Bajorų palikuonys prisiminė protėvių nueitą kelią

Šeštadienį Renavo dvare vyko Žemaičių bajorų draugijos narių susibūrimas. Renginyje dalyvavo dešimties bajorišką kilmę turinčių giminių atstovai. Į susitikimą atvyko Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) vadas Kęstutis Kazys Ignatavičius, Žemaičių bajorų draugijos vadas Vladas Barodica, LBKS senatorė Undinė Nasvytytė bei kiti garbingi svečiai.TITULĄ BŪTINA ĮTEISINTI
LBKS Žemaičių bajorų draugijos senatorius Vytautas Prialgauskas „Santarvei“ paaiškino, kad LBKS tikruoju nariu gali būti tik legitimuotas (įteisintas) Lietuvos bajoras. Legitimuotis gali kiekvienas mūsų šalies ar užsienio pilietis, kuris yra tiesioginis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės arba gyvenusių Lietuvoje iki 1918 m. bajorų palikuonis. Bajorystės paveldėjimo teisės neturi palikuonys tų asmenų, kuriems bajorystė buvo suteikta po 1773 m. Lietuvos padalijimo už nuopelnus okupaciniam caro režimui. Legitimuotas vyras bajoras turi teisę suteikti bajorystę teisėtai žmonai ir savo teisėtoje santuokoje gimusiems vaikams.
Santuokai iširus, buvusi bajoro žmona netenka teisės perduoti bajorystės savo vaikams, gimusiems kitose santuokose.
Kiekvienas asmuo, pateikiantis dokumentus legitimacijai, turi jais įrodyti bajorišką protėvių kilmę, herbą, pateikti trumpą giminės istoriją, taip pat įrodyti kraujo ryšį su paskutiniuoju protėviu, kurio bajorystė patvirtinta archyviniais dokumentais.
Dabar Mažeikiuose yra 9 legitimuoti bajorai, o Lietuvoje – 2000. Rugsėjo mėnesį Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senatas turėtų patvirtinti dar keturis bajorus. Tai – Artūrą ir Renatą Laucevičius, Algimantą ir Kazį Čepius. Taip pat yra nemažai asmenų, ieškančių jų bajorišką kilmę patvirtinančių dokumentų. Pasak V. Prialgausko, kitais metais Mažeikiuose turėtų būti apie 30 bajorų.

NUO IŠAUKŠTINIMO IKI PAŽEMINIMO – VIENAS ŽINGSNIS
LBKS vadas K. K. Ignatavičius susirinkusiesiems priminė, kad šie metai yra jubiliejiniai: prieš dešimt metų buvo įkurta ši sąjunga. Pasak vado, bajorams svarbu studijuoti savo giminės istoriją, genealogiją, garbingai nešti iš protėvių paveldėtą titulą.
„Prieš dešimt metų daugeliui mes atrodėme keistokai. Jiems buvo nesuprantama, kaip galima atstovauti luomui, kuris iš tikrųjų lyg ir neegzistuoja. Tačiau laikui bėgant visuomenė suprato, kad tą titulą mes paveldėjome. Dabar turime išmokti skambėti, darbais pateisinti savo titulą“, – teigė K. K. Ignatavičius.
Senatorė Undinė Nasvytytė papasakojo, kad Mažeikių rajonas yra jos žemė. Lūšė, Dautarų dvarelis, buvo paskutinė vieta, kur ji galėjo prisipažinti esanti bajorė – pokario visuomenėje apie tai kalbėti buvo griežtai draudžiama.
„Apie kiekvieno Lietuvos bajoro likimą galima parašyti romaną. Žmogus labai trapus: tai jis išaukštinamas, tai pažeminamas. Tačiau jokia santvarka, jokia karo audra negali sutrypti žmogiškojo orumo. Prarasti turtus nėra taip svarbu, kaip netekti orumo. Prisimenu vieną svarbų motinos bruožą, kurį turi turėti aukštuomenės žmogus – niekada neprašyti ištiesus ranką, bet stengtis kuo daugiau duoti.
Dabartinės visuomenės atstovai paniškai bijo netekti svarbių postų. Jie suvokia, kad praradę pareigas, neteks ir aplinkinių pagarbos, dėmesio, garbingumo. Dėl tokios ateities jie puola į neviltį, todėl visais įmanomais būdais saugo savo pareigas“, – sakė senatorė.
U. Nasvytytė priminė bajorų devizą: teisingumas, garbė, orumas, pareiga, atsakomybė. Pasak jos, bajorams nedera būti pasipūtusiems. Atvirkščiai – jų gyvenimo tikslu turėtų tapti noras padėti kitiems.
Senatorė įsitikinusi, kad bajorai turėtų dalyvauti visuomeniniame gyvenime, politikoje, dirbti Tėvynės labui.
„Bajorai visada buvo tas sraigtelis, kuris suko valstybės gyvenimą. Dabar yra daug jaunų bajorų, galinčių garsinti mūsų šalį. Ir nepavydėkime tiems, kurie turi. Gerai, kad turi. Padėkime tiems, kuriems mūsų pagalbos labai reikia“, – ragino moteris.

PRISTATĖ GIMINĖS ISTORIJĄ
Istorikė Sigita Gasparavičienė trumpai papasakojo apie bajorijos istoriją, supažindino su kilmės dokumentų paieškos tvarka. Žemaičių bajorų draugijos kanclerė Elena Barodicienė mažeikiškiams Renatai ir Artūrui Laucevičiams įteikė Žemaičių pasus.
Apie savo bajorišką kilmę, herbą, giminės istoriją pasakojo Bitautų, Barodicų, Čepių, Daukantų, Ežerskių, Fabijonavičių, Goštautų, Habdankų, Jokšų, Laucevičių, Prialgauskų giminių atstovai.

Virginija STEPONAVIČIENĖ
LBKS vadas K. K. Ignatavičius (antras iš kairės) akcentavo, kad bajorams svarbiausia – pareiga ir atsakomybė.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto