„Mažeikių naftos“ valdybos sprendimas nuvylė darbuotojus

AB „Mažeikių nafta“ valdyba nutarė 2 proc. didinti metinį darbo užmokesčio fondą. Įmonės profesinės sąjungos tarybos pirmininkė Virginija Vilimienė tokį sprendimą vadina pasijuokimu iš darbuotojų, jų darbo nevertinimu.
Profsąjungos taryba ketina organizuoti mitingus, akcijas, kurių tikslas – išreikalauti, kad darbuotojų atlyginimai didėtų 10 proc. Taip pat norima, kad darbuotojams einant kasmetinių atostogų, papildomai būtų išmokama atlyginimo dydžio kompensacija sveikatai gerinti.
Neatmetama ir streikų galimybė.
REIKALAUJA ARGUMENTŲ
V. Vilimienė „Santarvei“ pasakojo, kad dar praėjusių metų rudenį AB „Mažeikių nafta“ valdybai bei administracijai buvo pateiktas profsąjungos tarybos prašymas 10 proc. didinti darbuotojų atlyginimus, sudaryti premijų išmokų planą, prieš atostogas darbuotojams mokėti atlyginimo dydžio kompensacijas sveikatai gerinti.
Anot pirmininkės, dar 2003 m. priimtoje kolektyvinėje sutartyje buvo numatyta derėtis su darbdaviu dėl darbo užmokesčio kėlimo. Per praėjusių metų pradžioje vykusią profsąjungos konferenciją taryba buvo įpareigota suintensyvinti derybas.
„Pastangų buvo nemažai, tačiau susitarti nepavyko. Keletą kartų buvome susitikę su generaliniu direktoriumi. Jis reikalavo „užmušančių“ argumentų. Pasak direktoriaus, jis niekada su mumis nesiderėsiąs, jeigu mes nepateiksime tokių argumentų, ir atlyginimai bus keliami tik tada, kai bus ypač bloga padėtis. Tačiau mes iki šiol nesuprantame, kokia padėtis yra bloga. Pasirodo, kad infliacija, kainų kilimas nėra priežastis kelti darbo užmokestį“, – sakė V. Vilimienė.
Profesinės sąjungos pirmininkė akcentavo, kad „Mažeikių nafta“ dirba pelningai (manoma, kad praėjusiųjų metų pelnas viršys milijardą litų), žaliavos perdirbta dvigubai daugiau nei ankstesniais metais, darbo krūvis kur kas didesnis, o darbuotojų mažėja. Tačiau pastaraisiais metais bendrovės darbuotojų atlyginimų augimas 17,5 proc. atsiliko nuo šalies darbo užmokesčio augimo vidurkio.
„Mažeikių naftos“ darbuotojų bendras atlyginimų vidurkis yra 3300 litų. Pasak V. Vilimienės, vidurkį sukelia didelis įmonės vadovų darbo užmokestis. Tuo tarpu daugelio specialistų atlyginimai neviršija 1300 litų.
„Mes turime eksperto išvadas, kuriose pateikiami skaičiavimai, nurodantys, kad mūsų darbuotojų darbo našumas yra didelis, darbo organizavimas daug geresnis nei buvo anksčiau. Vadinasi, mes sukuriame didesnę darbo vertę, kuri turi būti tinkamai atlyginama. Mes prašome mažiau nei uždirbame, nes suprantame, kad įmonę reikia modernizuoti. O iš pelno dalies reikėtų sudaryti premijų išmokų planą, nes trišalėje sutartyje yra numatyta, kad šalys dėl to turi susitarti“, – teigė pirmininkė.

LĖMĖ „JUKOS“
V. Vilimienė apgailestavo, kad profsąjungos argumentų neišklausė ir „Mažeikių naftos“ valdyba. Prieš Naujuosius metus valdyba priėmė sprendimą 2 proc. didinti darbo užmokesčio fondą.
Profesinės sąjungos tarybos pirmininkės nuomone, 2 proc. atlyginimo kilimą galbūt pajaus tie, kurie ir iki šiol daug uždirbdavo. Tačiau daugelis įmonės darbuotojų to visiškai nepajus. „Tokį sprendimą mes vadiname pasijuokimu iš mūsų darbuotojų, jų darbo nevertinimu. Kyla mintis, kad didžiausiai įmonės akcininkei „Jukos“ dabar rūpi tik kuo pelningiau parduoti akcijas, o mūsų darbuotojų ateitis jos nedomina. Peršasi išvada, kad Vyriausybė labai blogai pasielgė, pardavusi pagrindinį akcijų paketą privačiai bendrovei. Juk būtent Vyriausybė turėtų tarti svaresnį žodį“, – svarstė V. Vilimienė.
Profsąjungos pirmininkė teigė girdėjusi, kad „Mažeikių naftos“ administracija ketinusi daugiau kelti darbo užmokestį, tačiau „Jukos“ pasinaudojo lemiamu balsu.
Vyriausybės atstovas „Mažeikių naftoje“ Saulius Vorauskas patvirtino, kad būtent „Jukos“ vadovybė pasipriešino didesniam darbo užmokesčio kėlimui. Anot jo, akcininkai yra užsakę tyrimą, kuris padėtų išsiaiškinti, ar teisingą atlyginimą gauna specialistai, ir kiek kuriam jį reikėtų kelti.
„Vyriausybė laikosi pozicijos, kad atlygiu darbuotojai turi būti patenkinti, tačiau ji negali darbdaviui nurodyti, kiek reikia mokėti. Žinoma, Vyriausybė reaguotų, jeigu darbuotojai būtų skriaudžiami bei pažeidinėjami įstatymai. „Mažeikių nafta“ – Lietuvoje vienintelė įmonė, kurioje šie reikalai nestovi vietoje. Manau, kad profsąjungos pirmininkė į savo pasisakymus įpina per daug moteriškumo ir jausmų“, – teigė S. Vorauskas.
„Jukos“ atstovas Lietuvoje Tomas Gižas „Santarvei“ apgailestavo, kad ne visada sutampa bendrovės ir profsąjungos atstovų lūkesčiai, norai bei galimybės. Dėl to esą kaltas profsąjungos norų pagrįstumo trūkumas.
T. Gižas atkreipė dėmesį, kad valdybos sprendimu ne tik buvo padidintas metinis atlyginimų fondas, bet ir patvirtinta pensijų kaupimo programa. „Jukos“ atstovas pripažino, kad reikalinga diskusija dėl gerų specialistų atlyginimų. Anot jo, tuo keliu einama.
„Reikalaudama, kad „Mažeikių naftos“ darbuotojai turi gauti tiek pat, kiek kitų pasaulio naftos perdirbimo įmonių darbuotojai, profsąjunga turėtų prisiminti, kad nė viena Europos įmonė neturi trijų su puse tūkstančio darbuotojų (sudėjus „Mažeikių naftos“, Biržų, Būtingės padalinius). Ten dirba ne daugiau kaip aštuoni šimtai. Vadinasi, vienas iš variantų – cechai turėtų pradėti dirbti ūkiskaitos pagrindais, ir įmonėje liktų koks pusantro tūkstančio darbuotojų. Tačiau ar tai yra geriausias sprendimas? Mūsų nuomone, šiuo klausimu yra per daug spekuliuojama“, – kalbėjo T. Gižas.
„Jukos“ atstovas pripažino, kad praėjusieji metai „Mažeikių naftai“ buvo labai geri. Pasak jo, negalima sumenkinti ir darbuotojų indėlio, nes tik jų dėka gamykla dirbo be pertraukų, avarijų.
„Tačiau kalbant apie pelnus, labai greitai pamirštama apie kitas finansinių dokumentų eilutes. Be pelnų, įmonė dar turi ir kreditų, kuriuos reikia grąžinti. Be to, yra vykdoma modernizacijos programa, kuriai reikia ne vieno šimto milijonų. Galima paimti kasą ir ją išsidalinus pravalgyti. Bet tikriausiai mes norime likti rinkoje ir po dvejų ar ketverių metų“, – sakė T. Gižas.

PADĖKOS IR PRIEKAIŠTAI
„Mažeikių naftos“ valdybos sprendimu, prieš Kalėdas bendrovės darbuotojams iš sutaupyto praėjusių metų darbo užmokesčio fondo buvo išmokėtos vienkartinės atlyginimo dydžio išmokos. V. Vilimienė sakė, kad už tai galima padėkoti darbdaviui.
„Jie pasielgė garbingai, juolab pinigų iš tikrųjų buvo sutaupyta. Juk tie pinigai buvo sutaupyti pačių darbuotojų sąskaita: nemokant už viršvalandžius, pavadavimus. Tačiau mes prašėme, kad tos išmokos visiems būtų vienodos, tai yra įmonės atlyginimų vidurkis. Nors vadovybė išmoką pavadino „Už gerus įmonės rezultatus“, mes manome, kad tai – Kalėdų premija. Visiems po lygiai turėtų būti mokama Kalėdų proga“, – kalbėjo pirmininkė.
V. Vilimienė atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju vėlgi labiau pasisekė „Mažeikių naftos“ vadovybei, kurios atlyginimai yra kur kas didesni nei kitų darbuotojų. Profsąjungos pirmininkė ironizavo nepastebėjusi tokių atvejų, kai bendrovės administracija būtų save nusiskriaudusi.
„Jie turėtų būti solidarūs darbuotojų atžvilgiu. Juk kiekvienas vienodai turėtų jausti šventę. Tačiau, deja, taip nėra. Profsąjungai nuolat priekaištaujama, kad mes be reikalo nerviname vadovybę, kalbame visokias nesąmones, tačiau prasidėjus išmokų dalyboms, administracija visada sau pasiskiria didžiąją dalį“, – piktinosi V. Vilimienė.
T. Gižas „Santarvei“ sakė, kad valdybai nebuvo siūlyta išmokas mokėti visiems po lygiai. Anot jo, tai nebūtų teisinga, nes ne visi darbuotojai vienodai prisidėjo prie įmonės rezultatų gerinimo.

KAS PRALOŠ?
Pirmininkė priminė, kad profsąjungos taryba yra surinkusi daugiau nei 2 tūkst. parašų darbuotojų, kurie sutinka prireikus dalyvauti protesto akcijose. Šią savaitę profesinės sąjungos tarybos posėdyje bus aptartas veiksmų planas. Iki sausio 19 d. turėtų įvykti „Mažeikių naftos“ akcininkų susirinkimas, tada profsąjunga ketina surengti akciją ar mitingą.
Kadangi iki kovo 19 dienos galioja kolektyvinė sutartis, profesinė sąjunga negali organizuoti streikų. V. Vilimienė teigė, kad jeigu iki to laiko nepavyksią susitarti dėl darbo užmokesčio kėlimo, įmonės darbuotojai privalės imtis kraštutinių priemonių.
„Jokiu būdu negalime sėdėti sudėję rankas. Kova dar tik prasideda. Mes tikimės, kad „Jukos“ atsižvelgs į mūsų reikalavimus, nes streikai tikrai neigiamai atsilieptų akcijų pardavimui. Tikrai nėra gerai, kad mūsų įmonė vis pardavinėjama kaip kojinė. Tačiau yra kaip yra. Svarbiausia, kad tiek nueinantis, tiek ateinantis darbdavys žinotų realią įmonės padėtį“, – kalbėjo „Mažeikių naftos“ profsąjungos lyderė.
„Jukos“ atstovo Lietuvoje T. Gižo nuomone, streikas nėra išeitis, o konfliktas nėra geriausias problemos sprendimo būdas. „Mes šnekėsimės su profsąjunga, bandysime aiškintis, argumentuoti ir užtikrinti, kad įmonės darbas vyktų nenutrūkstamai. Nuo to dialogo kokybės priklauso šių metų įmonės rezultatai. Žinoma, ne viskas išspręsta, reikia daug ką gerinti, tačiau viskas turi atitikti protingumo kriterijus. Mano nuomone, praloš visi, jeigu, užuot siekusi darbuotojams apčiuopiamos naudos, profsąjunga darys vietinės reikšmės politiką. Ir visų pirma praloš įmonės darbuotojai“,– teigė T. Gižas.
Jono STRAZDAUSKO nuotr.
V. Vilimienės nuomone, dviejų procentų atlyginimo kilimą galbūt pajaus tik tie, kurie ir iki šiol daug uždirbdavo, tai yra – „Mažeikių naftos“ vadovybė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto