- Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt - http://www.santarve.lt -

***SKAITYTOJO NAUJIENA*** Dovanojo adventinį spektaklį

Autorės nuotrauka

Lopšelio-darželio „Bitutė“ bendruomenei buvo pristatytas adventinis vaidinimas, kurį parengė kolegos – „Žilvičio“ pedagogai. Muzikinėje vaidybinėje kompozicijoje svečiai iš „Žilvičio“ atpasakojo Marijos ir Juozapo klajones ir sunkų kelią į Betliejų. Ši viešnagė ir pedagogų parengtas muzikinis vaizdelis – vienas iš akcijos „Sušildykim sielas“ renginių.

Rita Norvilienė
Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Autorės nuotrauka