Amerikos lietuvių bendruomenės rūpinasi Lietuva ir jos vaikais

Niujorke fondo „G vaikų pasaulis“ vadovę Jūratę Gineitienę priėmė Lietuvos generalinis konsulas Valdemaras Serapinas. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Mėnesį lankydamasi Jungtinėse Amerikos Valstijose labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ vadovė Jūratė Gineitienė susipažino su Niujorko ir Floridos valstijos St. Petersburg miesto lietuvių bendruomenėmis.
Mažeikiškės vizito už Atlanto tikslas – užmegzti kontaktus su JAV įsikūrusiomis lietuvių labdaros organizacijomis ir ieškoti paramos vaikų fondui.

Stebina puiki kalba

J. Gineitienė pasakojo, kad tai pirmoji jos, kaip fondo vadovės, kelionė į Jungtines Valstijas, tad lengva nebuvo. Kiek padėjo JAV jau antrus metus besimokanti dukra Gedvilė.
Tai, kad labdaros organizacijos Amerikoje veikia seniai ir sėkmingai, ir suviliojo mažeikiškę vykti į šią šalį. Pagrindinis fondo siekis – su Amerikos lietuviais užmegzti ryšius ir vykdyti bendrus projektus.
Niujorko ir St. Petersburg lietuvių bendruomenės – tai senoji lietuvių karta, iš Lietuvos išvežta ar išvažiavusi 1944–1950 metais. J. Gineitienę nustebino tai, kad sulaukę garbaus amžiaus, tiek ilgai gimtojoje šalyje nebuvę žmonės puikiausiai kalba lietuviškai, su didžiuliu ilgesiu prisimena vaikystę Lietuvoje.
„Vyresnieji Amerikos lietuviai jau seniai sukūrę savo gyvenimus, baigę mokslus, gavę gerus darbus. Kiek liūdina tai, kad Amerikoje užaugę jų vaikai jau ne kiekvienas išlaikęs lietuvišką kalbą, nelabai įdomus jiems ir Lietuvos gyvenimas“ , – apgailestavo pašnekovė.
O senolių lietuvių širdies ryšys su Lietuva likęs, jie seka įvykius, žino, kaip mes čia gyvename, moka lietuviškas dainas, kurias dainuoja susibūrimų metu.

Jauniesiems – sunkiau

Jaunajai kartai, atvažiavusiai į Ameriką po 1991 metų, buvo sunku įsikurti, įsitvirtinti. Tačiau ilgesys Lietuvai likęs. Jie visi siekia būti kartu laisvalaikiu, švęsti Lietuvos pagrindines šventes, padeda vaikų ir senelių globos namams, neįgaliųjų organizacijoms, katalikiškoms bendruomenėms.
Amerikos lietuviai labai išgyvena dėl mūsų tautiečių emigracijos į kitas šalis, ragina nepalikti savo šalies.
Niujorko lietuvių bendruomenę vienija apie 100 lietuvių. Jie neturi savo bendruomenės namų, tad susitinka pabendrauti po šv. Mišių bažnyčioje, o jei reikia ką nors švęsti ar paminėti, patalpas nuomojasi.
Niujorke J. Gineitienė susitiko su Lietuvos generaliniu konsulu Valdemaru Serapinu, Niujorko lietuvių bendruomenės prezidentu Stanislovu Kavaliausku, aktyviai padedančiu lietuviams įsitvirtinti svečioje šalyje, jį supažindino su „G vaikų pasaulio“ veikla, nuveiktais darbais.
Daug didesnė yra St. Petersburgo miesto lietuvių bendruomenė, į kurią įeina apie 200 mūsų tautiečių.
Ši bendruomenė turi savo namus, čia organizuoja įvairius renginius, sporto varžybas, susitikimus, koncertus.

Valstybės paramos negauna

Skirtingai nei mūsų bendruomenės, kurios gali teikti įvairius projektus ir gauti finansavimą iš valstybės, Amerikos lietuviai viską turi daryti iš savo lėšų. Kad atkreiptų dėmesį į save, jie kartais pasinaudoja mūsų sporto žvaigždėmis: su savo tėvynainiais neatsisako bendrauti ledo ritulininkas Dainius Zubrus bei krepšininkas Artūras Karnišovas.
Susitikimų su lietuviais metu J. Gineitienė turėjo galimybę pristatyti fondo veiklą ir naujausius projektus dėl pagalbos vaikams iš daugiavaikių, skurdžiai gyvenančių šeimų.
Atskiros Amerikos lietuvių šeimos, pavieniai asmenys prašė surasti vaikų, kuriems jie pasiruošę padėti finansiškai.
„Ši veikla – tai vienas iš būdų bendradarbiauti su tolimoje šalyje gyvenančiais lietuviais. Ilgalaikio bendravimo ieškome labiau nei trumpalaikės paramos“, – teigė J. Gineitienė.

Atvyksta į Lietuvą

Mažeikiškei bendraujant su Amerikos lietuviais, teko susitikti ir tautiečių, kilusių iš Sedos bei Židikų. Kelios moterys prašė surasti gimines. Su Lietuvoje gyvenančiais giminėmis, draugais lietuviai iš už Atlanto bendrauja laiškais, internetu. Juos domina viskas, kas pas mus vyksta tiek politiniame šalies, tiek paprastų žmonių gyvenime.
Vienas Amerikos lietuvis turi sukaupęs didžiulę lietuviškų knygų biblioteką, kuri jau nebetelpanti į jo namus. Jis sakė mielai padovanosiąs vertingų, unikalių leidinių, bet susidaro problemų su jų transportavimu.
Kai kurie lietuviai kartkartėmis atvyksta į savo tėvynę, lanko gimtąsias vietas, susitinka su brangiais žmonėmis. Planuoja mūsų tautiečiai atvažiuoti ir ateinančią vasarą: bet koks susitikimas su Lietuva jiems žadina kilnius jausmus.
Fondo „G vaikų pasaulis“ vadovė kitiems metams numatė bendrus projektus, darbus su Amerikoje įsikūrusiomis labdaros organizacijomis, vaikus remiančiomis įstaigomis bei Floridoje įsikūrusia Lietuvos Dukterų draugija, kuri perdavė paramą fondui jau pirmojo susitikimo metu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Sponsored Video