Auksodės bendruomenės darbų derlius – „Auksa obolelē“

Prieš pusantro mėnesio suburtas Auksūdžio moterų šokių kolektyvas atliko choreografinę kompoziciją „Aug obelėlė“. Jono STRAZDAUSKO nuotr.

Auksodės kaimo bendruomenė vietoj įprastos tradicinės vasaros šventės auksūdiškius ir svečius pakvietė į kapelų festivalį „Auksa obolelē“.
Be vietos saviveiklininkų, šioje muzikos fiestoje dalyvavo kolektyvai iš Telšių, Žagarės, Žemaičių Kalvarijos, Laižuvos ir Užlieknės.
Šventė baigėsi auksiniais fejerverkais ir vasaros gegužine.

Padėkos raštai gražiai besitvarkantiems

Kapelų festivaliui Auksodės bendruomenė ruošėsi iš anksto: vieni rūpinosi vaišėmis, kiti puošė parko aplinką, saviveiklininkai repetavo programą, specialiai šventei prieš pusantro mėnesio buvo suburtas kaimo moterų šokių kolektyvas, auksūdiškiai tvarkė savo sodybų aplinką – niekieno neraginti kaimo žmonės puoštis įprato jau seniai.
„Kaime nerasite nė vienos apleistos sodybos. Žmonės tvarkosi ne tik prieš šventes – nuolat. Ir tai nėra koks lenktyniavimas su kaimynais – auksūdiškiai jau yra išsiugdę įprotį gyventi tvarkingai“, – kalbėjo Auksodės bendruomenės pirmininkė Ingrida Braziulienė.
Festivalio metu Laižuvos seniūnas Algimantas Auškalnis padėkos raštus ir medelių sodinukus įteikė itin puikiai sodybas puoselėjantiems auksūdiškiams: Rimai ir Jonui Kinčiams, Laimai ir Stanislovui Zubinams, toks apdovanojimas skirtas ir Loretai bei Antanui Teniams. Seniūnas perskaitė ir gražiai besitvarkančių kaimo gyventojų pavardes, tai – Aneliutė ir Stasys Baciai, Ingrida ir Vaidas Braziuliai, Bronislava ir Leonardas Dainiai, Vanda Gabalienė, Filomena ir Janis Kažiai, Magdutė ir Feliksas Končiai, Genutė ir Edmundas Samoškos, Marijona ir Stanislovas Šimkai, Zinaida Švažienė, Ramutė Šverubienė. Savo sodybas puošiančius auksūdiškius seniūnas pakvietė į ekskursiją.

Sveikino jubiliatus

Bendruomenės pirmininkė I. Braziulienė dėkojo šventei padėjusiems pasiruošti mokyklos-daugiafunkcinio centro darbuotojams, pasakojo, jog prieš keletą dienų drauge su seniūnijos darbuotojais pasveikino devyniasdešimt penktąjį jubiliejų šventusią gėlininkę Stefaniją Vaičiulienę. Bendruomenės vadovė taip pat pasveikino po poros savaičių aštuoniasdešimtmetį švęsiantį auksūdiškį Joną Budreiką – praėjusiais metais jis buvo apdovanotas bendruomenės įsteigtu „Santarvės“ obuoliu. To apdovanojimo vyriškis nusipelnė savo gerais darbais, pagalba vienišiems, neįgaliems žmonėms, be to, savo rankomis iš senos kaimo klėties jis pasistatė gyvenamąjį namą.
J. Budreika perskaitė savo kūrybos eilėraštį, skirtą kaimo praeičiai, kančiai ir ateičiai. Šį kūrinį jis dedikavo praėjusiais metais buvusiam kaimo 350 metų jubiliejui. Pernai dėl sveikatos problemų autorius jo negalėjo perskaityti.

Kaime pritapo

Būsimasis jubiliatas J. Budreika Auksūdyje apsigyveno prieš dvidešimtmetį. Kilęs yra iš Rokiškio rajone esančio Kamajų miestelio, augo ir iki kariuomenės gyveno Joniškyje, vėliau – Viekšniuose, Akmenėje. Auksūdis – jo žmonos tėviškė.
„Iš pradžių čia gyventi nebuvo lengva, jaučiausi atėjūnas, nors mano žmona tokia nebuvo. Kadangi nesu iš tų „lepšių“, vėliau auksūdiškiai mane priėmė. Dalyvavau ir pagal galimybes dalyvauju renginiuose. Čia gyvena labai geri žmonės, su visais puikiai sutariame“, – tikino pašnekovas.

Iš Žagarės atvykusi kapela „Švėtė" susikūrė prieš penkiolika metų. Jono STRAZDAUSKO nuotr.

