarpis. Finansinės krizės pasaulyje, Lietuvoje, taip pat ir mūsų rajone privertė pamąstyti, kaip išgyventi reformuojamos švietimo sistemos laikotarpiu, neprarandant aktyvios kūrybinės pozicijos. Gyvenimo realybė padiktavo sukurti devynias naujas ugdymo programas vaikams ir suaugusiesiems. Atidarėme jaunimo labai mėgstamas gitaros, mušamųjų bei sintezatoriaus klases. Didelio populiarumo susilaukė ankstyvojo muzikinio-meninio ugdymo programos 3–4 ir 5–6 metų vaikams, su kuriais kūrybingai dirba mokytojos S. Lingytė ir Julė Draudikienė.
2010–2012 m. mokykla kartu su Šiaulių ir Daugpilio universitetais vykdė bendrą Latvijos ir Lietuvos projektą ,,Kamerinės muzikos sklaida tarp jaunimo abipus sienos – PRELUDIJA“, kuriame dalyvavo akordeonininkų, smuikininkų, fleitininkių, koncertinių kanklių bei saksofonininkų ansambliai. Išleista kompaktinė plokštelė bei įsigyti du smuikai, saksofonas ir bosinis akordeonas. Projektą kuravo direktoriaus pavaduotoja J. Trimailovienė.

Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Akordeono specialybės renesansas

Pastarąjį penkmetį pastebimas gražus akordeono dalyko veiklos renesansas. Nuo 2010 m. akordeonininkų orkestrui ir ansambliui pradėjus vadovauti mokytojai J. Trimailovienei, išaugo jų atlikimo meninis lygis, parenkamas mokiniams ir klausytojams įdomus repertuaras. Šios pedagogės ir akordeono dalyko mokytojų iniciatyva suorganizuoti keturi akordeono muzikos festivaliai „Lai skamba lietuviškos melodijos“. 2012 m. orkestras dalyvavo moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“,  jam yra suteikta III meninio pajėgumo kategorija.

Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Mokytojų Vaidos Mikalauskienės, Dainoros Petrikienės ir Rimanto Mikalausko paruošti mokiniai sėkmingai pasirodo respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, laimi aukščiausius apdovanojimus bei GRAND PRIX. V. Mikalauskienės iniciatyva mokykloje praėjusį penktadienį vyko VI akordeonų festivalis „TUTTI“. Akordeono dalyko mokiniams sėkmingi buvo šių metų konkursai: Jonas Vozbutas (mokytoja V. Mikalauskienė) pelnė pirmąsias vietas respublikiniame ir tarptautiniame konkurse Vilniuje, Rosita Reivytytė (mokytoja D. Petrikienė, koncertmeisterė Lolita Saparienė) respublikiniame konkurse laimėjo II vietą, o Aleksandras Godelis (mokytoja D. Petrikienė) tapo diplomantu. Nuo 2012 m. darbą su akordeonininkų orkestru bei vyresniųjų klasių ansambliu tęsia mokytojas metodininkas R. Mikalauskas, jo parinktų kūrinių aranžuotes puikiai įvertina mokiniai ir klausytojai. Pedagogas atsakingai atlieka metodinės grupės pirmininko darbą, aktyviai dalyvauja mokyklos koncertinėje veikloje.

Pianistų idėjos ir laimėjimai

Nuo 2005-ųjų fortepijono dalyko mokytojos metodininkės Danutės Pocienės iniciatyva organizuoti penki Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų festivaliai-konkursai „Lietuviškos muzikos labirintais“. 2015 m. vasarį  įvykusio V festivalio-konkurso laureatais tapo 11 mūsų mokyklos pianistų.
Kiekvienais metais fortepijono metodinės grupės pirmininkė I. Grušaitė organizuoja visų dalykų mokinių jungtinį edukacinį koncertą „Šventinė dvaro muzika“, kurio idėja yra sudaryti mokiniams galimybę koncertuoti dvarų koncertų salėse, geriau pažinti dvarų kultūrą, jų istoriją bei geografiją. Jau aplankyti Plungės M. Oginskio, Kretingos grafo Tiškevičiaus, Rietavo M. K. Oginskio, Mažeikių Renavo bei Dautarų dvarai. Sėkmingai pianistai pasirodo nacionaliniame B. Dvariono bei tarptautiniuose jaunųjų pianistų konkursuose. 2012 m. Jonas Šopa (mokytoja D. Pocienė) Novopolocko mieste (Baltarusijoje) vykusiame tarptautiniame pianistų konkurse „MUZYČNAJA LILĖJA“ tapo diplomantu.
2014 m. Dovilė Vaizgielaitė (mokytoja I. Grušaitė) ir J. Šopa (mokytoja D. Pocienė) nacionaliniame Balio Dvariono konkurse tapo laureatais, o Roberta Vaitelavičiūtė (mokytoja D. Pocienė) – diplomante. D. Pocienės paruoštas sesučių Kristinos ir Sigitos Ramaškaičių duetas tapo respublikinių konkursų laureatu, o J. Šopos ir R. Vaitelavičiūtės – respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatas, laimėjęs GRAND PRIX. Tarptautiniame konkurse ,,Muzikinės akimirkos“ Utenoje bei fortepijoninių ansamblių konkurso ,,Muzika sujungia mus“ Plungėje laureatais tapo mokytojos I. Grušaitės klasės mokiniai Beatričė Virkutytė ir Neilas Balčiūnas, o Monikos Kaminskaitės ir Justo Adomo Lukoševičiaus duetas TU2 (mokytojos V. Antanavičienė ir I. Grušaitė) pelnė specialų prizą.

Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Smuikininkai ir kanklininkai

Smuikininkių ansamblis (vadovė Indrė  Jokopienė) jau dešimt metų dalyvauja M. Oginskio festivalyje „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“ Plungėje, groja jungtiniame Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų orkestre. Smuikininkės solistės Simona Trimailovaitė, Greta Cydzikaitė, Eglė Stončiūtė sėkmingai pasirodė koncerte su Šiaulių kameriniu orkestru.
Didelę pažangą daro ir aktyviai koncertuoja jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Kristinos Daugintienės. Mokinių pasirodymus visada papuošia koncertmeisterės Dalia Liutkienė, I. Grušaitė ir Irina Radvilienė.
Tradicinių ir koncertinių kanklių ansambliai kasmet dalyvauja Žemaitijos bei Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“, 2010 m. teko organizuoti X festivalį Mažeikiuose – pas mus suvažiavo net 500 dalyvių.
2012 ir 2014 m. abu kanklių ansambliai dalyvavo Lietuvos moksleivių Dainų šventėje Vilniuje, koncerte ,,Skambėkite, kanklės“.
2014 m. tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „TUTO“ Šiauliuose diriguoti buvo pakviestos Jolanta Paulauskienė ir J. Dobravolskienė.

Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Orkestrai, ansambliai, solistai…

Mokyklos koncertinį gyvenimą puošia pučiamųjų instrumentų orkestras „Mažeikių dūdoriai“ (vadovas Vidmantas Alčauskis), fleitininkių ansamblis (mokytoja Inga Dvaržeckienė), ansambliai „Trompetto“ (vadovas Vilius Antanavičius) bei „Saksofonija“ (vadovas Augustas Jestromskis). 2014 m. XIV Žemaičių dūdų šventėje Mažeikių miestui ir rajonui atstovavo mokyklos ir Sedos skyriaus pučiamųjų orkestras ,,Griaustinis“, kurio vadovai Kęstutis Dvaržeckis ir V. Alčauskis buvo atsakingi už meninę šventės dalį.  Mokyklos pučiamųjų orkestras ne kartą dalyvavo tarptautiniuose jaunimo orkestrų festivaliuose Lenkijoje, Vokietijoje, o šiemet ruošiasi vykti į Italiją. Orkestras nuolat dalyvauja kitų miestų organizuojamuose festivaliuose, Dainų šventėse Vilniuje, pučiamųjų  orkestrų čempionatuose Panevėžyje, kur laimi prizines vietas.
Mūsų mokiniai sėkmingai pasirodo Kuržemės (Saldus miestas, Latvija), „Jūros fanfaros“ (Klaipėda) bei respublikiniuose J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursuose, laimi laureatų vardus ar prizines vietas. Vienas talentingiausių trimitininkų Tadas Vasiliauskis – daugkartinis regioninių, respublikinių bei tarptautinių konkursų I vietos laimėtojas. Puikiai solistams talkina koncertmeisterės Irma Povilavičiūtė, V. Antanavičienė, I. Grušaitė bei L. Saparienė.

Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Mokytojo A. Jestromskio iniciatyva mokykloje 2006, 2008 ir 2013 m. organizuoti respublikiniai saksofonininkų ansamblių festivaliai „Saksofonija“. Festivalių nuolatinis pirmininkas yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Petras Vyšniauskas.
Kiekvienas mokinys nuo 2 klasės gali rinktis antrąjį instrumentą. Jau tapo gražia tradicija sausio mėnesį rengti mokyklos bendruomenei koncertus „Žiemos vakaro garsai“, kuriuos įdomiai organizuoja ir veda mokytojos V. Antanavičienė ir Ingrida Šopienė.

Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Vaidina, groja, dainuoja

Mokyklos gyvenimą labai praturtina teatrinio meno skyrius, kurio režisierės D. Skaringienė ir Airida Lementauskienė kasmet mokyklos bendruomenei bei jauniesiems lopšelių-darželių, mokyklų žiūrovams parodo po kelis įtaigius, aktualiomis mokiniams ir jaunimui temomis pastatytus spektaklius: „Žydrosios strėlės kelionė“, „Prietrankos dienoraštis“, „Coliukė“, ,,Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo“ ir kt. Didelio žiūrovų dėmesio sulaukė  D. Skaringienės režisuoti  muzikiniai spektakliai ,,Elenytė ir Joniukas“ (2012 m.), „Geležinė princesė“ (2014 m. ). 2013 m. režisierės A. Lementauskienės spektaklis „Coliukė“ tapo  Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės „Šimtakojis“ laureatu.
Be puikių įvertinimų ir specialių apdovanojimų iš respublikinių skaitovų konkursų Jonavoje negrįžta abiejų režisierių bei mokytojos Marijanos Katilienės paruošti mokiniai.
Jaunieji aktoriai turi galimybę muzikuoti pasirinktu instrumentu, mokytis dainuoti (juos moko mokytoja Ingrida Šopienė) bei dalyvauti koncertuose. Prie spektaklių kūrimo prisideda, pati personažus kuria, vaidina sceninio judesio vaikus mokanti mokytoja Jurgita Juodpusytė.

Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Trys chorai

Mokykloje yra susikūrę trys chorai: jaunučių chorai „Spinduliukai“ (vadovė Ramunė Šakinskienė) ir „Dainelė“ (vadovė Eridana Tallat-Kelpšienė, koncertmeisterė I. Grušaitė), jaunių choras „Daina“ (vadovė D. Olberkienė, koncertmeisterė I. Radvilienė). Jie dalyvauja rajoninėse, regioninėse, respublikinėse Dainų šventėse bei mokyklos organizuojamuose koncertuose.
Chorinio dainavimo dalyko solistė Monika Šakytė tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Kaunas sonorum“ tapo diplomante, o tarptautiniame konkurse Rietave – laureate. Mokytojos J. Grušienės vadovaujamas vokalinis ansamblis ,,Oktava“ Plungės festivalyje-konkurse ,,Skambioji daina“ laimėjo III vietą, o 2012 m. kartu su soliste Rugile Leliungaite dalyvavo televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ respublikiniame ture. Mokytojos E. Tallat-Kelpšienės paruošta solistė Rinalda Pocevičiūtė taip pat gerai pasirodė šiame bei kituose konkursuose. Puikiai 2014 m. respublikinio konkurso regioniniame ture pasirodė mokyklos jungtinis jaunučių choras, kuris laimėjo I laipsnio diplomą ir yra pakviestas vasarą dalyvauti respublikiniame konkurse bei Dainų šventėje Klaipėdoje.
Trejus metus (2011, 2012, ir 2014 m.) vyko bendras mokyklos ir Šiaulių kamerinio orkestro projektas – koncertai ,,Muzikiniai rudenys“, kuriuose puikiai pasirodė nemažai įvairių dalykų mokinių. Respublikinių B. Dvariono bei televizijos konkurso „Dainų dainelė“ organizatorių prašymu mokykloje rengiami regioniniai turai.

Muzikos mokyklos archyvo nuotr.

Išlikę atmintyje ir mokyklos istorijoje…

Su didele pagarba  prisimename  puikią smuiko mokytoją ir nuoširdžią direktoriaus pavaduotoją Virginiją Daugirdaitę bei ilgametį, labai išmintingą, kūrybišką ir darbštų direktoriaus pavaduotoją ugdymui Juozą Domarką.
Mokyklos darbuotojų atmintyse išliko malonūs prisiminimai apie visus nuoširdžiai dirbusius mokytojus bei kitus darbuotojus ir šviesus atminimas apie Amžinybėn išėjusiuosius.

Bendro darbo rezultatas

Mokyklos stendų medžiagą visada informatyviai paruošia bibliotekos vedėja Zofija Čijunskienė, pareigingai mokyklos raštvedybą tvarko sekretorė Rasa Mikalauskienė, atsakingai finansinę dokumentaciją veda vyr. buhalterė Rasa Šeputienė, visą mokyklos ūkį rūpestingai prižiūri direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams Juzefa Bukauskienė, o nuo viso nuoširdaus aptarnaujančiojo personalo darbo priklauso švara, sauga ir tvarka mokykloje.
2014 m. rudenį prasidėjo mokyklos atnaujinimas (modernizavimas). Mokyklos bendruomenę džiugina šiltos mokyklos patalpos – jau sudėti nauji langai, palangės, pakeistos lauko durys. Netrukus prasidės stogo dangos keitimas ir kiti darbai.

Puoselėjame kraštiečio atminimą

Nuo 2010 m. mūsų mokyklai suteiktas Vytauto Klovos vardas, kuris įpareigoja visą mokyklos bendruomenę branginti ir kūrybine, koncertine veikla puoselėti mūsų kraštiečio kompozitoriaus kūrybą bei atminimą.
Tegul mūsų veiklos kelrodžiu lieka jo šventas priesakas: ,,Jausmų ir garsų, svajonių ir darbų harmonija žymi asmenybės brandą“.
Jubiliejinę šventę savo mokykloje pažymėsime dviem koncertais: balandžio 22 d. 18 val. vyks koncertas, skirtas mokinių tėveliams, o  balandžio 24 d. 17 val. – rajono bendruomenei. Maloniai visų laukiame!

Ričardas GRUŠAS
Mokyklos direktorius