Akcijų pardavimas kiršina koalicijos partnerius?

Rajono politikai užkibo ant UAB „Mažeikių butų ūkis“ meškerės ir sutiko parduoti akcijas už pirkėjo siūlomą kainą. Nuo tokio sandorio neapsaugojo nė vardinis balsavimas. Tvirtinant jį kardinaliai išsiskyrė ir koalicijos partnerių nuomonės.


GAVO ĮMONĖS SIŪLYMĄ
Savivaldybė yra UAB „Mažeikių butų ūkis“ akcininkė. Jai iki šiol priklausė 33 proc. bendrovės akcijų.
Dar praėjusių metų birželio mėnesį Savivaldybės administracija gavo įmonės siūlymą parduoti 4647 akcijas. Paskaičiuota, kad šis sandoris rajono biudžetą papildytų 102 tūkstančiais litų.
Savivaldybės Tarybos sekretorės Izoletos Savickajos teigimu, ko gero, dar nė vienas sprendimo projektas neturėjo tokios ilgos istorijos.
Savivaldybės Turto valdymo skyrius pagal įmonės siūlymą sprendimo projektą buvo parengęs dar praėjusių metų gruodžio mėnesį, šiam dokumentui buvo pritaręs Jungtinis Ekonomikos, finansų, vietinio ūkio bei Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komitetas. Ir vis dėlto akcijų pardavimas įstrigo, nes Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis pasiūlė sprendimo projektą ištirti antikorupciniu požiūriu. Meras tada „Santarvei“ paaiškino, kad remiantis specialistų išvadomis jam kilę dvejonių.
Sausio mėnesį posėdžiavusi Antikorupcinė komisija sprendimo projekte dėl akcijų pardavimo korupcijos apraiškų neįžvelgė, tačiau jo tvirtinimas vis buvo atidėliojamas.

SĄLYGAS DIKTAVO PIRKĖJAS
Stebint praėjusią savaitę vykusį Tarybos posėdį nesunku buvo suvokti, kad politikams dėl akcijų pardavimo nėra lengva priimti teisingą sprendimą. Gal dėl to, kad šiuo atveju sąlygas diktavo pirkėjas, pats nustatęs akcijos pardavimo kainą.
UAB „Mažeikių butų ūkis“ direktorius Vidmandas Stonkus „Santarvei“ yra sakęs, kad Savivaldybei bendrovė siūlo maksimalią kainą, t. y. 22 litus už akciją, nes Savivaldybė – viena didžiausių bendrovės akcininkų, ir palyginti su kitais akcininkais gali parduoti didesnį akcijų kiekį. Tačiau prieš tokį akcijų pardavimą pasisakantys politikai mano, kad Savivaldybė galėjo ieškoti pelningesnio sandorio.

KONSULTAVOSI SU VYRIAUSYBĖS ATSTOVU
Savivaldybės administracija dėl ketinimų parduoti akcijas konsultavosi su Vyriausybės atstovu Telšių apskrityje Algimantu Čepiu, su UAB „Auditoriai ir konsultantai“. Atsakymas buvo vienodas – Savivaldybės akcijų pardavimas Mažeikių butų ūkiui neprieštarauja teisės aktams.
„Vadovaujantis teisingumo principu siūlome patikrinti, ar nurodyta išperkamųjų akcijų kaina atitinka tikrąją rinkos kainą“, – savo atsakyme pataria auditorių firmos prezidentas Antanas Šiupienius.
Savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjo pareigas laikinai einantis Antanas Naujokas pastebi, kad įstatymai tarpusavyje „nelabai draugauja“, skirtingai traktuoja tuos pačius dalykus (tam kalbėdamas su „Santarve“ pritarė ir A. Čepys).
Pavyzdžiui, Akcinių bendrovių įstatyme nėra nurodyta, kaip valstybei arba savivaldybei pasinaudoti teise parduoti jai priklausančias akcijas bendrovei. A. Naujokas mano, kad parduodant viešo asmens, t. y. Savivaldybės turtą, pirmenybė turėtų būti teikiama ne Akcinių bendrovių, o specialiems įstatymams, tarp jų – Privatizavimo įstatymui. Tokiu atveju parduodamos akcijos būtų įtrauktos į privatizuojamo turto sąrašą ir parduodamos viešame aukcione.

PRIREIKĖ VARDINIO BALSAVIMO
Aiškinamajame rašte prie Tarybos sprendimo projekto dvejones dėl teisės aktų kolizijos išsakė ne tik juristas A. Naujokas, bet ir projektą ruošęs Turto valdymo skyrius.
Konservatorių frakcijos seniūnas, vicemeras Rimantas Norkus prisipažino, kad dėl tokių dvejonių sunku priimti teisingą sprendimą ir siūlė vardinį balsavimą. Tarybos narių balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemiamas buvo pirmininkaujančiojo – mero V. Džiugelio balsas. Tarybos vadovas pasisakė už vardinį balsavimą.
„Šiaip sau, kad būtų alternatyva. Todėl, kad nebijotų Tarybos narys kitam į akis pasižiūrėti, nes realiai tai matau, kad kiti galvas nuleidę“, – slapto balsavimo argumentus „Santarvei“ dėstė jį pasiūlęs opozicijos atstovas Vytautas Visminas.

DAUGUMA – UŽ AKCIJŲ PARDAVIMĄ
Kai buvo balsuojama už akcijų pardavimą „Mažeikių butų ūkiui“, net penki Tarybos nariai – Viktoras Bugnevičius, Saulius Šiurys, Jonas Žičkus, Virginija Eidimtienė ir Pranas Noreika – paliko posėdžių salę.
Bendrovė yra Verslininkų asociacijos narė, o minėti politikai dirba įmonėse, kurios taip pat priklauso asociacijai. Taip politikai apsidraudė nuo galimybės būti apkaltintiems supainiojus viešuosius ir privačius interesus.
Kad tikslinga parduoti dešimt procentų Savivaldybės turimų akcijų Mažeikių butų ūkiui, nusprendė Irena Macijauskienė, Laima Nagienė, Gintautas Šmaižys, Antanas Tenys, Andriejus Virkutis, Jonas Strazdauskas, V. Visminas, Sigutė Bernotienė, Stanislovas Mačys ir Judyta Čejauskienė.
Prieš balsavo tik konservatorių frakcijai atstovaujantys R. Norkus, Remigijus Kontaras, Paulius Auryla, Dalia Jurgaitienė, Liudvika Daliuta Domarkienė.
Savivaldybės meras V. Džiugelis susilaikė.
Galima tik spėlioti, kiek tokiam balsavimui įtakos turėjo „Mažeikių butų ūkio“ konsultantas Vygandas Ostrauskis. Svečias panoro tarti žodį „dėl balsavimo argumentų“. Jis suabejojo, ar viešame konkurse būtų pasiūlyta tokia kaina, kokią siūlo ši įmonė. (Meras V. Džiugelis svečio įsikišimą „Santarvei“ vėliau įvardys kaip nekorektišką.)

SIŪLO ATSIKRATYTI AKCIJŲ
Opozicijos lyderis Kęstutis Bartkevičius neeiliniame Tarybos posėdyje nedalyvavo, buvo komandiruotėje. Tačiau „Santarvei jis teigė, kad jo nuomonė tokia pat kaip ir kitų opozicijos narių – akcijas parduoti reikėjo.
„Mažeikių butų ūkis“ nėra Savivaldybės įmonė, kam dalyvauti jos ūkinėje veikloje? Tuo labiau kad akcijų nėra tiek daug, kad galėtume turėti įtakos jos valdymui“, – samprotavo pašnekovas.
Politiko nuomone, apskritai Savivaldybei reikėtų atsikratyti visų akcijų, ne tik Mažeikių butų ūkio, bet ir kitų įmonių, kur Savivaldybė nėra steigėja. Esą gyventojams nereikėtų bijoti, kad dėl to brangs paslaugos, nes tarifus tvirtinanti Savivaldybės taryba.
K. Bartkevičius nesiėmė vienareikšmiškai vertinti, ar nereikėję ieškoti pelningesnio akcijų pardavimo būdo.
„Tik įmonės veiklos auditas galėjo atsakyti, ar siūloma kaina yra reali, ar ji ne per maža. Tačiau tam reikėjo laiko. Galbūt viešame konkurse buvo galima gauti šiek tiek daugiau, bet galėjo būti ir atvirkščiai“, – svarstė politikas.