Iš pradžių J. Budreika Auksūdyje ūkininkavo, bet po žmonos mirties nutarė pailsėti, be to, daug dirbti nebeleidžianti ir sveikata.
Dabar Jonas gyvena didžiulėje dviejų galų troboje su sūnumi Petru ir marčia Jurgita. Neseniai auksūdiškiui pasisekė – loterijoje jis išlošė automobilį. Kadangi pats daug nebevairuoja, jį padovanojo marčiai.
Eilėraščių J. Budreika nuolat nerašo – tik esant kokiai nors svarbiai progai. Prieš keletą metų padėjo sukurti Auksūdžio moterų senjorių ansamblį „Auksinė obelis“, anksčiau pats dainavo, skaitydavo eiles.
„Auksūdžio kaime gyventi gera, tik reikia netingėti. Norėčiau dar ir pats kai kur dalyvauti, bet nelabai išeina – sveikata nebe ta“, – šypsojosi J. Budreika.

Himnas sukurtas saviškių

Kapelų festivalį auksūdiškiai pradėjo pernykščiam jubiliejui sukurtu kaimo himnu, kurio tekstą parašė mažeikiškis Leonas Mitkus, o muziką sukūrė Auksūdžio kultūros namų meno vadovas Andrius Dobrovolskis.
Šventės vedėjai – mokytoja Justina Mikštaitė ir Auksūdyje dirbantis choreografas Andriejus Golubevas į sceną vieną po kito kvietė svečių kolektyvus: Žagarės miesto liaudiškos muzikos kapelą „Švėtė“ ir jos vadovę Romą Stankienę, Irenos Taujenienės vadovaujamą Žemaičių Kalvarijos kultūros centro liaudiškos muzikos kapelą „Sosieda“, retro ir kaimiškos muzikos ansamblį „Gramofonas“ iš Telšių – šiam kolektyvui vadovauja Robertas Tekorius.
Auksūdiškius taip pat sveikino Užlieknės kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Gluosnis“, vadovaujama Raimondo Teniuko, artimiausi kaimynai – Laižuvos kultūros centro kolektyvas „Laižuvos širdis“, vadovaujamas Justinos Mišeikienės.

Keramikos dirbtuvėlės

Festivalyje „Auksa obolelē“ pasirodė ir vietos kolektyvai: choreografinę kompoziciją „Aug obelėlė“ atliko Auksodės moterų šokių kolektyvas, mažieji auksūdiškiai sušoko „Ežiuką“ , – šokėjams vadovavo A. Golubevas.
Dainomis savo kaimo žmones džiugino kolektyvai „Auksinė obelis“ ir „Auksė“, vadovaujami A. Dobrovolskio.

Savo kūrybiškumą vaikai demonstravo keramikos lauko dirbtuvėse. Jono STRAZDAUSKO nuotr.

Šventės metu nenuobodžiavo ir vaikai – jiems surengtos smagios atrakcijos, pageidaujantys galėjo savo meninius gebėjimus išreikšti keramikos dirbtuvėse. Jų vadovė Laima Mikalauskienė teigė, kad Auksūdžio vaikai yra kūrybingi, o kuo jie bus ateityje – sunku pasakyti.
„Gal vaikas bus inžinierius, ar gydytojas, gal siuvėjas. Tačiau bet kokiu atveju šie darbeliai lavina jų kūrybiškumą – jie vis tiek bus kitokie nei tie, kurie neprisilietę prie dailės dalykų“, – samprotavo vadovė.
Kaime keramikos užsiėmimai veikia visus metus. Pasak L. Mikalauskienės, lipdyti iš molio ateina vaikai, jų tėveliai ir net močiutės – susirenka kelios kartos.

Grįžta prie šaknų

Auksūdiškių šventė baigėsi fejerverkais, kuriuos padovanojo tame pačiame kaime gyvenantys Oksana ir Vladas Gaidamovičiai, o ištvermingiausieji linksminosi gegužinėje, kurioje grojo Almantas ir Juozas.
Bendruomenės pirmininkė I. Braziulienė pasakojo, kad jau prieš trejetą ar ketvertą metų Auksodės bendruomenės tarybos nariai galvojo, kad vasaros šventę reikėtų rengti kitokią.
„Mūsų tie nedaug likę, jau atsibodę visi „popsai“, estrados, tad nusprendėme, kad reikia sugrįžti prie savo šaknų – ten, iš kur esame išėję. Kadangi ant bendruomenės vėliavos turime Aukso obelį, festivalį pavadinome „Auksa obolelē“, – kalbėjo pirmininkė.
I. Braziulienė džiaugėsi kaimo žmonių geranoriškumu, noru prisidėti prie šventės organizavimo.
„Niekieno nereikėjo prašyti pagalbos, patys žmonės siūlėsi padėti, tad tokią šventę organizuoti yra daug lengviau ir smagiau“, – tvirtino bendruomenės vadovė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto