„Gintarėlyje“ įgyvendintas projektas „Auklėtojas – savaitei“

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Stebėdami ugdomąjį procesą, vaikų gyvenimą grupėje, suprantame, kad kiekvienas pedagogas siekia, kad jo veiklos būtų įdomios, o ugdymo metodai padėtų ugdytiniams mokytis iš patirties, būti draugiškais, tolerantiškais, suteikti pagalbą kitiems, t.y. keltų jų ugdymosi motyvaciją.
Todėl, atsižvelgdami į vaikų norą pasijusti svarbiems, išgyventi atradimo jausmą, Mažeikių lopšelyje- darželyje „Gintarėlis“, „Smalsučių“ priešmokyklinėje grupėje, vykdėme projektą „Auklėtojas – savaitei“.
Projekto tikslas – lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, pasitikėjimo savimi, pagalbos ir atjautos mažesniam kompetencijas. Priešmokyklinėje grupėje vaikai visą savaitę lankėsi jaunesniojo amžiaus vaikų grupėje „Ežiukai“, kurioje vaikai „dirbo“ auklėtojais.
Diena prasidėdavo didesniųjų vaikų ryto rato organizavimu mažiesiems. Visi kartu atlikdavo mankštą, kurdavo kūrybines ir menines užduotis. Kiekvienas priešmokyklinukas turėjo savo auklėtinius, kuriems teikdavo visokeriopą pagalbą: lydėdavo į kitas darželio veiklas, į valgyklą, padėdavo atsiprausti, nusirengti, apsirengti, miego metu sekdavo jiems pasakas. Mažuosius draugus lydėdavo į lauką.
Projekto metu priešmokyklinukai jautė atsakomybę už mažesnįjį, labiau pažino auklėtojos profesiją, susidraugavo su kitais, stiprėjo pasididžiavimo ir pasitikėjimo savimi jausmas. Kiekvienas vaikas – auklėtojas, jautėsi pagerbtas bei įvertintas, o mažieji mokėsi iš naujųjų draugų. Projektas baigėsi, tačiau vaikų noras būti auklėtojais išliko. Vaikai vis aplanko mažuosius bei noriai jiems padeda. Džiugina rezultatai ir pasiektas tikslas, kuris nutiesė šilumos, artumo, didžiavimosi mokytojo profesija tiltą į vaikų širdis.
D. Liauksminaitė ir I. Erlickienė,
Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“
priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*