KAIP BALSUOTI, KOALICIJA NESITARĖ
Opozicijos lyderis K. Bartkevičius stebėjosi, kad svarbus sprendimas buvo vilkinamas vos ne metus.
„Manau, kad koalicija keistoka. Vyksta kažkokie nesutarimai. Meras skelbiasi esąs už Autobusų parko, Komunalinio ūkio privatizavimą, o balsuodamas už akcijų pardavimą, susilaiko“, – replikavo politikas.
Socialdemokratų frakcijos seniūnė Irena Macijauskienė „Santarvei“ teigė nesureikšminanti, kokiu būdu buvo balsuota.
„Matėm, kad kai kurie politikai abejoja. Todėl pamanėm, kad slaptas balsavimas bus tikresnis“, – paaiškino politikė.
I. Macijauskienė mano, kad frakcija balsavo teisingai: sunkmečiu rajono biudžetui ir 100 tūkstančių litų – pinigai. Ji suabejojo, ar rastųsi norinčių dalyvauti viešame konkurse, o tuo labiau – siūlančių didesnę kainą.
Iki šiol koalicija aptardavo, kaip balsuos svarbiausiais klausimais. Politikė patikino, kad šį kartą to nebuvo – socialdemokratai išreiškė tik savo nuomonę.

KAINĄ TURI NUSTATYTI RINKA
Savivaldybės meras V. Džiugelis tik trečią dieną po Tarybos posėdžio pasirašė sprendimą, kuriuo tvirtinamas Savivaldybės akcijų pardavimas „Mažeikių butų ūkiui“.
Įvertinti Tarybos sprendimą meras paprašė Savivaldybės kontrolierės Almos Karvelienės ir juristo A. Naujoko. Jų išvados dar kartą patvirtinusios mero nuomonę, kad akcijas reikėjo parduoti viešame aukcione.
„Aš nesu prieš privatizavimą. Bet kodėl išskiriame vieną įmonę? Tik viešo konkurso būdu galima rasti tinkamiausią pirkėją, kuris pasiūlytų aukščiausią kainą. Net nurašytą mašiną, kurios vertė nulinė, privalome pardavinėti aukcione“, – replikavo meras.
Be to, jo ir visos konservatorių frakcijos nuomone, reikėjo parduoti ne dešimt procentų, o visas turimas bendrovės akcijas.

ATSAKINGI NE TIK POLITIKAI
V. Džiugelis po Tarybos posėdžio telefonu konsultavosi su Vyriausybės atstovu A. Čepiu.
„Jis prižiūri, kaip vykdome įstatymus, Vyriausybės nutarimus. Vadinasi, ir atsakomybę prisiima. Aš turiu gerbti Tarybos sprendimą ir privalau pasirašyti jos patvirtintą dokumentą“, – meras pripažino esąs bejėgis ką nors pakeisti.
To fakto, kad koalicijos partneriai „išsišoko“ ir balsavo savaip, konservatorius V. Džiugelis nedramatizuoja.
„Nemanau, kad koalicijai iškilo pavojus. Tai tėra nuomonių išsiskyrimas. Socialdemokratai nesidangsto, nebijo parodyti savo pozicijos“, – komentavo meras.
Nuotraukos
Sigito STRAZDAUSKO ir iš redakcijos archyvo.: Šis vardinis balsavimas savivaldos istorijoje – išskirtinis atvejis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto