Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Mažeikių rajono nevyriausybinės organizacijos iki vasario pabaigos kviečiamos Sveikatos apsaugos  ministerijai (toliau – SAM) teikti paraiškas projektams sveikatos stiprinimo srityje finansuoti.


Skatina aktyviau dalyvauti

Kaip informavo Savivaldybės ryšių su visuomene skyrius, projektų finansavimo tikslas – skatinti nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti formuojant bei įgyvendinant sveikatos politiką, skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos programas ir kitas su sveikatos stiprinimu susijusias veiklas.
Kviečiamos nevyriausybinės organizacijos – tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, kurių steigėjas, dalininkas ar narys nėra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės dalyvavimas grindžiamas nekilnojamojo turto skyrimu panaudos būdu teisės aktų nustatyta tvarka.


Projektų prioritetai

2013 metais bus finansuojami projektai, skirti psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp vaikų ir jaunimo prevencijai ir vaikų bei jaunimo psichikos sveikatai stiprinti, taip pat sveikos mitybos principams propaguoti bei visuomenės fiziniam aktyvumui skatinti.
Finansuojami šių sričių projektai: psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp vaikų ir jaunimo prevencijos bei vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos stiprinimo; sveikos mitybos principų įgyvendinimo; visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo (tęstiniai renginiai, organizuojami projekto įgyvendinimo laikotarpiu).
Pirmumas teikiamas projektams, numatantiems vykdyti bendrą sveikatos stiprinimo veiklą su savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis (savivaldybių visuomenės sveikatos biurais) bei skatinantiems ir stiprinantiems nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybės institucijomis. Taip pat projektams, skatinantiems keitimąsi gera praktika ir patirtimi sveikatos srityje, siekiantiems informuoti visuomenę apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos priemones ir kitą su sveikatos stiprinimu susijusią veiklą bei turintiems didesnę gyventojų aprėptį ir išliekamąjį efektą ar veiklą jam pasibaigus.


Prireiks papildomo finansavimo

Projektai įgyvendinami iki 2013 m. gruodžio 1 d.
SAM skiriama suma vienam projektui finansuoti negali viršyti 10 tūkst. litų.
Pareiškėjas ministerijos finansuotam projektui vykdyti turi turėti ne mažesnį kaip 10 proc. papildomą finansavimą iš projekto partnerių, kitų šaltinių, fondų ar rėmėjų.
Išsamesnė informacija – Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje – www.sam.lt arba SAM Ryšių su visuomene skyriuje, tel. (8 5) 266 1431, rinalda.akelyte@sam.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*